Obavijest o kurbanima

Islamska Zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike (ICNAB) se ovim putem obraća imamima, vršiocima dužnosti imama i zvaničnim predstavnicima džemata ICNAB-a na području Sjeverne Amerike sa sljedećim obavještenjem;

Želimo da vas obavijestimo o akciji klanja Kurbana koja se vrši u organizaciji Rijaseta Islamske zajednice.

Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike (ICNAB) kao subordinarna organizacija Rijaseta Islamske zajednice BiH na području Sjeverne Amerike prima samo uplate za klanje kurbana u organizaciji Rijaseta Islamske zajednice BiH.

Na osnovu dopisa Rijaseta Islamske Zajednice BiH broj: 04-06-3-1573-2/13 koji je dostavljen Islamskoj Zajednici Bošnjaka Sjeverne Amerike, Rijaset Islamske zajednice obavještava da cijena

kurbana u BiH za 2013. godinu na području Sjeverne Amerike je $ 240.00.

Uplate se mogu izvršiti u džematima ICNAB-a ili putem pošte na adresu:

ICNAB

P.O.BOX9189

Wyoming, MI 49509

sa naznakom “kurban ‘13”.

Imami, vršioci dužnosti imama i zvanični predstavnici Džemata će uplate dostaviti na navedenu adresu najkasnije do 11. Oktobra, 2013 god. sa brojem kurbana koji će biti žrtvovani u organizaciji Rijaseta Islamske Zajednice BiH.

Molimo Allaha Džellešanuhu da sve one koji redovno vrše ovu vjersku dužnost pomogne i da nam naše kurbane, kao i sve naše druge hajirli poslove ukabuli.

Uz mahsuz selam,

Dr. Muaz ef. Redžić

Generalni Sekretar

Islamska Zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike – ICNAB

Posljednje vijesti

KALENDAR DOGAĐAJA

29. December 2023.