U Čikagu doktorirao Muhammed al-Ahari na temu bosansko-hercegovačkih mekteba u Americi

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Muhammed Abdullah al-Ahari je američki esejist, znanstvenik i pisac o temama američkog islama, crnim nacionalističkim skupinama, heterodoksnim islamskim skupinama i suvremenim okultizmom. Rođen je 6. januara 1965 u Yorku u blizini Rock Hill-a, Južna Karolina. U mladosti je pokazivao duhovnu znatiželju i postao zainteresiran za islam. Odrastao je kao Baptist, ali je kasnije prihvatio islam. Formalno je primio islam 1982. godine u džamiji u Kolumbiji, u Južnoj Karolini, te je legalno promijenio ime u Muhammed Abdullah al-Ahari.

Muhammad al-Ahari je objavio više od pedeset članaka u muslimanskim američkim časopisima, uključujući The Message, Islamic Horizons, Indian Times, Minaret, al-Basheer, New Era, Svijest, Muslim Prison Brotherhood Newsletter, al-Talib, The Light, i Moorish Science Monitor. Al-Aharijevi znanstveni spisi mogu se naći u Islam Outside the Arab World, gdje je napisao poglavlje o islamu u Latinskoj Americi, te članak u zbirci radova sa Simpozija o životu i učenju imama Kamila Avdicha.

Al-Ahari je objavio i brojne radove o islamu i muslimanskoj povijesti kroz svoj Magribine Press iz Chicaga i svoja djela preveo na arapski, bosanski, albanski i turski. Njegov originalni rad uključuje studiju novina bosansko-američke i otomanske dijaspore, studiju slobodnog zidarstva i islama i povijest islama u Americi. Muhammed je napisao deset članaka u knjizi “Sto godina Bošnjaka u Americi” i član je Islamskog kulturnog centra u Northbrooku, Illinois i Bosansko-američke kulturne asocijacije, te nastavnik islamske vjeronauke.

Al-Ahari je opsežno proučavao život i djela utemeljitelja Islamskog kulturnog centra u Northbrooku, Čikago, Imam Kamila Yusufa Avdicha. Sakupio trideset sedam članaka Avdicha na engleskom jeziku pod naslovom “Nasljeđe Istoka i Zapada” i trenutno radi na povijesti bosansko-američke zajednice.

Muhammed al-Ahari je magistrirao književnost engleskog jezika na Univerzitetu Northeastern Illinois 1996. godine, a studirao je islam na Američkom Islamskom Koledžu u Chicagu više od tri godine, gdje je pohađao kurseve iz sire, hadisa, islamske povijesti, arapskog i fikha.

Doktorsku tezu odbranio je na Univerzitetu Phoenix u Arizoni pred komisijom u sastavu dr. Vadim Jigoulov, predsjednik, dr. Ešref Ismail, član i dr. Hazim Fazlić, član. Tema njegove disertacije je ”Islamske vikend škole u Sjedinjenim Državama kao sredstvo očuvanja etničkog i vjerskog identiteta: Iskustvo obrazovnog predvodništva u bosansko-američkoj zajednici.“ Al-Ahari se u svojoj doktorskoj disertaciji fokusirao na metode plana i programa vjeronaučne nastave koje se koriste u bosansko-američkim mektebima.

Muhammed al-Ahari je nastavnik specijalnog obrazovanja u sustavu javnih škola u Čikagu i predavao je engleski, algebru, geometriju, poslovno pravo, američku povijest i svjetske studije. Godine 1994. Oženio je Indiru, rodom iz Bihaća, sa kojom živi u harmoničnom braku više od 25 godina.

Dr. Al-Ahari, iskrene čestitke na vašoj veoma uspješnoj odbrani doktorske disertacije. Ovom prilikom želim Vas predstaviti bosanskom čitateljstvu, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u dijaspori, posebno u Americi. Jedno od uobičajenih pitanja kada susretnemo osobu koja je prihvatila islam, jeste način i razlozi prihvatanja nove vjere. Kakva je vaša priča?

