Izvještaj sa sastanaka Upravnog Odbora ICNAB-a

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Br: 01/NA-64/14

Grand Rapids, MI: Safer 9, 1435. god. po H.,

 Decembar 2, 2014. godine 

Sastanci UO ICNAB-a

U proteklom mjesecu Upravni Odbor ICNAB-a je održao dva sastanka, od kojih je jedan upriličen u Atlanti, a drugi putem telekonferencijske sale. Sastanci su bili veoma konstruktivni. Na ovim sastancima Upravni odbor je raspravljao o tekućim pitanjima i radu ICNAB-a. Na sastanku se razgovaralo o tekućem procesu reorganizacije ICNAB-a, saborskim odlukama i sprovođenju istih te o predstojećim skupštinama medžlisa, Saboru ICNAB-a i sljedećim Susretima Bošnjaka.

Upravni odbor je izrazio zadovoljstvo na pristiglim odgovorima džemata na dopis od strane UO-a vezano za članstvo i buduće učešće u radu ICNAB-a. Preko 50 džemata na području Sjeverne Amerike je usvojiilo ICNAB-ov Statut i Pravilnike, dok nekolicina džemata koja to nije učinila isključila se iz ICNAB-a. Svi džemati koji su pismeno prihvatili saborske odluke imaće pravo da nastave svoje učešće u radu organa ICNAB-a. Džemati koji nisu pismeno prihvatili saborske odluke neće moći da učestvuju u budućem radu ICNAB-a. Svim džematima je omogućeno da budu dio ICNAB-a i IZ BiH sa prihvatanjem saborskih odluka kao što je učinjeno od strane većine džemata na području Sjeverne Amerike. Nakon uvida u džemate koji su prihvatili saborske odluke, ispostavilo se da pari članova ICNAB-a koji su izabrani na određene pozicije u organima ICNAB-a a predstavljaju džemate koji nisu prihvatili odluke Sabora ICNAB-a, zbog čega neće moći vršiti tu funkciju u budućnosti. Nelogično je, a i neprihvatljivo da neko učestvuje u radu i donošenju odluka ICNAB-a, a da pritom dolazi iz džemata koji ne prihvata te iste odluke.

Razgovarano je i o predstojećim aktivnostima ICNAB-a: Skupštinama medžlisa te Saboru ICNAB-a. Donesen je zaključak da se sljedeće skupštine medžlisa održe u mjesecu januaru 2015. godine. Oblasni Imami će obavijestiti delegate džemata koji su prihvatili saborske odluke o vremenu i mjestu održavanja skupština te o prijedlogu dnevnog reda istih.

Usaglašeno je bi se Sabor ICNAB-a trebao održati dva mjeseca nakon održavanja skupština medžlisa. UO će u saradnji sa predsjednikom Sabora ICNAB-a nakon održanih skupština medžlisa blagovremeno obavijestiti sabornike ICNAB-a iz džemata koji su prihvatili saborske odluke o datumu i lokaciji narednog Sabora ICNAB-a, kao i o prijedlogu dnevnog reda. Sabornici iz džemata koji nisu prihvatili saborske odluke neće moći učestvovati u radu Sabora ICNAB-a.

Na sastanku je razgovarano o predstojećim 20-tim jubilarnim Susretima Bošnjaka. Obzirom da dosadašnji termin Susreta utiče na pripremu ramazanskih aktivnosti, odlučeno je da se sljedeći susreti 2015. godine i ubuduće održavaju za vrijeme Labor day vikenda koji para prvi vikend u mjesecu Septembru. Imajući u vidu tradiciju, a i važnost kontinuiteta Susreta Bošnjaka, te određene poteškoće sa kojima se susrećemo u pripremi istih, odlučeno ja da u budućnosti organizator susreta bude ICNAB. U narednom periodu će se formirati organizacioni odbor Susreta koji će da počne na pripremi sljedećih Susreta. Organizacioni odbor će blagovremeno obavijestiti naše džemate, i uputiti javnu obavijest svim Bošnjacima i Bošnjakinjama o detaljima Susreta Bošnjaka 2015. godine.

UO ICNAB će poslati dopis svim džematima i postaviće isti dopis na web stranici ICNAB-a, kao i Facebook stranici Susreta, a o detaljima održavanja Susreta će biti podrobnije obavješteni naknadno.

Upravnom odboru je došao prijedlog da se održi seminar Imama krajem decembra u St. Louisu. Nakon diskusije, UO se složio da je potrebno da se održi seminar za Imame kao i prethodnih godina, ali s obzirom da kvalitetna priprema seminara podrazumijeva pripremljen ukupan program seminara, čemu prethodi kontaktiranje predavača kao i odabir adekvatnih tema, što iziskuje određeno vrijeme, zaključeno je da nema dovoljno vremena da se seminar pripremi krajem decembra u St. Louisu, nego da se na sljedećem sastanku razgovara o sljedećem seminaru Imama, vremenu održavanja kao i o programu seminara.

Na sastanku je također razgovarano i o vandalskom činu rušenja mezara u bošnjačkom mezarju u Seattlu. UO ICNAB-a se složio da Abdulah ef., u saradnji sa Begzudin ef. Jusićem, imamom u Seattlu pripremi prijedlog dopisa koji će UO ICNAB zajedno sa džematom u Seattle-u uputiti određenim institucijama u Seattle-u vezano za ovaj vandalski čin u bošnjačkom mezarju u Seattlu i zahtijevati da se učini sve što je moguće da se krivci pronađu i da se ovo više nikad ne ponovi.

Uz mahsuz selam,

Muaz ef. Redžić

Sekretar ICNAB-a

KALENDAR DOGAĐAJA

04. February 2023.

Skupština medžlisa 1

11. February 2023.

Skuština medžlisa 4

18. February 2023.

Skupština medžlisa 2

25. February 2023.

Skupština medžlisa 3