Dodatne informacije za hadžije

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Alalaa travel je putnička agencije preko koje je ove godine organizovan odlazak na hadž. Odlazak na hadž je planiran, ako Bog da, 1. septembra, dok je povratak planiran za 19. septembar 2016. godine ako Bog da.

Od agencije smo dobili dodatne instrukcije i informacije vezano za dobijanje vize za hadž. U slučaju dodatnih pitanja kontaktirajte Ismet ef Zejnelovića na telefon 678-614-3999 ili email h.ismetef@gmail.com .

1. Potreban original pasoša sa najmanje dvije prazne stranice za vizu

2. Potrebne 4 slike za pasoš veličine 2×2 inča uslikane na bijeloj pozadini

3. Ispuniti aplikaciju za vizu (http://www.alalaatravel.com/VisaApp.pdf). Ispuniti što je više moguće, a ostatak će ispuniti agencija

4. Potvrda od doktora ili klinike da je primljena vakcina za meningitis

5. Kopija vjenčanog lista za bračne parove, i rodni listovi za djecu

6. Ovjereno pismo za mahrema ili “No objection letter” (files/mahram_letter.pdf)za sve hanume starije od 45 godina koje putuju sa grupom, čak i kad putuju sa mužem, sinom ili bratom.

7. Ako nemate američki pasoš, onda pasoš koji imate mora imati pečat dobijen po ulasku u Ameriku. Ako je taj pečat u starom pasošu, onda je potrebno stari pasoš prikačiti sa novim kao dokaz da se boravi u Americi

8. Original zelene karte

9. Pasoš i papire poslati na

Ismet Zejnelović

1185 Laurel Cove Dr

Snelville, GA 30078

KALENDAR DOGAĐAJA

13. May 2023.

Skupština IZBSA

01. September 2023.
16. September 2023.

Otvorenje džamije "Selam" u Grand Rapidsu