Hutba: Učešće na izborima

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Pripremio: Mr. Sabahudin ef. Ćeman

Islam je sveobuhvatan način života u kojem vjernik nalazi smiraj duše i balans življenja. Islam vjernika odgaja kao odgovornu, svjesnu i savjesnu osobu koja svoja uvjerenja i stavove gradi na principima Kur’ana i Sunneta Muhammeda a.s. “Dunjaluk je ahiretska njiva”, uči nas Poslanik Muhammed a.s. Iz ovog hadisa shvatamo ulogu i važnost ovoga svijeta kao pozornice na kojoj se odvija radnja od čijeg ishoda zavisi i konačna sudbina svih nas. Naš ukupan odnos prema ovom svijetu i način života koji živimo na ovom svijetu je odrednica našeg konačnog položaja na ahiretu. Jedan od aspekata našeg života u Americi, gdje kao Muslimani još uvijek ne možemo reći da imamo svoje izgrađeno mišljenje ili stav je u sferi političkih tokova. Muslimani u Americi zaostaju u političkoj svijesti više nego u bilo kojem drugom području. Postoji bojazan da, ako se to nastavi i u budućnosti, mi kao zajednica se nećemo računati kao ozbiljan i meritoran faktor vrijedan pažnje. Allah dž.š. nas podsjeća u Kur’anu da treba da se brinemo o sebi:

O vjernici, brinite se o sebi; ako ste na Pravome putu, neće vam nauditi onaj ko je zalutao! Allahu ćete se svi vratiti i On će vas obavijestiti o onome šta ste radili. {Al Maida 105}

Američki političari imaju običaj reći kako je dovoljno da zlo prevlada samo da dobri ljudi ostanu nezainteresirani i ravnodušni. I doista istorija nas uči da zlo po pravilu izbije na površinu uvijek kada oni koji imaju pravo glasa, a među njima mislim pogotovo na muslimane, ne učine ništa da se usprotive tome. Mi, kao vjerska zajednica koja ima poseban moralni sustav i koja je čistih moralnih vrijednosti koje se temelje na Kur’anu i Sunnetu Allahovog poslanika s.a.v.s, trebamo shvatiti da sudjelovanje u društvenim tokovima mjesta u kojem živimo, uključujući politički proces u Americi nije samo naše pravo nego i naša dužnost. Ako ne glasamo protiv zla, nemorala, nejednakosti, nepravde, onda će ono i prevladati. Moramo shvatiti da vlastitom indolentnošću mi ustvari samo podržavamo zlo.

Većina Muslimana, američkih birača koji ne glasaju, dopuštaju drugima da biraju predstavnike koji će utjecati na naše živote sa odlukama koje donose na lokalnoj, nacionalnoj ili međunarodnoj razini u svim aspektima društvenog zivota. Stiče se utisak da američki muslimani ne posvećuju dovoljno pažnje niti vremena za politička dešavanja, a istovremeno smo svjedoci upuštanja i raspravljanjima o životima drugih, diskutovanja da li uopšte treba glasati, da li je to haram, kufr ili širk, ostavljajući pritom ovaj “nevažan posao” nekom drugom.

Na nama je odgovornost da nas drugi vide, da čuju naše glasove i naše stavove. Naša je obaveza da se registrujemo kao birači i da damo svoj glas onima koji imaju vrijednosti najbliže našim vlastitim, Kada iznesemo svoje mišljenje putem glasanja i kandidata, tek tada se naši glasovi mogu čuti i nasa mišljenja uzeti u obzir. Zato je naša dužnost da aktivno učestvujemo u poboljšanju stanja u društvu i okruženju u kojem živimo. Allahov Poslanik s.a.v.s, nas je upozorio da moramo stati u zaštitu mjesta u kojem živimo od opasnosti koje na nas mogu utjecati. Muhammed s.a.v.s. je rekao: “Sličnost onih koji izvršavaju naredbe Allaha i onih koji krše naredbe su kao dvije grupe ljudi na brodu: jedna grupa je na gornjem dijelu broda, a druga grupa na donjem. Kada oni iz donjeg dijela požele vode odu do onih na gornjem dijelu (palubi) i kažu: “Da smo probili rupu radi naše potrebe i da nismo nikoga uznemiravali.“ Ako ih ostave (tj. to im dozvole) da to urade, svi bi potonuli, a ako ih spriječe, svi su spašeni.”

Amerika je veliki brod na kojem putuju mnogi putnici a među njima i mi muslimani. Svaki grijeh ili kretanje prema grijehu ima utjecaja na položaj ili smjer broda u kojem svi plovimo kao društvo. Kada brod potone zbog nasilja nekog od putnika, svi putnici će trpjeti i niko neće izbjeći katastrofu.

