Rezultati prikupljanja zekata i sadekatu-l-fitra u 1435./2014. godini

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Četerdesetpetogodišnja tradicija organiziranog prikupljanja zekata i sadekatu-l-fitra u okviru Islamske  zajednice u BiH nastavljena je i u 2014./1435. godini. Na osnovu analize rezultata prikupljanja može se ustvrditi da su pripadnici i članovi Islamske zajednice u BiH i u veoma teškoj godini prirodnih nepogoda, pokazali da su svjesni važnosti sistema organiziranog prikupljanja i raspodjele zekata i sadekatu-l-fitra za svakog pripadnika i člana Zajednice i jednog od ključnih stubova za očuvanje nezavisnosti, stabilnosti i uspješnog funkcioniranja Islamske zajednice u BiH.

Ukupno prikupljeni zekat i sadekatu-l-fitr u1435./2014. godini

Ukupno prikupljeni zekat i sadekatu-l-fitr u okviru svih organizacionih jedinica Islamske zajednice u BiH nešto je veći od 12 miliona KM. U Bosni i Hercegovini i bošnjačkoj dijaspori u 2014./1435. godini, prikupljeni zekat i sadekatu-l-fitr je iznosio 10.970.193,50KM, što je za 778.348,50 KM ili 7,9% više nego u 2013./1434. godini. Zekat i sadekatu-l-fitr prikupljen u džematima i medžlisa u BiH iznosio je 7.727.089,00KM, što je za 288.117,00KM ili 4% više od iznosa prikupljenog u prethodnoj godini.Od ukupno prikupljenog iznosa po medžlisima u BiH, 3.477.190KM ili 45%je prikupljeno na ime zekata, a 4.249.899KM ili 55% na ime sadekatu-l-fitra. Prikupljeni zekat je veći za 223.276KMili 7,8%, a sadekatu-l-fitr za 77.852,00KM ili 2,3% u odnosu na 1434./2013. godinu.U bošnjačkoj dijaspori je prikupljeni zekat i sadekatu-l-fitr iznosio 2.764.228,58KM, što je za 336.179,58KM ili 13,9% više nego u prethodnoj godini. Direktno na račun Bejtu-l-mala Rijaseta Islamske zajednice u BiH fizička i pravna lica su u toku 2014. godine uplatila 478.396,50KM, što je za 153.672,50KM ili 48% više nego je uplaćeno u 2013. godini.

Prvih deset medžlisa u BiH

U prvih deset medžlisa po ukupno prikupljenom iznosu zekata i sadekatu-l-fitra prikupljeno je 3.929.518,00 KM, što je polovina ukupnog iznosa prikupljenog u BiH.

Najuspješniji medžlis od navedenih devet medžlisa po pitanju iskorištenosti potencijala zekata je medžlis Tešanj, dok je po pitanju prikupljanja sadekatu-l-fitra najuspješniji medžlis Brčko. Značajan rast prikupljanja, kao i prethodnih godina, ostvaren je u medžlisu Sarajevo 6,29%, Tešanj 7% i Gazi Husrevbegovom Vakufu 6,2%. Svaki od navedenih devet medžlisa ostvario je rast prikupljanja. U kategoriji medžlisa koji ostvaruju značajne rezultate prikupljanja, ali nisu dostigli nivo prvih deset medžlisa u 1435./2014. godini su značajan rast ostvarili medžlisi Kakanj 13% i prikupio 146.611,00 KM, Cazin 10,74% i prikupio 127.433,00 KM, Zvornik 8,12%, prikupio 124.506,00 KM, Konjic 17,92%, prikupio 112.238,00 KM i medžlis Doboj 11,7%, prikupio 107.368,00 KM.

Deset medžlisa koji su ostvarili procentualno najveći rast prikupljenog zekata i sadekatu-l-fitra

Procentualno najveći rast prikupljanja zabilježen je u povratničkim medžlisima, što svjedoči o velikom trudu imama i aktivista Islamske zajednice u tim medžlisima, ali i visokom stupnju svijesti povratnika i njihovih najbližih koji su boravili tokom ramazana u tim područjima, o značaju zekata i sadekatu-l-fitra.

