U Čikagu svečano otvorena ”Bosanska škola”

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Proteklog vikenda u Čikagu svečano je otvorena ”Bosanska škola”, jedina takve vrste u Sjedinjenim Američkim Državama koja radi prema programu Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

Ovoj manifestaciji, u svojstvu vršioca dužnosti generalnog konzula BiH konzulata u Čikagu, prisustvovala je gđa Enisa Hadžović. Ona je tom prilikom prisutnim roditeljima i njihovoj djeci ukazala na značaj učenja i čuvanja bosanskog jezika, te izučavanja historije i kulture svoje zemlje kao stubova očuvanja vlastitog identiteta na sjevernoameričkom tlu.

”Bosanska škola” koja djeluje pri Bosnian Islamic Cultural Center u Čikagu pokrenuta je 2012.godine na inicijativu profesorice bosanskog jezika i književnosti, Amine Sendić-Mešić, a već sada nju redovno pohađa preko stotinu učenika. Zajedno sa njom školu vodi i profesorica Enisa Omerović koja ističe da su za ovaj uspjeh prvenstveno zaslužni roditelji koji prepoznaju značaj ove vrste obrazovanja i direktor Centra, Muriz Mešić, koji zajedno sa Upravnim odborom pruža nesebičnu podršku ovom projektu.

Od ove godine cjelokupan nastavni plan i program usklađen je sa udžbenikom dopunske nastave za djecu u inostranstvu namijenjenom za učenike od I do IV razreda osnovne škole. Taj potez uveliko daje značaj ovom projektu kojeg sa velikim elanom vode ovi mladi i obrazovani ljudi. Podrška ovom projektu dolazi i od članica ženske grupe ”Bošnjakinja”, koje svojim aktivnostima u vidu pripreme hrane i izleta, svakog vikenda izmamljuju osmjehe na licima ove dječice.

Školska godina tek je počela, a pred ovom dječicom dug je put do dobijanja njihove prve diplome. Poželimo im puno uspjeha!

KALENDAR DOGAĐAJA

04. February 2023.

Skupština medžlisa 1

11. February 2023.

Skuština medžlisa 4

18. February 2023.

Skupština medžlisa 2

25. February 2023.

Skupština medžlisa 3