Održan stručni seminar za imame i džematlije IABNA

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike je 23. Februara 2013. godine u prostorijama univerziteta Fontbonne u St. Louisu, Missouri organizovala 4. stru?ni seminar za imame i džematlije. Ovaj seminar je bio specifi?an po dvije stvari. Kao prvo, planirani u?esnici su bili ne samo imami, nego i sabornici Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike iz reda džematlija, i drugo, seminar je u svom najve?em dijelu ustvari bio webinar, jer je gost predava? bio Amir ef. Kari?, rukovodilac Vjersko-prosvjetne službe Rijaseta Islamske zajednice u BiH, koji je držao webinar putem Skype-a. Seminar koji je organizovan je bio prvi ovakve vrste u Islamskoj zajednici Bošnjaka u Americi, a vjerovatno i prvi u kojem je predava? bio visoki dužnosnik Islamske zajednice u BiH. Seminar je

trajao ukupno ?etiri sata i sastojao se od tri glavne teme: 1. Imamet izme?u poziva i profesije 2. Govorništvo i 3. Perspektive razvoja Islamske zajednice kod Bošnjaka. U?esnici seminara / webinara, tridesetak imama iz SAD-a i Kanade i dvadesetak sabornika iz reda džematlija su aktivno uzeli u?eš?e u diskusiji nakon svake od navedenih tema. Ukupni utisci nakon seminara su bili veoma pozitivni i preovladavao je opšti utisak da se ovakav vid stru?nih seminara treba i dalje organizovati na raznim nivoima u Islamskoj zajednici. Seminar se sastojao i od ?etvrte i ujedno završne teme dana: „Uloga džemata u izgradnji Islmaske zajednice“, na kojo nije prisustvovao Amir ef. Kari?. Panelisti su bili ?lanovi Upravnog odbora Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike.

KALENDAR DOGAĐAJA

07. October 2022.
08. October 2022.
15. October 2022.
22. October 2022.