Reisu-l-ulema Kavazović uručio priznanje akademiku Emiru Ramiću

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH dr. Husein ef. Kavazović uručio je u nedjelju direktoru Instituta za istraživanje genocida u Kanadi dr. Emiru Ramiću posebno priznaje za širenje istine o genocidu u Srebrenici.

Tim povodom reisu-l-ulema Kavazović je rekao da se ovim priznanjem dr. Ramiću kao zajednica simbolično zahvaljujemo na njegovoj borbi za istinu o genocidu u Bosni i Hercegovini i da njegovo zalaganje treba biti inspiracija svima nama da ne odustanemo od zalaganja za istinu i pravdu, prenosi MINA.

Akademik Emir Ramić je rođen u Prijedoru. Kao direktor ugledne naučno-istraživačke institucije, Instituta za istraživanje genocida Kanada razotkrio je i svijetu pokazao razmjere zločina kanadskog generala LewisaMacKenzia za vrijeme njegove misije u BiH. Dao je veliki naučno-istraživački doprinos da se genocid u BiH izučava u kanadskim školama. Njegovim zalaganjem nakon pet godina intenzivnog lobiranja Kanadski parlament je jednoglasno usvojio prvu, a nešto kasnije i drugu Rezoluciju o genocidu u BiH. Pokrenuo je multidimenzionalninaučno-istraživački i lobistički projekat borbe protiv negatora genocida. Učestvovao je u osnivanju Kluba prijatelja BiH u Kanadskom parlamentu. Organizovao je stalnu postavku o genocidu u BiH u Kanadskom muzeju za ljudska prava. Genocid u BiH prezentirao je kanadskim univerzitetima. Učestvovao je u projektu izgradnje spomen-obilježja žrtvama genocida u Srebrenici u kanadskom gradu Windsoru, prvom takvom spomen-obilježju u dijaspori. Naučno-istraživačkim i lobističkim radom učinio je da kanadska vlada podrži Međunarodni dan bijelih traka. Uradio je i prezentirao elaborat nadležnim kanadskim organima o priznavanju bosanskog jezika i nacionalnog imena Bošnjaka u kanadskom Kulturnom mozaiku. Rezultate fundamentalnih naučnih istraživanja genocida i drugih oblika zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava prezentirao je u naučnim djelima.

Na više naučnih i drugih skupova prezentirao je fundamentalna empirijska naučna istraživanja iz oblasti genocida i drugih oblika zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, posebno genocida u Srebrenici i genocida u Prijedoru na području Sjeverne Amerike, Evrope i Australije.

Akademik Ramić je član Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti, Međunarodne asocijacije istraživača genocida, Komiteta memorijalnog muzeja holokausta SAD i Kanade, Kanadskog muzeja za ljudska prava, Asocijacije “ Svijet bez genocida”.

Udruženja za ugrožene narode, i mnogih drugih organizacija za zaštitu ljudskih prava i sloboda širom svijeta. Dobitnik je više nagrada i priznanja: Posebne plakete Kanadskog parlamenta za doprinos nauci o genocidu i zaštiti ljudskih prava i sloboda, Zlatne značke Univerziteta u Sarajevu za posebne zasluge na planu naučnog istraživanja i prezentovanja rezultata naučnih istraživanja o genocidu u Srebrenici i BiH u Kanadi, Velike plakete Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, Velike plakete Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike, Velike plakete kanadske bosanskohercegovačke zajednice i mnogih drugih.

KALENDAR DOGAĐAJA

04. February 2023.

Skupština medžlisa 1

11. February 2023.

Skuština medžlisa 4

18. February 2023.

Skupština medžlisa 2

25. February 2023.

Skupština medžlisa 3