Održana deseta redovna sjednica Izvršnog odbora IZBSA

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Pod predsjedavanjem muftije Sabahudin ef. Ćemana održana je redovna sjednica IO-a na kojoj je,
između ostalog, koordinator ispred Glavne izborne komisije (GIK) Damir Husamović podnio izvještaj o
dosadašnjim aktivnostima na sprovedbi jednistvenih izbora na nivou IZBSA.

Prvi korak je bio da seformira GIK IZBSA kao i Izborne komisje medžlisa što je i urađeno, a u proteklom periodu su izborne komisije medžlisa radile na formiranju izbornih komisija u džematima. Zaključeno je da se proces odvija jako dobro i da je oko 85% džemata već formiralo izborne komisije te se radi na pripremama za daljnju sprovedbu izbora.

Glavni imami su također iznijeli progres na svojim medžlisima uz spremnost da i dalje aktivno rade na sprovedbi izbora i pružanju tehničke pomoći džematima. Sljedeći korak su kandidature za članove džematskih odbora džemata kao i kandidature za delegate skupštine medžlisa i IZBSA, o kojima izborne komisije džemata treba da obavijeste svoje članstvo i zvanično počnu sa prijemima i verifikacijom kandidatura. IZBSA je također zaprimila dopis od GIK-a IZ-e u BiH o održavanju izbora za sabornike ispred IZBSA u Saboru IZ-e u BiH. Džemati će uskoro dobiti detaljnje instrukcije o održavanju navedenih izbora.

IO je razgovarao o datumima održavanja predstojećih skupština medžlisa te je donesena odluka da se skupštine medžlisa održe u februaru mjesecu kako bi se dalo dovoljno vremena džematima da sprovedu izborni proces kao i održavanje džematskih skupština radi verifikacije istih, te imenovanje delegata skupština čiji mandati počinju 2023. godine. Skupštine medžlisa će se održati kako slijedi: Medžlis I – 4. februar, Medžlis II – 18. februar, Medžlis III – 25. februar i Medžlis IV – 11. februara. Također je određen i datum održavanja Skupštine IZBSA, a to je 13. maj 2023. godine. O lokacijama održavanja skupština će se javnost na vrijeme upoznati.

Muftija je upoznao članove IO-a o radovima na vakufu u DC-u te je naglasio da radovi na rekonstrukciji objekta teku planiranom dinamikom. Također je naglasio da će se u sklopu savjetovanja imama koje će se održati u periodu od 7. do 10. novembra u Washington D.C.-u, upriličiti posjeta objektu. IO je raspravljao i o drugim upitima i zahtjevima o kojima će se donijeti konkretne odluke u narednom periodu.

KALENDAR DOGAĐAJA

13. May 2023.

Skupština IZBSA

01. September 2023.
16. September 2023.

Otvorenje džamije "Selam" u Grand Rapidsu