Najveći procentualni rast prikupljanja zabilježen je u medžlisu Glamoč 488%, zatim MIZ Žepa 46,7%, Bosanski Šamac 35,1%, Livno 32%, Ustikolina 28,2%, Olovo 27,7%, Trebinje 20,2%, Konjic 17,9%, Vlasenica 17% i Duvno 15,6%. Značajan rast prikupljanja ostvaren je i u medžlisima Banovići, Bihać, Banja Luka, Brčko, Breza, Bužim, Busovača Fojnica Gornji Vakuf, Kozarac, Maglaj, Modriča, Odžak, Prozor, Prnjavor, Velika Kladuša, Višegrad i Vitez.

Od 90 medžlisa u kojima je prikupljan zekat i sadekatu-l-fitr, 67 medžlisa je ostvarilo bolje rezultate, dok su u 23 medžlisa ostvareni slabiji rezultati prikupljanja nego u prethodnoj godini. Nastavljen je pozitivan trend povećanja broja medžlisa u kojima je prikupljeni iznos zekata veći od iznosa sadekatu-l-fitra. U 1435./2014. godini je u dvadeset i četiri medžlisa bio veći iznos prikupljenog zekata od iznosa sadekatu-l-fitra.

Prikupljeni zekat i sadekatu-l-fitr u dijaspori

Najbolje rezultate prikupljanja zekata i sadekatu-l-fitra u bošnjačkoj dijaspori ostvarila je Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike-ICNAB, gdje je prikupljeno 1.059.819 KM. Zatim slijede Mešihat IZB Njemačke sa 507.050 KM, IZB Austrije 394.608 KM, IZB Švedske 273.003 KM, IZB Švicarske 178.390 KM, IZB Australije 124.226 KM, IZB Norveške 65.904 KM, IZB Danske 45.108 KM, Turska 30.349 KM, IZB Francuske 19.917 KM, IZB Holandije 19.193 KM, IZB Belgije 18.092 KM, IZB u V. Britaniji 13.306 KM, IZB Finske 7.944 KM i Luksemburg 7.687 KM.

Deset najuspješnijih džemata u BiH i dijaspori

Na nivou svih džemata koji djeluju u okviru Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini najviše zekata i sadekatu-l-fitra je prikupljeno u džematu Community of Bosniaks in Georgia, Atlanta gdje je prikupljeno 82.482,00 KM(52.204US$). Najbolju iskorišenost potencijala ima džemat Vukovo iz MIZ Tešanj, koji po broju stanovnika spada u srednje džemate, sa 450 članova, a gdje je prikupljeno 68.187,00 KM zekata i sadekatu-l-fitra. Džemat Vukovo, predvođen imamom Mirnes ef. Alićem, već nekoliko godina ostvaruje najbolje rezultate po pitanju prikupljanja zekata i sadekatu-l-fitra i iz godine u godinu bilježi konstantan rast prikupljanja, što je svakako za svaku pohvalu. Džemat CBG Atlanta, na čelu sa Ismet ef. Zejnelovićem je ove godine osvario najbolje rezulatate prikupljanja na području djelovanja ICNAB-a, kao i cijele Islamske zajednice u BiH i zamijenio je džemate Hartford i Phoenix, koji su prethodnih godina bili na vrhu liste džemata koji djeluju u okviru ICNAB-a. Kontinuirani rast prikupljanja ostvaruje i džemat Istiklal džamije, predvođen imamom Abdulgafar ef. Velićem, koji je također već nekoliko godina na vrhu liste džemata u Bosni i Hercegovini po prikupljenom iznosu i zavređuje posebnu pohvalu.

Prvih deset džemata i uplatnih mjesta po prikupljenom iznosu u BiH su džemat Istiklal džamije, MIZ Sarajevo, sa 74.230 KM, džemat Vukovo, MIZ Tešanj, sa 68.187 KM, džemat džamije Kralja Abdullaha, MIZ Tuzla, sa 53.732 KM, džemat džamije Kralja Fahda, MIZ Sarajevo sa 50.760 KM, Blagajna MIZ Tuzla 43.556 KM, džemat Dobrinja 3, MIZ Sarajevo, sa 41.300 KM, Blagajna MIZ Zenica sa 40.201 KM, džemat Ilidža-Lužani, MIZ Sarajevo, sa 37.924 KM, džemat Grbavica II, MIZ Sarajevo, sa 37.800 KM i džemat Čengić Vila I, MIZ Sarajevo, sa 35.910 KM.

