Propisi vezani za sadekatu fitr

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Sadekatu fitr je obaveza koja spada u ibadeta tokom ramazana. Sadekatul fitr ima svoje utemeljenje u Šeriatu, a dokaz za to je predaja u kojojibn Omer r.a, kaže: „Allahov Poslanik s.a..v.s., je propisao da se dadne na ime sadekatul fitra jedan sa’ datula, ili ječma, za svakog roba, slobodnog, malog i odraslog muslimana. Naredio je da se dadne prije nego što svijet izađe da klanja bajram-namaz.“ Vadžib je dati sadekatul fitr, jer se iz ovog teksta jasno vidi značenje riječi: „Propisao je Poslanik s.a.v.s.“

Sadekatul fitr je obaveza svakom slobodnom muslimanu koji posjeduje nisab, koji mu pretiče preko njegovih osnovnih potreba za život. To znači da je dužan dati sadekatul fitr svaki onaj koji ima jedan sa’ hrane preko potreba svoje porodice u toku dvadeset četiri sahata. Ako uzmemo ovo u obzir, onda dolazimo do zaključka da je malo onih koji su u kategoriji osoba koje nisu dužne dati sadekatul fitr. Sadekatul fitr nisu dužni dati oni koji nisu punoljetni, ali su zato dužni dati oni koji vode brigu o njima kao što su roditelji ili staratelji.

U prilog ovome govori hadis u kojem Omer r.a. kaže da je Allahov poslanik s.a.v.s. rekao: „Poslanik a.s. je propisao sadekatul-fitr u ramazanu, sa’ (četiri pregršti) hurmi, ili sa’ ječma na slobodnog, na roba, na muško, na žensko, na malo i veliko od muslimana.”

Na koga se daje sadekatul fitr?

• Na svakog člana porodice
• Na dijete u utrobi majke koje je oživilo

Koliku brigu su Bošnjaci muslimani pokazivali, kada je u pitanju sadekatul fitr, govori činjenica, da su u kategoriju, na koga se daje sadekatul fitr ubrajali i životinje koje su posjedovali, na musafira koji bi tokom ramazana zanočio u njihovoj kući, Itd…

Sadekatul fitr se može dati u zavisnosti od vremena i potreba muslimana, može se dati u onome što je najpotrebnije. Nekada uslovi života određuju šta je najpotrebnije, pa tako, nekada je bolje dati u hrani, kada je oskudica sa hranom, a nekada je bolje dati u novcu.

U današnjim prilikama najbolje ja dati sadekatul fitr u novcu, jer time olakšavamo i institucijama koje se brinu kome dati sadekatul fitr, kao i onima kojima se daje sadekatul fitr.

Vrijeme početka davanja sadekatul fitra nije jasno utvrđeno, ali se svi slažu da se sadekatul fitr ne može dati poslije klanjanja bajram namaza. Od ibn Abbasa r.a. se prenosi da je rekao: „Poslanik s.a.v.s. je odredio da se daje sadekatul fitr kako bi se očistio post od suvišnog i ružnog govora i da bi se nahranili siromasi. Pa, ko ga dadne prije namaza, to je propisani i primljeni sadekatul fitr, a ko ga dadne poslije bajrama, tretirat će se kao svaka druga sadaka.“
Obaveza davanja sadekatul fitra neće spasti sa čovjeka ako ga ne dadne na vrijeme. Ono oko čega su se složili islamski učenjaci je stav da ako prođe vrijeme davanja sadekatul fitra, tj, prije bajram namaza, dužan ga je dati bilo kada, s tim da će mu nagrada biti umanjena.
To možemo porediti sa primjerom onog ko propusti namaz – on ga je dužan naklanjati bilo kada u svom životu, mada neće imati nagradu kao osoba koja svoj namaz obavlja na vrijeme, s tim da će biti pitan zbog čega nije obavio namaz na vrijeme. Tako je i sa davanjem sadekatul fitra.

Od Se’ida el-Hudrijje se prenosi da je rekao: „U vrijeme Allahov poslanika s.a.v.s. smo na ime sadekatul fitra davali jedan sa’ hrane, datula, ječma ili grožđica. Kada je došao Muavija i kad je pšenice bilo u velikim količinama, on je rekao: ,,Smatram da je jedan mudd (815,39 grama) pšenice vrijedan koliko dva nekog drugog artikla.“

U današnje vrijeme islamski učenjaci su se složili oko vrijednosti sadekatul fitra i propisali da sadekatul fitr treba da bude u vrijednosti jednodnevnog obroka ili njegova protivrijednost u novcu. Ovome svakako treba dodati standard života u pojedinim zemljama u kojima žive muslimani.

