Akcija pomoći za Tursku i Siriju

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini pokrenula je veliku humanitarnu akciju za pomoć narodu Turske i Sirije koje su pogođene razornm zemljotresom “Humanitarna akcija Islamske zajednice narodu Turske i Sirije: Od Bošnjaka s ljubavlju“

Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike je uvijek učestvovala u sličnim akcijama za potrebe ljudi širom svijeta, te će se i ovaj put uključiti kako bi pomogli. Rijaset Islamske zajednice je omogućio online uplate za ovu potrebu, te vam prilažemo link preko kojeg možete uplatiti vašu donaciju.

Online uplata: http//uplata.islamskazajednica.ba i izaberite akciju “Uplata pomoći za Tursku i Siriju”.

Na ovom linku je potrebno izvršiti registraciju računa i potrebno je izabrati državu Bosna i Hercegovina.

Napomena: Iznos koji unosite za uplatu je u Konvertibilnim markama, a ne dolarima.

Također napominjemo da će se upriličiti sergija za pomoć narodu Turske i Sirije u svim našim džematima na prostoru IZBSA u petak 10. februara 2023. godine, a prikupljena sredstva ćemo čim prije preko Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini dostaviti u zemljotresom pogođena područja.

KALENDAR DOGAĐAJA

04. February 2023.

Skupština medžlisa 1

11. February 2023.

Skuština medžlisa 4

18. February 2023.

Skupština medžlisa 2

25. February 2023.

Skupština medžlisa 3