Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

dr. Muaz ef. Redžić

Dr. Muaz ef. Redžić je imam u džematu Bosanski Kulturni Centar Grand Rapids, Michigan, i do kraja 2015 je bio generalni sekretar Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike.

Gazi Husrev-begovu medresu završio je 1996. godine, nakon čega odlazi u Kuvajt te na Kuvajtskom Univerzitetu 2000. godine uspješno završava islamski fakultet. Nakon završenih studija u Kuvajtu dolazi u SAD na dužnost imama.

Zvanje magistra stekao je 2006. godine na prestižnom Vanderbilt Univerzitetu u Nashville-u, Tennessee, a zvanje Doktora Islamskih nauka stekao je 2010. godine na Graduate Theological Foundation u South Bendu, Indiana. Tema doktorske disertacije bila je: “The Prophethood and the Womanhood in the Qur’an”, tj. Poslanici i žene u Kur’anu.

Dr. Muaz ef. Redžić je dobitnik priznanja “Imam Malik Fellowship in Islamic Studies” od strane Graduate Theological Foundation iz South Benda, Indiana.

KALENDAR DOGAĐAJA

04. February 2023.

Skupština medžlisa 1

11. February 2023.

Skuština medžlisa 4

18. February 2023.

Skupština medžlisa 2

25. February 2023.

Skupština medžlisa 3