IZ u BiH i ICNAB obezbijedili donaciju lijekova

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini preko krovne organizacije Islamske zajednice Bošnjaka u Sjevernoj Americi i u saradnji sa Crvenim križem Federacije BiH i udruženjem Svitanje obezbjedila je donaciju u lijekovima u vrijednosti od 126.258,56 konvertibilnih maraka.

Islamska zajednica Bošnjaka u Sjevernoj Americi – ICNAB na čelu sa glavnim imamom Sabahudin ef. Ćemanom u proteklom periodu je radila na obezbjeđivanju lijekova za Bosnu i Hercegovinu preko United Muslim Relief organizacije u SAD-u kao donatorom, koji su na listi Svjetske Zdravstvene Organizacije kao najneophodniji lijekovi u svakodnevnom životu ljudi.

Lijekove je preuzela Islamska zajednice u Bosni i Hercegovini te će putem Ureda za drštvenu brigu kojeg zastupa Hamed ef. Efendić u saradnji sa Crvenim križom Federacije Bosne i Hercegovine i Udruženjem „Svitanje“ koji su pomogli u realizaciji ovog projekta, u čevrtak 9. juna 2016. godine u Travniku, izvršiti primopredaju istih Ministarstvu zdravstva i socijalne politike Srednjobosanskog kantona na korištenje pacijentima putem zdravstvenih institucija, bolnica, ambulanti i domova zdravlja.

Ovom donacijom Islamska zajednica u BiH i njeni članovi koji žive na prostoru Sjeverne Amerike okupljeni unutar ICNAB-a, nastavljaju realizaciju socijalnih projekata na prostoru cijele države čime pokazuju društvenu odgovornost i brigu za svoje članove i sve građane ove zemlje. Jedna od osnovnih misija Islamske zajednice u BiH je pomaganje socijalno ugroženim kategorijama društva putem svog fonda Bejtu-l-mal. Posebno zadovoljstvo nam predstavlja činjenica da realiziramo i ovaj projekat, pored drugih, u mjesecu ramazanu, te se nadamo da će lijekovi koji su inače na esencijalnoj listi biti od velike pomoći ljudima te da će biti finansijsko rasterećenje prilikom liječenja. Islamska zajednica u BiH i ovog ramazana radi i na drugim projektima, kao što su paketići za djecu u povratničkim mjestima kao i poklon paketima u hrani i higijenskim potrebštinama za socijalno ugrožene porodice širom domovine, naglasio je šef Ureda za društvenu brigu Hamed ef. Efendić.

Hamed ef. je se zahvalio Islamskoj zajednici Bošnjaka u Sjevernoj Americi – ICNAB-u na čelu sa glavnim imamom Sabahudin ef. Ćemanom, generalnom sekretaru Crvenog križa Federacije BiH gospodinu Namiku Hodžiću kao i predsjedniku Udruženja „Svitanje“ gospodinu Mahiru Agiću na pomoći u realizaciji ovog projekta.

Udruženje „Svitanje“, koje je bilo koordinator u ovom projektu, nastoji promovisati moralne vrijednosti, između kojih su i briga o drugima i drago nam je smo dio ovog dobrog djela, rekao je predsjednik udruženja „Svitanje“ Mahir Agić.

Crveni križ Federacije BiH kroz ovaj projekat i partnerstvo sa Islamskom zajednicom u BiH i Udruženjem Svitanje pokazuje da univerzalna misija i principi Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca: humanost, nepristrasnost, neutralnost, neovisnost, dobrovovljnost, jedinstvo i univerzalnost koji su mu vodilja u svakodnevnom radu nemaju alternativu u odnosu na brigu o zdravlju i socijalnom položaju građana u Bosni i Hercegovini, te da će zahvaljujući ovoj donaciji i vlasti u Srednjobosanskom kantonu izdvojiti manje novčanih sredstava iz budžeta za nabavku lijekova, naglasio je generalni sekretar Crvenog križa Federacije BiH, Namik Hodžić.

Audio zapis Hamed ef. Efendića možete čuti na https://m.soundcloud.com/radio-bir/iz-bih-obezbijedila-donaciju-lijekova-u-vrijednosti-od-126-hiljada-km#t=0:11

KALENDAR DOGAĐAJA

04. February 2023.

Skupština medžlisa 1

11. February 2023.

Skuština medžlisa 4

18. February 2023.

Skupština medžlisa 2

25. February 2023.

Skupština medžlisa 3