Biografija – Hfz. Muriz ef. Mešić

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Hfz. Muriz ef. Mešić

Hfz. Muriz ef. Mešić rodom je iz Zavidovića.

Završio je Elči-Ibrahim pašinu medresu u Travniku, nakon koje boravi na Institutu ”Al Fath Al Islamiy” u Damasku na specijalizaciji arapskog jezika i gdje pred šejhom Muveffeq Wahhudom dobija sened (silsilu) u hifzu, a titulu hafiza zvanično stiče 2003.g. nakon što je pred Komisijom Rijaset IZ u BiH uspješno okončao polaganje hifza.

Fakultet islamskih nauka u Sarajevu završava 2007.godine, a trenutno pohađa magistarske studije na čikaškom univerzitetu The University of Chicago. U periodu od 2004. do 2012.godine obavljao je imamsku dužnost u Hadžijskoj džamiji u Sarajevu gdje je pokrenuo učenje ženske hafiske mukabele.

U periodu od 2008. do 2012., bio je angažovan u vjerskom programu radija ”BIR” gdje je autor više emisija: ”Iz naših džemata”, ”Nadahnute misli”, ”Iz riznice Kur’ana” i dr.

Od 2012. godine obnaša dužnost imama Bosnian Islamic Cultural Center u Čikagu, Oblasni je imam medžlisa Midwest, te je član Upravnog odbora ICNAB-a. Objavio je nekoliko naučnih radova (prijevod četiri poglavlja djela ”Risala” od imama Šafije i ”Halal i kosher hrana kroz prizmu Kur’ana i sunneta”) i autor je dvije knjige: ”Nadahnute misli” i ”Mektebija”.

KALENDAR DOGAĐAJA

04. February 2023.

Skupština medžlisa 1

11. February 2023.

Skuština medžlisa 4

18. February 2023.

Skupština medžlisa 2

25. February 2023.

Skupština medžlisa 3