Kad sam bio u srednjoj školi u Charlestonu, Južna Karolina, išao sam u školu s iranskom djevojkom po imenu Eza Ahari. Živjela je sa svojim dvjema sestrama i, bratom, da bi se poslije revolucije vratila u Iran. Eza mi je pričala o islamu i Iranu, naučila me nekoliko perzijskih fraza te me podstaknula da čitam Kur’an. Kupio sam Kur’an kad sam imao četrnaest godina i neke druge osnovne knjige o islamu. Kad sam bio u srednjoj školi, imao sam prijatelje koji su bili Palestinci i Iranci koji su mi također govorili o islamu.

Kad sam išao na koledž, moj cimer Amin al-Fayaz, Palestinac iz Kuvajta, upoznao me s imamom Muhammad Adlyjem u Kolumbiji, Južna Karolina, a ja sam svoj šehadet izgovorio 1982. kada sam imao 17 godina i legalno sam promijenio ime kad sam imao 18 godina. Adly me potaknuo da uzmem prezime osobe koja me najviše utjecala da prihvatim islam kao način da isti poštujem.

Moja želja da naučim arapski i islam duboko se povećala nakon što sam prihvatio islam, tako da sam tri godine studirao islam na Američkom Islamskom Koledžu u Čikagu i počeo pisati članke o islamu u Americi u časopisu Minaret u Kaliforniji i na drugim mjestima.

Putovali ste Amerikom u potrazi za narodnim načinima izražavanja islama. Postoji li američka islamska kultura i američka islamska baština?

U Cedar Rapidsu (Iowa), Michigan City-u (Indiana) i nekoliko drugih mjesta muslimani su tamo živjeli generacijama, asimilirali se i razvili američki stil islama. Šejh Kamil Avdich (bosanski imam u Čikagu) razvio je islamski školski program, dok su drugi razvili škole arapskog jezika ili čak učili islam na albanskom ili urdu. Naravno, autohtoni oblici islama učinili su suprotno – prilagodili istočni islam američkim normama ili čak u potpunosti usvojili kulturu islama, odbacujući američki identitet.

Osjećate li se dio autohtone islamske tradicije? Doživljavate li bilo kakvu krizu identiteta kao zapadnjački musliman?

Naravno, ja sam Amerikanac i pod velikim sam utjecajem toga što sam odrastao i živio u Sjedinjenim Državama, ali i mnogih drugih stvari, kao npr. devetog septembra, rata u Bosni, dva rata u Iraku, i slično. Također sam pročitao različite prijevode Kur’ana, istraživanja islamske doktrine Kamil Avdicha, rad Imama Warith Deen Muhammeda, razne sufijske tekstove, i spise Alija Šeriatija. Sve je to uticalo na moje osjećaje kako prema islamu, tako i prema američkoj vanjskoj politici i potrebu da se čini da’va. Svojom da’vom ne želim preobratiti druge u islam, već samo ispraviti nerazumijevanja koje postoje u društvu, i u određenoj mjeri čak i u muslimanskoj zajednici

.

Da bi se autohtona kultura u potpunosti razvila, moramo imati američku islamsku književnost. Poezija, romani, kratke priče moraju imati ne samo muslimanske naznake, nego i realistične postavke koje odražavaju težnje i izazove muslimana na Zapadu. Nadalje, moramo poboljšati kvalitetu novinarstva i tačno zabilježiti povijest muslimanske prisutnosti u Americi bez lažnih ili pretjeranih tvrdnji o muslimanskom uticaju ili prisutnosti. Primjer je tvrdnja da je većina robova bila muslimanska ili da su mnoga indijanska plemena bila muslimani. Oba se mogu dokazati netačnima s vrlo malo truda koristeći samo pretraživanje na Internetu.

Sakupljali ste radove Alexandera Russella Webba? Ko je on i zašto je važan za američke muslimane?

