Dopis o kurbanima za 1439. h.g. /2018. godinu

Islamska Zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike (IZBSA) se ovim putem obraća imamima, vršiocima dužnosti imama i zvaničnim predstavnicima džemata IZBSA na području Sjeverne Amerike da u svojim džematima organizuju prikupljanje uplata za kurbane.

Uplate za kurbane će se proslijediti u Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Rijaset IZ u BiH i ove godine u fokus stavlja povratnička mjesta u Gornjem i Srednjem Podrinju, Istočnoj Hercegovini, Zapadnoj Bosni i Zapadnoj Hercegovini gdje će se kod povratnika otkupiti kurbani, žrtvovati i podijeliti u povratničkim mjestima.

Kurbansko meso koje se dobije izvšenjem propisa kurbana već duži niz godina se usmjerava u humanitarne svrhe, za potrebe povratnika, siromašnih, ugroženih, zavodima za nezbrinutu djecu i djecu sa potrebama, licima u kolektivnim centrima, socijalnim ustanovama, bolnicama, studentskim domovima, medresama i fakultetima Islamske zajednice u BiH.

Cijena kurbana za područje Sjeverne Amerike odlukom Rijaseta za ovu godinu je $210, za područje Kanade 275 CAD, a krajnji datum za uplatu sredstava je 19. avgust 2018. godine.

Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike (IZBSA) kao subordinarna organizacija Rijaseta Islamske zajednice BiH na području Sjeverne Amerike prima samo uplate za klanje kurbana u organizaciji Rijaseta Islamske zajednice u BiH.

Uplate se mogu izvršiti na dva načina:

1. U gradovima gdje ima džemat IZBSAisključivo u džematima IZBSA i

2. U gradovima gdje nema džemat IZBSA putem pošte na adresu:

IZBSA – ICNAB

13246 N. 23rd Ave.

Phoenix, AZ 85029

sa naznakom “Kurban ‘18”

Imami, vršioci dužnosti imama i zvanični predstavnici Džemata će uplate dostaviti na navedenu adresu najkasnije do 19. avgustaa 2018. godine sa brojem kurbana koji će biti žrtvovani u organizaciji Rijaseta Islamske Zajednice u BiH.

Molimo Allaha Džellešanuhu da sve one koji redovno vrše ovu vjersku dužnost pomogne i da nam naše kurbane, kao i sve naše druge hajirli poslove ukabuli. Amin.

Dopis Rijaseta IZ u BiH u cijelosti možete preuzeti ovdje.

Uz mahsuz selam,

Dr. Sabahudin ef. Ćeman, muftija

Posljednje vijesti

KALENDAR DOGAĐAJA

29. December 2023.