Za muslimane u Americi je od krucijalne važnosti da imaju kandidata koji će raditi na uspostavi i izgradnji društva koje je zasnovano na principima pravde, morala i jednakosti svih, što i jesu temeljne islamske norme življenja. Muslimani trebaju uvijek podržati kandidata koji će biti protiv nemorala, nepravde, kriminala i nasilja, i onoga koji će se truditi i raditi za unapređivanje moralnog sustava. To će biti dobro za nas, kao što će biti dobro za sve članove američkog društva.

Allah Uzvišeni traži od onih koji izvršavaju Njegove zapovijedi da se suprostave zlu i da se uključe u borbu protiv zla u društvu u kojem žive. Mi živimo u multikulturnom, multietničkom i multireligijskom društvu. Ako nemamo nikakav utjecaj u donošenju odluka u našim životima, onda nismo ispunili svoju dužnost ovdje kao Muslimani.

Politička svijest podrazumijeva znanje o pitanjima, poznavanje procesa uključivanja i sudjelovanja u svrhu odlučivanja i dobivanje priznanja u društvu. Ako nemamo političke svijesti nećemo moći razvijati našu zajednicu na zdravim temeljima i nailazićemo na mnoge prepreke na putu u svim institucijama koje koristimo: školama, fakultetima, socijalnim i zdravstvenim ustanovama, državnim ustanovama, našim poslovima itd

Afirmaciju naših zajednica, kao i nas pojedinačno možemo doživjeti i osjetiti samo i jedino kada budemo aktivno uključeni u politički proces. Živimo u vremenu u kojem se postavlja pitanje da li možemo preživjeti kao muslimanska zajednica, da li možemo zaštiti našu muslimansku baštinu ovdje i u ovom društvu bez aktivnog učešća u društvu. Bez aktivnog političkog učešća ne možemo uticati na događaje oko nas. Neko drugi će planirati za nas, bilo dobro ili loše. Ako ne uspijemo probuditi našu političku svijest i odgovornost, možemo dovesti u pitanje i sami opstanak muslimanske zajednice u ovom društvu. Naša politička participacija i borba za uspostavu dobra za sve članove društva (putnike na brodu) je ispunjenje naše islamske dužnosti. To je ostvarenje osnovnog islamskog principa; “Al Amru bil Ma’rufi Wan Nahyu ‘Anil Munkari” – Pozivanje na dobro i odvraćanje od zla.

Nedostatak političke svijesti među američkim muslimanima i nepostojanje kandidata koji će djelovati u interesu opšteg dobra za sve građane, uključujući i muslimane, otvara vrata onima koji nisu dobronamjerni prema nama kao muslimanima i onima koji žele da nas predstave kao prijetnju za društvo, čemu smo veoma često svjedoci iako mi to nismo!

Muslimani imaju mnogo toga za ponuditi ovom društvu, ali mi to ne činimo. Čini se da nismo svjesni koliko možemo postići u američkom društvu koje još uvijek gaji principe slobode izražavanja, slobode praktikovanja vjere i otvorenosti prema drugom i drugačijem. Ove mogućnosti i potencijal čak nadmašuju ono što su muslimani u mogućnosti ostvariti u muslimanskim zemljama. Ali ovo traži našu uključenost i naše opredjeljenje u području političke svijesti. Ovo je način da pomognemo sami sebi. Postoji velika razlika između onih koji djeluju ispravno i onih kojima je svejedno.

Naš je izbor da li ćemo ostati i živjeti ovdje ili otići odavde negdje drugo. Ako se odlučimo napustiti ovo društvo, velika je vjerovatnoća da ćemo i na drugom mjestu na iste probleme, ako ne i mnogo veće naići u novim mjestima boravišta. Ako smo odlučili ostati ovdje, onda se moramo uključiti u društvo i biti aktivni u pozivanju na dobro i odvraćanju od zla, jer ako to ne činimo, posljedice tog zla će uticati na nas, naše obitelji, našu muslimansku zajednicu i cjelokupno društvo za koje takođe imamo odgovornost. Korištenje prava glasanja je najdirektnija od tih mogućnosti i ono je pred nama.

Biografija Sabahudin ef. Ćemana

KALENDAR DOGAĐAJA

04. February 2023.

Skupština medžlisa 1

11. February 2023.

Skuština medžlisa 4

18. February 2023.

Skupština medžlisa 2

25. February 2023.

Skupština medžlisa 3