Webb nije bio prvi preobraćenik u islam u Americi, ali je bio prvi koji je uložio snažne napore u širenje učenja islama. Prihvatio je islam nakon što je služio kao savjetnik Sjedinjenih Država na Filipinima, a zatim otputovao u Indiju i vratio se u Sjedinjene Države kako bi podučavao islam. Webb je također razvio prvu američku muslimansku štampariju i objavljivao prve tri američke muslimanske novine: 1) Muslimanski Svijet, 2) Glas Islama i 3) Muslimanski Svijet i Glas Islama. Trenutno radim na uređivanju njegovih triju novina koje su završene za objavljivanje. Webbova ideja filozofskog i sufijskog islama još uvijek ima mnogo privlačnosti obrazovanim duhovnim tragačima, ali ne odgovara potrebama potlačenih ili osoba koje traže islam koji ima afro-američku nacionalističku nit.

Postoje li drugi rani američki muslimanski pioniri?

Dr. T.B. Irving dokumentirao je islam u Latinskoj Americi i preveo Kur’an u američki engleski. U Cedar Rapidsu, Iowa, pomogao je očuvanju tzv. Majčine džamije koja je izgrađena 1934. godine. Trenutno Majka džamija radi na izgradnji biblioteke u kojoj će se nalaziti Irvingovi radovi i druga djela koja se bave poviješću islama u Americi. Među imigrantskim zajednicama uključio bih šejha Hassana Karouba koji je otvorio jednu od najstarijih džamija u Highland Parku u Michiganu dvadesetih godina prošlog stoljeća i pokrenuo Arab American Voice 1937. godine; Baba Rexheb i njegov časopis Bektashi Tekke i Zeri Bektashisme; Šejh Vehbi Ismail za sunitske Albance; Šejh Kamil Avdich za bosansku zajednicu i za razvoj islamskog nedjeljnog školskog pokreta; i, naravno, Inayat Khana i Muhammad Raheem Bawa Muhaiyaddeena.

Zašto bi nemusliman sa Zapada prešao na islam? Dajte nam neke razloge.

Mnoga znanstvena, matematička i književna otkrića mogu se pratiti do muslimana. Islam nije ne-znanstveni, ali neka tradicionalna društva su pritisnula svoje ksenofobične, anti-zapadne i anti-ženske emancipacije i obrazovne ideje na islamsko javno lice. U svojoj osnovi islam je religija istraživanja, duhovnog istraživanja i oslobođenja. Sve su to stvari za kojima zapadnjak teži.

Koja je bila polazna osnova pri izradi vaše doktorske disertacije?

Specifični fokus ovog rada je činjenica da djeca bosansko-američkih muslimanskih imigranata gube svoj kulturni i etnički identitet. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi zašto roditelji učenika na organiziranim vikend vjerskim i kulturnim programima u bosansko-američkoj zajednici odlučuju da svoju djecu upišu u programe koje funkcionišu u mnogim gradovima Sjeverne Amerike, te na metode same vjerske nastave koja se koristi u mektebima.

I koji su vaši glavni zaključci?

Ova studija je značajna jer proučava odgovore zajednice na asimilaciju i društvene pritiske koji mogu odvratiti djecu od njihove kulturne baštine. Potrebno je dakle poticati programe u okruženjima gdje su nerazvijeni, s povratnim informacijama od roditelja, učitelja i vođa zajednice. Takođe, mora se raditi na programu za osposobljavanje nastavnog osoblja, kako onih koji su plaćeni, tako i sami volontera u islamskim vikend školama, odnosno mektebima. Ovo su naravno samo neki od zaključaka moga rada koji sam proveo na studijskom uzorku nekoliko bosansko-hercegovačkih džemata u Čikagu.

Hvala vam na ovom razgovoru i vašem neumornom akademskom radu na promoviranju bosanskog i općenito muslimanskog književnog naslijeđa.

Razgovor vodio i pripremio dr. Hazim Fazlić

Muhamed al-Ahari i njegova supruga Indira u posjeti kod hanume Hajre Kadinice Karić u Indijani.

Muhamed je nedavno objavio materijale iz doktorske disertacije njenog supruga Seida Kadije Karića pod nazivom From Behind the Stacks of the Library of Time: Selected Writings

KALENDAR DOGAĐAJA

13. May 2023.

Skupština IZBSA

01. September 2023.
16. September 2023.

Otvorenje džamije "Selam" u Grand Rapidsu