Prvih deset džemata po ukupno prikupljenom iznosu zekata i sadekatu-l-fitra u dijaspori su CBG Atlanta, ICNAB, sa 82.482 KM, ICNP Phoenix, ICNAB, sa 76.964 KM, BAICC Hartford, ICNAB, sa 70.158 KM, BICC Chicago, ICNAB sa 60.371 KM, Malmo, IZB Švedske, sa 44.562 KM, ICC Bošnjak Des Moines, ICNAB, sa 43.292 KM, Hannover MIZB Njemačke, sa 41.072 KM, BAIC Detroit, ICNAB, sa 38.773 KM, Mannheim, MIZB Njemačke, sa 37.747 KM i Stocholm, IZB Švedske, sa 32.388 KM.

Duga je lista džemata i pojedinaca koji zaslužuju da budu pohvaljeni za ostvarene rezultate po pitanju promocije i prikupljanja zekata i sadekatu-l-fitra. Nastavljajući uspjehe iz prethodnih godina i u ovoj godini je veoma dobre rezultate ostvarilo nekoliko povratničkih džemata, kao što su džemati Kamičani MIZ Kozarac 31.465,00 KM, Bijeljina 22.551,00 KM, Kozluk 13.920,00 KM, Grapska-Doboj 13.354,00 KM, Rogatica 12.384,00 KM, Zvornik-grad 11.308,00 KM, Vlasenica-grad 10.933,00 KM, Srebrenica-grad 10.397,00 KM, Žepa 10.315,00 KM kao i džemati Jajce-grad 35.791,00 KM, Sanski Most-centar 31.372,00 KM, Žepče-grad 30.699,00 KM, Sejmen-Zenica 27.811,00 KM, Miljanovci-Tešanj 26.880,00 KM, Jelah-Tešanj 23.220,00 KM, Ključ-grad 22.230,00 KM i dr. Analiza prikupljanja u povratničkim i džematima u dijaspori pokazuje da i dalje postoji veliki broj povratničkih džemata koji ostvaruju bolje rezultate od nekoliko većih džemata u dijaspori koji imaju neuporedivo veći potencijal za prikupljanje.

Uz pohvale imamima, džematskim odborima i džematlijama koji čuvaju i unapređuju jednu od najvažnijih aktivnosti koje se vode u okviru Islamske zajednice u BiH, može se uočiti da su rezultati prikupljanja zekata i sadekatu-l-fitra unutar Islamske zajednice u BiH iz godine u godinu sve bolji i da se trend povećanja prikupljenog iznosa nastavlja. Ipak, još uvijek priličan broj muslimana u Bosni i Hercegovini, pripadnika i članova Islamske zajednice u BiH, ne percipira zekat i sadekatu-l-fitr kao obaveze. Također, značajan je broj pripadnika Islamske zajednice u BiH i dijaspori koji ne shvataju potrebu propisnog davanja zekata i sadekatu-l-fitra putem sistema organiziranog od strane Islamske zajednice u BiH. Ovakav pristup otvara prostor za razne nevladine organizacije i pojedince koji se postavljaju u ravan ulu-l-emra i uzimaju sebi za pravo daprikupljaju zekat i sadekatu-l-fitr, što je evidentno kršenje šerijatskih normi i propisa. Određeni broj pomenutih organizacija i pojedinaca vide u ovome i priliku za unosan biznis. Ovakve pojave unutar društva ostavljaju prostor za razne manipulacije i unose nesigurnost u ispunjavanje jedne od pet najvažnijih islamskih dužnosti. Uzimajući u obzir činjenicu da je odnos prema zekatu, kao islamskom šartu i obavezi za muslimane, veoma bitan za stanje pojedinca i ukupno stanje muslimanske zajednice na određenom prostoru, nadati se je da će zekat sve više zauzimati odgovarajuće mjesto u životima muslimana i zajednice u cjelini.

KALENDAR DOGAĐAJA

04. February 2023.

Skupština medžlisa 1

11. February 2023.

Skuština medžlisa 4

18. February 2023.

Skupština medžlisa 2

25. February 2023.

Skupština medžlisa 3