Svečanost povodom početka radova na izgradnju prve džamije u državi Iowa

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

U subotu 22. Aprila 2017 godine, na Vakufskom komplesku Es-Selam, otpočeo je proces izgradnje prve džamije u državi Iowa.

Svečanost je počela sa učenjem Kur’ana, a na samom prisutnima se obratio, predsjednik IKC-Bošnjak Elvedin Sivac,istakavši, kako i na koji način se došlo do idejnog i arhitektonskog rješenja prve džamije. Arhitekta Khalid Khan, je uradio kompletno arhitektosnko rješenje na osnovu kojeg smo dobili i dozvolu kod nadležnih vlasti. Na slikama možete vidjeti više, sami izgled i arhitektonsko rješenje džamije Es-Selam.

Nakon njegovog izlaganja, riječ je uzeo Revenent John Kline – predstavnik Zion Lutheran Church of Des Moines istakavši dobrosusjedske odnose koje već dugi niz godina naše dvije zajednice ostvaruju, na planu zajedničke saradnje, kroz razne vrste programa, koje naše zajednice baštine.

Uputio je riječi, zahvale što mu je omogućeno da prisustvuje ovakvom čini, i da je presretan što naša zajednica idu u proces gradnje džamije. Poželio je usjeh u radu i istakao da je njihova ruka tu da pomogne, kako bi se ova džamija završila.

Nakon ovog izlaganja riječ je uzeo imam IKC-Bošnjak hafiz Nermin ef. Spahić, u svom govoru podsjetio je prisutne, na blagodat koju je Uzvišeni podario Bošnjacima muslimanima, da na ovim prostorima, grade džamiju, u miru, kao što i sama džamija nosi naziv ,,Es-Selam” ( Kuća mira).

Podsjetio je na vrijednost građenja džamije, i pozvao sve prisutne da učestvuju u građenju Božije kuće, jer građenjem džamije izgrađujemo sami sebe.

Nakon ovih obračanja pristupilo se učenjem Jasina i kraćih kur’anskih sura, a potom dova. Sa tekbirima, na čelu sa bajraktarima, i predstavnicima džemata IKC-Bošnjak u mirnom i dostojanstvenom hodu došlo se do mjesta gdje će biti džamija, te sa lopatama u rukama započeli proces izgradnje džamije Es-Selam.

Komleks na kome se gradi džamija, je površine 120 dunuma zemlje, a samo džamija sa pratečim objektima zauzima prostor od 16,600 sqf- odnosno 1,550 m2.

Pored džamije gradit će se i fudbalski teren za potrebe naše zajednice, kao i drugi sadržaji za našu djecu, kako bi im omogućili i druge vrste programa, koji će ih okupiti i držati vezanim za zajednicu.

Hvala Allahu koji nas obasipa svojim blagodatima i koji nam je omogućio da budemo graditelji prve džamije u državi Iowa.

U prilogu dostavljamo i galeriju slika sa svečanosti povodom svečanog početka radova na izgradnji džamije Es-Selam.

KALENDAR DOGAĐAJA

04. February 2023.

Skupština medžlisa 1

11. February 2023.

Skuština medžlisa 4

18. February 2023.

Skupština medžlisa 2

25. February 2023.

Skupština medžlisa 3