Search
Close this search box.

U bostonskom predgrađu Everett održana Izborna džematska skupstina

U bostonskom predgrađu Everett je 31. januara 2015. godine održana Izborna skupština za Džematski odbor u novom sazivu ovdašnje Bošnjačke zajednice. Ovaj važan događaj za Bošnjake Bostona i njegove regije su svojim prisustvom i aktivnim učešćem u radu uveličali i dvojica prvih ljudi ICNAB-a (Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike), glavni imam Zajednice mr. Sabahudin ef. Ćeman, te predsjedniknik Sabora iste, prof. dr. Mirsad Hadžikadić. Kao gosti su bili su prisutni i članovi Bošnjačkog džemata iz New Yorka, predvođeni imamom Kemal ef. Bekteševićem. U svečanom dijelu Skupštine govorili su imam, hatib i muallim našeg džemata Nihad ef. Sinanović te spomenuti gosti, a izveden je i prigodan kulturno-umjetnički program.

U drugom dijelu je najprije usvojen Pravilnik o radu Džematskog odbora, nužno usklađen sa istim na nivou ICNABA-a, kao krovne organizacije, te provedeni izbori za Džematski odbor u novom sazivu. Izabrano je devet članova od kojih su samo dvojica dosadašnjih, a njih sedmerica novih.

Jedan od krucijalnih zaključaka Skupštine je bio da se od zatečenog bilansa financijskih sredstava na računu Bošnjačke zajednice Boston (pod kojim imenom je ovaj džemat registriran) skoro polovica usmjeri na poseban fond za kupovinu objekta – mesdžida sa potrebe ove Zajednice. To je bila inspiracija mnogima da već sinoć, na licu mjesta, doniraju sredstva u te svrhe i kojom prilikom je za nekoliko minuta prikupljeno preko $10,000.

Nakon svečanog i radnog dijela Skupštine, u svom kratkom nastupu, prisutnima je razgalio duše Ferid Avdić, estradni umjetnik iz Bosne. A nakon svega toga, članovi novoizabranog i dosadašnjeg Džematskog odbora, skupa sa svojim visokim gostima, su uz večeru nastavili druženje i razgovor u prostorijama Turskog kulturnog centra u bostonskom predgrađu Revere.

Dakle, uz nove snage koje će dominirati u ovdašnjem Džematskom odboru, probudila se i nova nada da će ova Zajednica u skorije vrijeme realizirati neke svoje kapitalne ciljeve i zadatke.

Preuzeto sa https://bedrudingusic.wordpress.com/2015/02/01/u-bostonskom-predgradu-everett-odrzana-izborna-dzematska-skupstina-sa-novim-snagama-i-uz-novu-nadu/

Posljednje vijesti

KALENDAR DOGAĐAJA