U Lawrencevillu, Džordžija održano tradicionalno Veče Kur’ana

U cilju afirmacije kur’anskih vrijednosti i približavanju ljudima onoga što je najispravnije i što mu’minima donosi radosnu vijest, tradicionalno Veče Kur’ana i ilahija održano je i ove godine u sali centra ZBGA u subotu, 25. aprila 2015. godine. Program je izveden između akšama i jacije a izvođači su bili naši imami na službi u USA.

Program je, nakon proučenog odlomka iz Kur’ana, započeo tako što je domaćin, Ismet ef. Zejnelović, nakon uvodne riječi, predstavio svoje kolege imame. Prvi je predstavljen Begzudin ef. Jusić koji obnaša imamsku misiju u džematu Islamske zajednice Bošnjaka u Seattlu, Washington. Ovaj vrijedni imam rođen je u opštini Bratunac 1973. godine. Svršenik je Gazi-Husrevbegove medrese u Sarajevu i Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici. Od aprila 2013. godine imam je u IZ Bošnjaka Seattle, WA.

Nijaz ef. Valjevčić rođen je u Sarajevu 1984. godine. Svršenik je Gazi-Husrevbegove medrese u Sarajevu i Fakulteta za Orijentalnu filologiju-arapski i turski jezik u Sarajevu. U sadašnji džemat „Ezan“ u Des Moines-u, IA stigao je u februara 2009. godine.

Amir ef. Durić rođen je 1988. Godine u Bužimu. Završio je cazinsku medresu „Džemaludin ef. Čaušević“ i Fakultet islamskih nauka u Sarajevu. U sadašnji džemat u Philadelfiji, PA angažovan je od novembra 2011. godine.

Imami su se u svojim izlaganjima fokusirali na značaj Kur’ana u životu vijernika i o potrebi druženja sa Kur’anom pa su kroz citate ajeta i hadisa predočili prisutnima važnost sakupljanja ljudi s ciljem učenja i izučavanja Kur’ana.

Prisutne džematlije sa velikom pažnjom slušali su imame uz konstataciju da treba organizovati još ovakvih manifestacija gdje će se o Kur’anu govoriti na slikovit i savremeni način.

Horovi ilahija i kasida začinili su ovu ugodnu noć i razgalili srca vjernika.

Pred kraj programa organizovano je prikupljanje novca za izgrdadnju sportskih terena za djecu i omladinu što je jedan od dva sljedeća projekta ovoga džemata uz moto „Gradimo budućnost za našu djecu.“

Pozivamo i ostale džemate širom Amerike i Kanade, kao i širom dijaspore da što više priređuju vjerske manifestacije jer su one dobar zalog našega bitisanja i u tome je, uz Božiju pomoć, veliki hajr.

Također sve pozivamo na Veče Kur’ana u subotu 30. aprila 2016. godine koje će se, ako Bog da, održati na ovome istome mjestu.

Posljednje vijesti

KALENDAR DOGAĐAJA

29. December 2023.