Uručena Murasela novom Muftiji travničkom

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Sarajevo, 29. maj 2014. (MINA) – U srijedu 28. maja 2014. godine, u Travniku, u Sulejmaniji džamiji je izvršena svečana inauguracija i primopredaja dužnosti muftije travničkog, dodjelom Murasele od strane reisu-l-uleme Husein-ef. Kavazovića, novoimenovanom muftiji travničkom dr. Ahmed-ef. Adiloviću.

Na početku programa prisutni su upoznati sa višestoljetnom povijesti muftijstva travničkog, odnosno travničkih muftija, te je kazano da je tu dužnost do sada obavljalo 17. muftija.

Pročitana je biografija dosadašnjeg muftije nakon čega se u svom obraćanju dosadašnji travnički muftija mr. Nusret-ef. Abdibegović se osvrnuo na glavne značajke koje su urađene u periodu njegovog mandata istakavši da je:

– Oktobra 1993. godine, obnovljen je i reaktiviran rad travničkog Muftijstva, a koje je ukinuto Ustavom Kraljevine Jugoslavije, 1930. godine ;

– Obnovljen i reaktiviran rad Elči Ibrahim-pašine medrese 1994. godine, a čiji je rad bio zabranjen 1946. godine. Zbog ukazane potrebe školovanja ženske djece 2004. godine, otvoreno je i žensko odjeljenje ;

– Što se tiče nastavnog kadra Medrese on je ravnopravno pozicioniran sa ostalim nastavnim kadrom na području SBK ;

– Misijskoj ulozi IZ-e na svim nivoima se poklanjala posebna pažnja kroz brojne posjete, predavanja, seminare, tribine, manifestacije, što svjedoče kontinuirano dobri rezultati predstavnika Muftiluka na svim takmičenjima iz mektebske pouke i predmeta vjeronauke ;

– Radi efikasnijeg i odgovornijeg pristupa u radu formiran je medžlis Vitez i Novi Travnik 1995. godine, a koji su do tada bili u sastavu Medžlisa IZ Travnik ;

– Koncipiran, uveden i organiziran predmet Vjeronauke u sve osnovne i srednje škole SBK, za čije potrebe je angažovano 92 kvalifikovana nastavnika, koji imaju redovni status u školama ;

– Izgrađeni novi vjerski objekti, od kojih su najimpozantniji u džematima: Kalibunar, Novi Travnik, Turbe i Bugojno ;

– Obnovljeni i izgrađeni, svi u ratu porušeni objekti: Busovači, Vitezu, Donjem Vakufu, Pruscu, Jajcu, Šipovu, Jezeru, Skender Vakufu, Kupresu i Gornjem Vakufu ;

– Obnovljeno i reorganizirano dovište Ajvatovica, čiji je koncept organizacije kroz “Dane Ajvatovice” ponuđen i usvojen 1994. godine ;

– Kao sjećanje na stravične zločine, koji su se dogodili nad Bošnjacima organizovane su manifestacije u džematu Ahmići „16. april 1993.“, džemat Jezero „3. juni“, džemat Vrbanja „29. juli“ ;

– Novembra 2009. godine, otvoreno istureno odjeljenje nastave Fakulteta islamskih nauka, za potrebe imama Muftiluka travničkog ;

– U toku i nakon agresije na BiH, u saradnji sa državnim strukturama učinjen je veliki napor da se svim prognanima-muhadžirima omogući smještaj i nesmetan povratak na njihova prije ratna mjesta stanovanja, te organizira vjerski život na tim područjima ;

– U proteklom periodu na području Muftiluka travničkog intenzivno, planski i sistematski se radilo na upošljavanju i afirmaciji sposobnog i stručnog kadra koji će znati odgovoriti izazovima vremena i potrebama uže i šire zajednice ;

– Izvršeno je imenovanje novih glavnih imama u medžlisima Gornji Vakuf, Jajce i Novi Travnik ;

Sarađivali smo i razvijali saradnju sa svim ne vladinim a posebno Bošnjačkim organizacijama na našem području.

– Uložen je veliki trud i napor na međunacionalnom i međuvjerskom pomirenju koje je bilo narušeno zbog ratnih okolnosti, stradanja i agresije na našu domovinu.

Nakon obraćanja dosadašnjeg muftije, pročitana je biografija novoimenovanog dr. Ahmed-ef. Adilovića, a zatim je, reisu-l-ulema svečano dodijelio Muraselu novoimenovanom muftiji dr. Ahmed-ef. Adiloviću, zaželivši mu bereket i uspjeh u radu.

Novoimenovani muftija je istakao da će nastaviti kontinuitet dosadašnjeg uspješnog rada kazavši:

“Trebamo učiniti sve što možemo da se mektebska nastava osavremeni i učini privlačnom našoj djeci, da vjeronauka bude što kvalitetnija, da džematlije budu aktivnije u svojim džematima, da imami i džematski odbori nude što više pozitivnog i korisnog sadržaja za svoje džematlije, da se status imama popravi, da se vakufska imovina zaštiti i unaprijedi, te da se uvakufljavaju nova dobra, da kadar IZ-e bude što obrazovaniji i sposobniji i, naravno, da ostvarimo veći stepen jedinstva, jer samo kao jedinstveni možemo odgovoriti izazovima današnjice i vremena koje je pred nama. Naša omladina danas je izložena raznim izazovima, zato im trebamo ponuditi brojne edukativne, odgojno-obrazovne i rekreativne sadržaje, kako bismo ih sačuvali i očuvali u duhu naše tradicije. Žena muslimanka je ta koja odgaja buduće generacije, a polahko uzima sve važniju ulogu u društvu, pa joj i IZ treba posvetiti dužnu pažnju, više je uključivati i organizovati joj razne aktivnosti.”

Reisu-l-ulema se u svom obraćanju zahvalio dosadašnjem muftiji na svemu što je učinio u periodu svog mandata, te naglasio da je muftija Abdibegović cijeli svoj madat i angažman podredio Zajednici i unapređenju njenog rada, a da će njegov odlazak u Sarajevo biti od velike koristi za unapređenje Zajednice i njenog rada.

Govoreći o novoimenovanom muftiji Adiloviću, Reisu-l-ulema je kazao da Ahmed-ef. poznaje još iz školskih dana, da je bio najbolji učenik, da je odgovoran i vrijedan, te da u tom smislu treba posmatrati i ovaj njegov novi angažman.

Na završetku programa, prisutni su pristupili čestitanju novoizabranom muftiji.

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

KALENDAR DOGAĐAJA

04. February 2023.

Skupština medžlisa 1

11. February 2023.

Skuština medžlisa 4

18. February 2023.

Skupština medžlisa 2

25. February 2023.

Skupština medžlisa 3