Održan predramazanski seminar imama medžlisa Midwest

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

U periodu od 29 do 31 maja ove godine u Grand Haven-u, država Michigan, održan je prvi predramazanski seminar imama medžlisa Midwest. Cilj seminara bio je identificirati neke od savremenih izazova sa kojim se imami susreću u svome poslu na području Sjedinjenih Američkih Država, te dati prijedloge i sugestije za rješavanje istih, a na principu tradicionalnih islamskih izvora i savremenih islamskih učenjaka. Takođe, seminar je bio rijetka prilika da se razmijene mišljenja i ideja o nekim praktičnim problemima sa kojima se imami svakodnevno suočavaju.

Imami predavači, hfz. Muriz Mešić, Osman Brkić, Edip Makić i dr. Hazim Fazlić, obradili su sljedeće teme: Uloga i značaj suvremenih fetvi sa posebnim osvrtom na online fetve; Odgoj i obrazovanje islamskoj filozofiji; Rad sa djecom i omladinom u kontekstu američkog iskustva; Međureligijski dijalog: Vodič za imame i muslimanske aktiviste.

Od zaključaka seminara izdvajamo sljedeće:

1. Potrebno je najmanje jednom godišnje organizirati seminar imama, a u sklopu susreta omladine i mektepskog tamičenja.

2. Što više angažirati imame na pripremi predavanja kojima će se ostale kolege i džematlije okoristiti.

3. Predavanja izdati kao posebnu zbirku i podijeliti aktivistima u džematu.

4. Bolje medijski propratiti pomenuti događaj, te omogućiti putem video i audio zapisa kako imamima tako i široj zajednici pristup istim materijalima.

Na kraju želimo se zahvaliti svim učesnicima seminara, a posebno organizatorima istog, dr. Hazimu Fazliću i Edipu Makiću, te pokrovitelju medžlisu Midwest.

KALENDAR DOGAĐAJA

04. February 2023.

Skupština medžlisa 1

11. February 2023.

Skuština medžlisa 4

18. February 2023.

Skupština medžlisa 2

25. February 2023.

Skupština medžlisa 3