Obavijest o kurbanima

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Islamska Zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike (ICNAB) se ovim putem obraća imamima, vršiocima dužnosti imama i zvaničnim predstavnicima džemata ICNAB-a na području Sjeverne Amerike sa sljedećim obavještenjem;

Želimo da vas obavijestimo o akciji klanja Kurbana koja se vrši u organizaciji Rijaseta Islamske zajednice.

Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike (ICNAB) kao subordinarna organizacija Rijaseta Islamske zajednice BiH na području Sjeverne Amerike prima samo uplate za klanje kurbana u organizaciji Rijaseta Islamske zajednice BiH.

Na osnovu dopisa Rijaseta Islamske Zajednice BiH broj: 04-06-3-1573-2/13 koji je dostavljen Islamskoj Zajednici Bošnjaka Sjeverne Amerike, Rijaset Islamske zajednice obavještava da cijena

kurbana u BiH za 2013. godinu na području Sjeverne Amerike je $ 240.00.

Uplate se mogu izvršiti u džematima ICNAB-a ili putem pošte na adresu:

ICNAB

P.O.BOX9189

Wyoming, MI 49509

sa naznakom “kurban ‘13”.

Imami, vršioci dužnosti imama i zvanični predstavnici Džemata će uplate dostaviti na navedenu adresu najkasnije do 11. Oktobra, 2013 god. sa brojem kurbana koji će biti žrtvovani u organizaciji Rijaseta Islamske Zajednice BiH.

Molimo Allaha Džellešanuhu da sve one koji redovno vrše ovu vjersku dužnost pomogne i da nam naše kurbane, kao i sve naše druge hajirli poslove ukabuli.

Uz mahsuz selam,

Dr. Muaz ef. Redžić

Generalni Sekretar

Islamska Zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike – ICNAB

KALENDAR DOGAĐAJA

04. February 2023.

Skupština medžlisa 1

11. February 2023.

Skuština medžlisa 4

18. February 2023.

Skupština medžlisa 2

25. February 2023.

Skupština medžlisa 3