Nekoliko riječi o fidji

Namjera pisanja o ovoj temi, ponukala me je na osnovu iskustva sa terena i razgovora sa osobama koje podliježu pod kategoriju onih koji trebaju dati fidju.

Ako se uspije ovim člankom bar malo približiti ova problematika, cilj će biti postignut. Molim Uzviženog Allaha dž.š., da ove riječi budu od koristi onima koji budu isčitavali ovaj tekst.

Primijetio sam, kada nastupi ramazan, mnogo govora se posveti postu, šta se može, a šta ne, ističu se vrijednosti posta, a zanemaruju se osobe koje zbog svoje starosti, iznemoglosti ili trajne bolesti nisu u stanju da poste. Ima čak slučajeva, da osobe koje su čitav svoj život posvetile postu, kada dođu u godine starosti i iznemoglosti, odbijaju da plate fidju, jer su čitav svoj život samo slušale o postu i vrijednostima posta, a tematiku fidje nisu imale priliku da čuju, ili da propise o fidji primjene u svome životu.

Imao sam priliku da posjetim bolesnike u bolnici, koji redovno klanjaju, ali kada dođu u bolesničku postelju izostavljaju svoj namaz. Tako isto i postača koji poste 30-40 godina, I kada zapadnu u stanje trajne bolesti ili starosti, ne izvršavaju svoju obavezu plaćanja fidje, iako imaju mogućnosti da to urade.

Naš, Stvoritelj, Uzvišeni Allah dž.š., znajući za psiho-fizičke osobine čovjeka, navodi u Kur’anu, kategorije onih, koji nisu dužni da poste, ali su dužni da izvrše obavezu fidje. Allah dž.š., nikoga ne opterečuje mimo njegovih mogućnosti, niti Allah dž.š., stavlja u obavezu, nekome nešto što neće biti u mogućnosti da izvrši.

Uzvišeni Allah dž.š., kada govori o postu, govori na način, koje sve dužan, cilj posta, koje dužan, a ko ne, i za osobe koje nisu u mogućnosti je dat propis, a cilj svega je kako Uzvišeni Allah dž.š., ističe: “ Allah želi da vam olakša, a ne da vam oteža!”

Jezički fidja znači iskup, otkup i žrtva za nemogućnost posta mjeseca ramazana. A ujedno, fidja u značenju žrtve prestavlja materijalnu žrtvu kao nadomjestak već pomenute nemogućnosti.

Ko treba platiti fidju?

Fidju trebaju platiti dvije kategorije lica:

· stare i iznemogle osobe

· i trajni bolesnici koji boluju od takve vrste bolesti čije liječenje, odnosno, terapija ih sprečava da poste, odnosno riječ je o bolesti koja je takva da nevezano o terapiji sama po sebi onemogućava da takvo lice posti.

Gdje i kako izvršiti uplatu sredstava za fidju?

Uplate za područje Sjeverne Amerike, se mogu izvršiti preko džemata koji su registrovani pri Islamskoj Zajednici Bošnjaka Sjeverne Amerike, sa naznakom da je riječ o fidji.

Najmanji iznos fidje za 2017. godinu, za područje Sjeverne Amerike iznosi $300.00. Visina fidje se određuje u skladu sa jednodnevnom ishranom čovjeka, od dva obroka.

Pojašnjenja u vezi starosti, iznemoglosti i trajne bolesti

Staračka iznemoglost se ne može odrediti godinama. Svjedoci smo osamdesetogodišnjaka ili devedesotogodišnjaka, doduše ovim tempom života ovih drugih rjeđe, koji post lakše podnose nego drugi koji se nalaze u životnoj snazi. Godine nisu određujući momenat već iznemoglost kojoj su stare osobe sklone i koji idu putem ili zakonom kojeg je Allah, dželle šanuhu, postavio ljudima.. Takva lica su izgubila nadu da će im se njihovo stanje poboljšati.

Kada je riječ o bolesti, susrećemo se većim probemom u smislu različitosti bolesti i slučajeva. Ni ovdje godine nisu presudne, ali za razliku od prethodnog slučaja gdje je navedeno da se radi o starijim licima, u ovom slučaju vrsta i karakter bolesti jeste presudan momenat. Trajnu bolest najčešće dobiju starije osobe, ali tu naprosto ne postoji pravilo. Trajnu bolest koja sprječava takvog bolesnika da posti može dobiti ili oboliti i mladić u cvijetu svoje mladosti, pa i prije. Sasvim je moguće da mladić u svojoj dvadesetoj godini ne posti mjesec Ramazan iz šerijatski opravdanog razloga jer je obolio od trajne bolesti koja ga sprečava da posti.

Koje su to bolesti?

Već smo rekli da to nije pitanje na koje daju odgovor šerijatski pravnici, iako se neke poznate bolesti navode kao primjeri. Šerijatski pravnici postavljaju principe, koje smo već istakli. To su trajnost, odnosno, da nema nade u njeno izlječenje, i da ga takva vrsta bolesti sprečava da posti, bilo da je riječ o terapiji koju mora uzimati, bilo da sama bolest sprečava izvršavanje posta. U takvim slučajevima se treba konsultovati sa ljekarom koji ne samo da zna vrste bolesti i njihovo liječenje, nego i konkretnog pacijenta, jer jedan te isti lijek ne odgovara svakom bolesniku iako je riječ o “istoj” bolesti. Pored toga, kako smo istakli, liječnik zna propise posta i sam je musliman.

Danas ulema kaže da se fidja isplaćuje sa proračunom jednodevne hrane koju dotična osoba jede. Prema tome, visina fidije, ako je pretvaramo u novac, zavisi od ličnog standarda. Pa, ako se više ulaže u ishranu i time više troši i visina fidije je veća. Nije dozvoljeno, da osoba živi u jednoj zemlji, a primjenjuje standarde druge zemlje. Za svaki dan treba nahraniti jednog siromaha ili mu dati protuvrijednost. To znači, da ako je Ramazan bio trideset dana da se za svaki propušteni dan ili nahrani siromah ili mu se da protuvrijednost u novcu.

Posljednje vijesti

KALENDAR DOGAĐAJA

29. December 2023.