Tako, nije isto ako musliman živi u razvijenim zemljama gdje je standard života u odnosu na druge zemlje na višem nivou, pa prema tome ni sam iznos sadekatul fitra neće biti isti.

Tako će se u obzir uzimati vrijednost jednodnevnog obroka po standardu zemlje u kojoj živi i na osnovu toga će se dati sadekatul fitr. Danas u svakoj zemlji postoji institucija koja se bavi standardom života i procjenjuje koliko je potrebno da čovjek izdvoji da bi se prehranio u toku dana.
Kome se daje sadekatul fitr?

Sadekatul-fitr se daje onome kome se daje i zekat. Zekat, kao i sadekatul-fitr, daje se muslimanu ili muslimanki koji su siromašni.

Uzvišeni Allah dž.š. u Kur’anu kaže:
„Zekat pripada samo siromasima i nevoljnicima, i onima koji ga sakupljaju, i onima čija srca treba pridobiti (za islam ili sačuvati u islamu), i za otkup iz ropstva, i prezaduženima, i u svrhe na Allahovom putum i putniku-namjerniku. Allah je odredio tako! – A Allah sve zna i mudar je.”
(Tevbe, 60)

Sadekatul fitr najbolje je dati svojoj najbližoj rodbini, komšijama, prijateljima, a zatim osobama iz svoga mjesta, ili institucijama koje se brinu o kategorijama korisnika zekata i sadekatul fitra, kao što je Islamska zajednica Bosnjaka Sjeverne Amerike( ICNAB).

Sadekatul fitr se ne može dati rodbini iz uzlazne linije kao što su (otac, majka, djed, nana…), kao ni rodbini iz silazne linije, kao što su (dijete , unuk,…)

U našim prilikama u kojima živimo ovdje u zapadnoj dijaspori vrlo teško je pronaći kategoriju siromaha, a da su uz to i muslimani.

U društvu u kojiem živimo, moramo povesti računa o drugim kategorijama korisnika sadekatul fitra, kao što je kategorija onih čija srca treba pridobiti za islam ili ih očuvati u islamu.

Dakako, naša je obaveza da više povedemo računa o kategoriji onih koje treba sačuvati u islamu, jer je evidentno da bez ulaganja u ovu kategoriju, mi muslimani Amerike ostat ćemo bez mnoštva onih koji su rođeni kao muslimani, imaju muslimansko ime, roditelji su im muslimani, ali žive drukčijim životom. Naša je obaveza da ovu kategoriju spasimo i pružimo im mogućnosti u kojima će učiti o islamu i islamskim vrijednostima. Ako ne budemo ulagali u ovu kategoriju, izgubit ćemo na hiljade onih koji su rođeni u islamu, a to ne smijemo sebi dozvoliti.

Allahov Poslanik s.a.v.s., je rekao: „Svi ste vi pastiri i svako će biti pitani za svoje stado.”

Svakako, mi muslimani koji smo došli iz raznih zemalja ovdje u Ameriku ne smijemo zaboraviti siročad koja su ostala u našim rodnim krajevima. Među njima ima mnogo onih kojima je pomoć potrebna.

Zato, upućujem apel svima nama da svoj sadekatul fitr damo za potrebe, kako onih koje treba sačuvati u islamu, tako i onih koji su ostali u našim rodnim krajevima. To nam je i prioritet kada pogledamo u redoslijed onih kojima je najpotrebnije dati sadekatul fitr.

Najbolje mjesto gdje možete izvršiti obavezu sadekatul fitra, su džemati kojima pripadate.
Allah dž.š., neće primiti post sve dok se ne izvrši obaveza davanja sadekatul fitra.

Za one koji se dvoume oko toga da li trebaju dati ili ne, sadekatul fitr zato što nisu postili;
– Odgovor ; Da i oni trebaju dati sadekatul fitr.

Članak preuzet iz knjige ,, Ramanski post” – Autor : hfz Nermin Ef Spahić

KALENDAR DOGAĐAJA

13. May 2023.

Skupština IZBSA

01. September 2023.
16. September 2023.

Otvorenje džamije "Selam" u Grand Rapidsu