Ramazanski nasihat – 15. noć

Jesmo li te svjesni mjeseče odabrani!?

Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova, koji je ljude od jednog čovjeka i jedne žene stvorio, i na narode i plemena ih podijelio, a nas muslimanima učinioi vjerom islamom nas počastio, kako bi se s drugima u dobru natjecali i grijeha se klonili.Neka je salavat i selam na našeg Poslanika Muhameda a.s., njegovu časnu porodicu, vjerne ashabe i sve sljedbenike islama do Sudnjeg dana.

Draga braćoi poštovane sestre, Allahova blagodat prema nama, koju nam ponavlja svake godine, dajući nam odabrani mjesec milosti, znak je Njegove ljubavi prema nama.Čini mi se, nažalost, da mi nismo svjesni darovane nam milosti i vrijednosti ovih dana, sata i minuta, kao što nismo svjesni mnogih blagodati u kojima trenutno uživamo.

Kako bismo svjesniji ovog mjeseca odabrnog bili poslušajmo i upamtimo što nam Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, o njemu kaže: “Ko posti mjesec ramazana vjerujući i nadajući se nagradi kod Allaha, subhanehu we te’ala, Allah će mu oprostiti grijehe koje je do tada počinio.“

Kako bi se ahiretski obogatili mubarek danima koje smo dočekali, kako bi smo ka dobru pohitali I ibadete svoje povećali, moramo biti svjesni činjenice da na Dunjaluku, – sve što je došlo proći će. Često puta čujemo da je ramazan gost. Poslušajmo Hasan el-Basrija, kako nas savjetuje da dočekujemo ovakve goste. Rekao je: “O sine Ademov, tvoj dan je tvoj gost, zato lijepo prema njemu postupaj. Jer, ako prema njemu lijepo postupaš, otići će od tebe hvaleći te, a ako prema njemu loše postupiš, otići će kudeći te. Isto tako je i sa tvojom noći“.

Današnji mubarek ramazanski dan, otići će večeras hvaleći nas, ako u njemu budemo činili dobro, budemo od onih koji se trude da zasluže Allahovu milost. Ali, današnji dan nas neće hvaliti, neće biti svjedok u našu korist kod Allaha, ako smo danas postili stomakom a hranili se ogovarajući ljude, ismijavajući druge, prenoseći tuđe riječi, varajući, itd.

Trudimo se braćo i sestre da smo ovaj mjesec drugčiji, u smislu da smo i nenaspavani i umorni ali Allaha radi, jer mi nagradi ramazanskoj se nadamo i oprost mnogobrojnih grijeha naših želimo. Trudom i zalaganjima našim i našim dobrim djelima se ka uspjehu ide.

Draga braćo i poštovane sestre, sebe i vas posjećam na blizinu Sudnjeg dana i polaganja naših dunjajlučkih računa hadisom Muhammeda alejhi selama u kojem on kaže: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se ne približi vrijeme (tj. brzo će prolaziti), tako da će godina biti poput mjeseca, a mjesec kao nedjelja, a nedjelja poput dana, a dan poput sata.”

Sebe i vas posjećam da smo u petnestoj noći mubarek nam ramazana i da će ova blagodat ubrzo proći..

Za kraj ovog mog kratkog obraćanja jednu radost želim sa vama podijeliti, jer ovo je mjesec radosti:

Poslanik sallAllahu alejhi we sellem kaže: Ko Allaha zamoli za Džennet tri puta (Allahumme inni eseluke el-Džennete), Džennet će reći: “O Allahu! Uvedi ga u Džennet!“ A ko zatraži zaštitu (od Allaha) od Vatre tri puta (Allahumme nedždžini minel en-Nar), Vatra će reći: “O Allahu! Izbavi ga iz Vatre!“

Još bolje molimo Gospodara Milostivog da nas sviju u džennet uvede, a ako mene tamo ne bude pitajte Milostivog za mene.

Gopodaru naš uputi nas na Pravi put i učvrsti nas na njemu.

Gospodaru Milostivi oprosti grijehe našim roditeljima, našoj braći i sestrama i nama samima.

Gospodaru naš omili nam činjenje dobrih djela i primi naše ibadete i post naš.

Milostivi Gospodaru sačuvaj nas poniženja i džehenemske vatre i uvedi nas Milostivi u džennete Tvoje.

Ibrahim ef. Čaušević

Imam u Bosnian Islamic Cultural Center Fort Wayne

Posljednje vijesti

KALENDAR DOGAĐAJA

29. December 2023.