Dopis o kurbanima za 1435. h.g. / 2014. godinu

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Br:01/NA-47/14

Grand Rapids, MI:Zu-l-ka’de7, 1435.god. po H.,

Septembar 2, 2014. godine

Dopis o kurbanima za 1435.h.g. /2014.godinu

Islamska Zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike (ICNAB) se ovim putem obraća imamima, vršiocima dužnosti imama i zvaničnim predstavnicima džemata ICNAB-a na području Sjeverne Amerike da u svojim džematima pročitaju sljedeći dopis iz Rijaseta Islamske zajednice u BiH, od strane Komisije za kurbane na čelu sa mr. Elnurom Salihovićem:

U dopisu iz Rijaseta Islamske Zajednice BiH broj:13-06-3-2146/14 se kaže:

Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini obavještava muslimane u bošnjačkoj dijaspori da će se i ove godine nastaviti višedecenijska tradicija organiziranja akcije za uplatu i klanje kurbana za pripadnike Islamske zajednice koji žive izvan svoje domovine. Ova akcija je jedan od najboljih primjera visokog stupnja svijesti i solidarnosti muslimana koji sudali svoj doprinos razvoju ove akcije. Kurbansko meso koje se dobije iz ove akcije se već dugi niz godina, pa tako i prošle godine, podijeli prvenstveno u humanitarne svrhe za potrebe povratnika, siromašnih, ugroženih, zavodima za nezbrinutu djecu i djecu sa posebnim potrebama, licima u kolektivnim smještajima, socijalnim ustanovama, bolnicama, studentskim domovima i određeni dio za naše medrese i islamske fakultete.

U prošlogodišnjoj akciji kurbana izbošnjačke dijaspore je uplaćeno 3,433 kurbana, od kojih se dobilo 100,500 kilograma kurbanskog mesa. Kurbani u ovoj akciji su nabavljeni na domaćem tržištu, čime je ova akcija podržala razvoj domaćeg stočnog fonda. Pored navedenih veoma pozitivnih efekata koji se postigli na humanitarnom planu, Komisija Rijaseta Islamske zajednice za kurbane je odlučila da ove godine učini još jedan iskorak u smjeru podrške povratku. Komisija je planirala i već ugovorila otkup gotovo polovine kurbana koji će biti, ako Bog da, žrtvovani u ovoj akciji, oko 1,500 kurbana, na područjima RS-a od naših povratnika. Kurbani će biti kupljeni od povratnika, uzgajivača kurbana i podijeljeni povratnicima. Nadamo se da ćebroj kurbana koji ćebiti kupljen i žrtvovan na području gdje žive naši povratnici iz godineu godinu biti sve veći, zahvaljujući vašoj podršci i povećanju uplata kurbana u ovoj akciji.

Rijaset Islamske zajednice u BiH izražava zahvalnost svim muslimanima, pripadnicima Islamske zajednice u BiH na području Sjeverne Amerike koji su svoje kurbane uplaćivali putem ove akcije i poziva njih i sve ostale muslimane sa ovog područja da podrže ovu akciju i svoje kurbane uplate putem svojih džemata koji djeluju u okviru Islamske zajednice Bošnjaka u Sjevernoj Americi– ICNAB. Cijena kurbana za podrčje Sjeverne Amerike će biti $240.

Krajnji datum za uplate kurbana je 1.oktobar 2014. godine.

Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike (ICNAB) kao subordinarna organizacija Rijaseta Islamske zajednice BiH na području Sjeverne Amerike prima samo uplate za klanje kurbana u organizaciji Rijaseta Islamske zajednice u BiH.

Uplate se mogu izvršiti na dva načina:
1. U gradovima gdje ima džemat ICNAB-a isključivou džematima ICNAB-a
2. U gradovima gdje nema džemat ICNAB-a putem pošte na adresu:

ICNAB

P.O.BOX9189

Wyoming,MI 49509

sanaznakom“kurban‘14”.

Imami, vršioci dužnosti imama i zvanični predstavnici Džemata će uplate dostaviti na navedenu adresu najkasnijedo 1. oktobra2014. god. sa brojem kurbana koji će biti žrtvovani u organizaciji RijasetaI slamske Zajednice BiH.

Molimo Allaha Džellešanuhu da sve one koji redovno vrše ovu vjersku dužnost pomogne i da nam naše kurbane, kao i sve naše druge hajirli poslove ukabuli.

Uzmahsuzselam,
Dr. Muazef. Redžić

GeneralniSekretar
Islamska Zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike-ICNAB

KALENDAR DOGAĐAJA

07. October 2022.
08. October 2022.
15. October 2022.
22. October 2022.