Izvještaj sa decembarske umre – 2022. godine

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike je u periodu od 21.12. do 31.12.2022. godine organizovala umru (hodočašće) koja podrazumjeva posjetu svetim mjestima islama, Mekki i Medini. Umra ima za cilj posjetu Kabi i obavljanje određenih radnji, od kojih su: obačenje Ihrama, nijjet, tavaf oko Kabe, sa’j između Safe i Merve, te brijanje glave ili skraćivanje kose. Allahov Poslanik, alejhisselam, kaže: “Od umre do umre Allah, dželle še’nuhu, briše sve eventualne grijehe, a za kod Allaha primljen hadž, nema druge nagrade osim Dženneta.”

Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike organizira umru više puta godišnje u nastojanjima da svi koji je obavljaju imaju najviši nivo usluge i komfora u toku putovanja i boravka u Mekki i Medini. A zatim da te posjete budu u godišnjim periodima kada to najviše odgovara muslimanima Sjeverne Amerike, tj. u vrijeme praznika i školskih odmora, kako bi se omogućilo što većem broju članova naših zajednica da obave ovo posebno putovanje.

Pa tako i ova decembarska umra je bila izuzetna prilika za boravak u Mekki i Medini koji su najljepši momenti, minute i sekunde urezane u našim srcima i sjećanjima.

Putovanje počelo okupljanje pedeset mu’atemira na njujorškom aerodromu (JFK) koje proteklo u euforičnoj atmosferi odakle smo letjeli put grada našeg Poslanika – Medine. Na aerodrom u Medini sletili u večernjim satima i zaputili se put naših hotela koji su bili uz harem Poslanikove džamije. Po dolasku u hotel većina mu’temira nije mogla sačekati vrijeme namaza nego i pored umora od putovanja zaputala se pravcu džamije Allahovog poslanika.

U gradu Allahova poslanika boravili smo četiri dana i to od četvrtka do ponedjeljka tako da smo imali priliku da obavimo i džumu namaz u Poslanikovoj džamiji. U tom periodu naši hodočasnici su obavljanji pet dnevnih namaza u poslanikovoj džamiji za koju je Allahov poslanik rekao u hadisu koji prenosi Džabir da je Poslanik ﷺ, rekao: “Namaz u mojoj džamiji vredniji je hiljadu puta od namaza obavljenog na drugom mjestu, a namaz u Mesdžidul-haramu vredniji je sto hiljada puta od namaza obavljenog na drugom mjestu.” (Ahmed, Tirmizi)

Pored pet dnevnih namaza shodno raspoloživim terminima, u toku dana imali su priliku zijareta – posjete mezaru koju su iskoristili da poselame našeg voljenog  Muhammedu alejhiselama, čiji neizostavni dio je posjeta Revdi, za koju Muhammed, alejhisselam kaže: „Ono što je između moga minbera i ove moje kuće je bašča od džennetskih bašči.“ Posjeta Džennetu-l-Bekiji, mezarju u neposrednoj blizini Poslanikove, alejhisselam, džamije, gdje su ukopani mnogi od Poslanikovih, alejhis-selam, ashaba i mjesto gdje se i danas muslimani ukopavaju.

Posjeta/zijaret mubarek mjesta u okolini Medine:

 • Brdo Uhud, pet kilometara sjeverno od Medine za koje je Poslanik, alejhisselam, rekao: “Uhud je planina koju mi volimo i koja nas voli”. U podnožju brda se nalazi mezarje šehida Uhuda među kojima je i mezar Hamze, radijallahu anhu.
 • Mesdžid Kibletejn (džamija sa dvije kible).
 • Hendek (mjesto gdje se odigrala vrlo važna bitka između muslimana i mušrika).
 • Mesdžid Kuba, udaljena 3 kilometra sjeverno od džamije Poslanika, alejhis-selam. Ovo je prva džamija koju je lično gradio Muhammed, alejhis-selam. Klanjanje dva rekata nafile u njoj ima vrijednost obavljanja umre.
 • Pijaca hurmi čiji ambijent palmovika i zidina podsjeća na period kada je tu živio i boravio Muhamed alejhisselam.
 • Džamija Sabah.
 • Džamija “džuma” gdje je Allahov poslanik klanjao džumu namaz.

Svakako pored svih ovih posjeta vodili smo računa da ne izostavimo niti jedan namaz u džamiji Poslanika a.s.

Nakon četiri dana boravka u Medini u ponedjeljak je došlo vrijeme da se rastanemo sa gradom našeg voljenog Muhameda a.s., teško je bilo sakriti emocije koje su bile pomiješanje napuštali smo mjesto koje nam je priraslo srcu sa pogledom u daljinu i čežnjom za onim što dolazi a što je bolje i vrijedniji jer namaz u Mesdžidul-haramu vredniji je sto hiljada puta od namaza obavljenog na drugom mjestu.

Zaputili smo se put Mekke, nakon tridesetak minuta vožnje zaustavili smo se na Mikatu Zu-l-Hulejfa, gdje se klanjaju dva rekata ihramskog namaza i nijjeti umra. Odakle nastavljamo naše putovanje ka Mekki. Pa dolasku Mekku nakon što smo se smjestili u hotel i napravi kratki predah obavili smo umru.

Nakon obavljene umre boravili smo pet dana u Mekki gdje smo prije svega nastojali da maksimalno iskoristimo svoje vrijeme za ibadete i to kroz :

 • Pet dnevnih namaza u haremu Kabe,
 • Itikafu u haremu Kabe,
 • Dobrovoljnom tawafu
 • Noćnom namazu koji je imao poseban čar.

Također taj smo period boravka u Mekki smo iskoristili za obilazak mubarek mjesta i tom prilikom smo posjetili:

 • Džebelu-s-Sewr (pećinu Sewr) pećina u kojoj se sklonio Muhamed alejhisselam prilikom hidžre.
 • Pećinu Hira pećinu u kojoj je počela objava Muhamedu alejhisselam .
 • Posjetili smo mjesta na kojima borave hadžije prilikom obavljanja hadža Arefat (Džebelul Rahme), tj. brdo milosti gdje su se susreli Adem i Hava mjesto gdje borave hadžije. Muzdelifu, Minu.
 • Mesdžidul Džin.
 • Mezarje u kojem ukopana majka vjernika hazreti Hatidža.

Nakon predivnih četiri dana u Medini i pet dana boravka u Mekki ispunjenih ibadetima i emocijama 31. decembra u subotu zaputili smo se ka aerodromu u Džiddi, sa nadom i čežnjom da će nas Allah dž.š. počastiti da ponovo posjetimo ova mubarek mjesta.

Pripremio: Idriz-ef. Budimlić

KALENDAR DOGAĐAJA

04. February 2023.

Skupština medžlisa 1

11. February 2023.

Skuština medžlisa 4

18. February 2023.

Skupština medžlisa 2

25. February 2023.

Skupština medžlisa 3