Konkurs Fondacije “Ljiljan” za dodjelu stipendija za školsku 2019/2020. godinu za studente u Sjevernoj Americi

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Fondacija “Ljiljan” Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike raspisuje konkurs za dodjelu stipendija za studente u Sjevernoj Americi za školsku 2019/2020. godinu. Fondacija će dodijeliti 5 stipendija a iznos stipendije je 2000.00 USD.

Stipendije će se dodjeljivati u prvoj polovini mjeseca oktobra 2019. godine te će Fondacija “Ljiljan” dostaviti čekove sa iznosom stipendija na kućnu adresu.

U slučaju da zaprimimo veći broj aplikacija koje zadovoljavaju uslove konkursa, Fondacija će dodijeliti i veći broj stipendija u slučaju dodatnog priliva sredstava za svrhu stipendija od donatora.

Rezultati konkursa će biti objavljeni u mjesecu septembru 2019. godine na web stranici Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike www.icnab.com.

Uslovi konkursa:

  1. Pravo na stipendiranje imaju full-time studenti fakulteta u Sjevernoj Americi sa prosjekom 3.5 GPA i više.
  2. Prednost imaju socijalno ugrožena djeca, djeca šehida i demobilisanih boraca, djeca jetimi i studenti sa postignućem ili ostvarenjem u bilo kojem polju.

Potrebna dokumentacija:

  • Molba sa kratkom biografijom i kontakt informacijama (e-mail obavezan),
  • Dokaz da ste full-time student sa prosjekom ocjena zadnjeg semestra ili diploma 4. razreda srednje škole sa potvrdom o upisanom fakultetu full time,
  • Dokaz o dodatnim postignućima ili ostvarenjima,
  • Potvrda da ste pripadnik šehidske porodice ili dijete borca Armije RBiH,
  • Preporuka lokalnog imama (Imam džemata vašeg prijavljenog mjesta prebivališta),
  • Izjava da ne primate drugu stipendiju bilo koje institucije ili organizacije,
  • Formular 1040-C za prošlu godinu,
  • Sve aplikacije slati na e-mail: fondacijaljiljan@icnab.com.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren do 31. jula 2019. godine.

KALENDAR DOGAĐAJA

13. May 2023.

Skupština IZBSA

01. September 2023.
16. September 2023.

Otvorenje džamije "Selam" u Grand Rapidsu