Search
Close this search box.

Održana deseta redovna sjednica Izvršnog odbora IZBSA

Pod predsjedavanjem muftije Sabahudin ef. Ćemana održana je redovna sjednica IO-a na kojoj je,
između ostalog, koordinator ispred Glavne izborne komisije (GIK) Damir Husamović podnio izvještaj o
dosadašnjim aktivnostima na sprovedbi jednistvenih izbora na nivou IZBSA.

Prvi korak je bio da seformira GIK IZBSA kao i Izborne komisje medžlisa što je i urađeno, a u proteklom periodu su izborne komisije medžlisa radile na formiranju izbornih komisija u džematima. Zaključeno je da se proces odvija jako dobro i da je oko 85% džemata već formiralo izborne komisije te se radi na pripremama za daljnju sprovedbu izbora.

Glavni imami su također iznijeli progres na svojim medžlisima uz spremnost da i dalje aktivno rade na sprovedbi izbora i pružanju tehničke pomoći džematima. Sljedeći korak su kandidature za članove džematskih odbora džemata kao i kandidature za delegate skupštine medžlisa i IZBSA, o kojima izborne komisije džemata treba da obavijeste svoje članstvo i zvanično počnu sa prijemima i verifikacijom kandidatura. IZBSA je također zaprimila dopis od GIK-a IZ-e u BiH o održavanju izbora za sabornike ispred IZBSA u Saboru IZ-e u BiH. Džemati će uskoro dobiti detaljnje instrukcije o održavanju navedenih izbora.

IO je razgovarao o datumima održavanja predstojećih skupština medžlisa te je donesena odluka da se skupštine medžlisa održe u februaru mjesecu kako bi se dalo dovoljno vremena džematima da sprovedu izborni proces kao i održavanje džematskih skupština radi verifikacije istih, te imenovanje delegata skupština čiji mandati počinju 2023. godine. Skupštine medžlisa će se održati kako slijedi: Medžlis I – 4. februar, Medžlis II – 18. februar, Medžlis III – 25. februar i Medžlis IV – 11. februara. Također je određen i datum održavanja Skupštine IZBSA, a to je 13. maj 2023. godine. O lokacijama održavanja skupština će se javnost na vrijeme upoznati.

Muftija je upoznao članove IO-a o radovima na vakufu u DC-u te je naglasio da radovi na rekonstrukciji objekta teku planiranom dinamikom. Također je naglasio da će se u sklopu savjetovanja imama koje će se održati u periodu od 7. do 10. novembra u Washington D.C.-u, upriličiti posjeta objektu. IO je raspravljao i o drugim upitima i zahtjevima o kojima će se donijeti konkretne odluke u narednom periodu.

Posljednje vijesti

KALENDAR DOGAĐAJA

08. June 2024.

Finalno mektepsko tamičenje IZBSA