Uspješna donatorska akcija za izgradnju prve džamije u Des Moines, Iowa

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

U subotu 13. Maja 2017 godine, bošnjaci muslimani Islamskog i Kulturnog Centra ,, Bošnjak“, prikupili su do sada, preko $ 800.000.

Ovo je svakako lijepa vijest i mubarek događaj za sve naše džematlije, koji su nesebično učestvovali u doniranju, kako bi što prije ugledali svoju džamiju, za kojom žude već godinama.Svečana večera započela je lijepim kolažom bosanskih sevdalinki i ilahija u interpretaciji Armina Muzaferije. Sa završetkom svečane večere, prisutni su imali priliku da slušaju ilahije i kaside od našeg hora ,, Bošnjak“, kojeg vodi – Beisa Sivac. Velike pohvale i aplauze dobili su od džematlija, a posebna pohvala došla je od Armina Muzaferije i Tarika Omerhodžića za hor ,, Bošnjak“. A bošnjak uvijek teži da sačuva svoju tradiciju i kulturu. Foklorna grupa ,, Sevdah“, koju vodi – Aldijana Radončić, predstavila se sa nekoliko bosanskih kola i svojim nastupom oduševila prisutne.

Želim se zahvaliti na prvom mjestu, našem Stvoritelju, koji nam je u emanet podario da sagradimo Prvu džamiju. To je velika blagodat od našeg gospodara! A Allah dž.š., u Kur’anu kaže: ,,Ovo je blagodat Gospodara moga, koji me iskušava da li ću zahvalan ili nezahvalan biti. A ko je zahvalan – u svoju je korist zahvalan, a ko je nezahvalan – pa, Gospodar moj je neovisan i plemenit.” (En-Neml: 40.)

Nama je Allah dž.š., ukazao čast sačuvao naše živote, podario svoju uputu, dao nam mnoge blagodati ovodunjalučke i mnogo dobro za koje smo svjesni, a i za dobro, za koje nismo. Ovo me opet vraća I podsjeća na kur’anske poruke I pouke, u kojima Allah dž.š., kaže : „Onaj ko se iseli Allaha radi naći će na Zemlji mnogo mjesta, uprkos svojih neprijatelja i slobodu. A onome ko napusti svoj rodni kraj radi Allaha i Poslanika Njegova, pa ga stigne smrt, nagrada od Allaha njemu je sigurna. Allah mnogo prašta i milostiv je.” ( sura –Nisa 100)

Gledajući u mnoge aspekte našeg bivstvovanja i nešeg životnog puta, kojim smo prošli i prohodili, životne situacije koje smo iskusili, nemožemo a da se ne osvrnemo, na ove kur’anske poruke, u kojima vjernik nalazi smiraj , njegovu ulogu i značaj i životnom putu kojim je prošao. Allah je nas odabrao da budemo njegovi izaslanici i utemeljitelji Prve džamije – institucije, koja će osigurati, da se o islamu naučava i podučava, da se vjera koju smo sa sobom donijeli stavi u formu života i odgovori na izazove vremena i prostora u kojemživimo. Ova džamija, je mjesto gdje naši trebaju naučavati, kako da vjeruju u Allaha dž.š., u Njegovog Poslanika, u Sudnji dan, da vjeruju da sve što se događa i zbiva, da je to, s Božijom odredbom, da naučavaju, kako da uče Kur’an, da obave namaz, da poste,da daju zekat, da obave hadž, da znaju kako da se ožene ili udaju, da znaju da svi propisi Kur’ana, nisu uzalud. Nego, Kur’an je objavljen kao putokaz, radi ljudi, da u njemu pronađu sebe i svoj put prema džennetu.

A sada, da se osvrnem, na noć kada su bošnjaci muslimani IKC-Bošnjak, potvrdili svoju opredjeljnost i ukazano povjerenje, na koje su se obavezali svome gospodaru. Naime, nakon svečane večere i klanjanja akšam namaza, uvodno ašere je proučio Šejh Esad – mujezin Imam Ebu Hanife džamije u Bagdadu ( trenutno nastanjem u Des Moines, Iowa). Nakon toga, govor je održao Abid Talić, a u svom govoru, dotakao se elemenata i vrijednosti, koje prožimaju naš džemat i koje su kroz protekli period, pokazale i dokazale, da se dostojanstvenim radom, čašću i karakterom, gradi i održava zajednica. Podsjetio je na vrijednosti i ulogu svakog pojedinca i familije, koje su do sada, svojim entuzijazmom i predanošću osigurali uvjete za naš džemat i muslimane općenito, na koje je ova zajednica ponosna. Nakon obračanja Abida Talića, riječ je uzeo predsjednik IKC-Bošnjak – Elvedin Sivac. U svom govoru, pojasnio je, kako se došlo do arhitektonskog rješenja džamije Es-Selam, o samom objektu, kao i procedure oko dobijanja dozvole za gradnju džamije. Zahvalio se svim članovima džemata, kao i svima koji su na bilo koji način pomogli, da se dođe do stepena, kada možemo da gradimo prvu džamiju. Elvedin Sivac je predstavio kompletan objekat, sa svim pratečim prostorijama, kao i teren oko džamije. Naime, fudbalski teren koji se nalazi, sa desne strane džamije, nosit će naziv ,, Ibrahim Salić “, ovo je želja i volja naših džematlija, da se na jedan lijep način podsjetimo na rahmetli Ibrahima Salića, koji je od samog početka rada džemata, bio angažovan u džematskom odboru, radeći i boreći se da džemat ,, Bošnjak”.

Posebno zadovoljstvo je bilo, gledati video prezentaciju naše buduće džamije. Sala je utihnula, razmišljanja se pokrenula, a uzdasi, emocija punih ljubavi i čežnje ustreptali. Predivno je bilo vratiti se unazad, od samog početka, kada se postavljao kamen temeljac za prvu džamiju, pogledati sklad i ljepotu, pogledati našeg omladinca, koji nosi bajrak časno, dostojanstveno, s ljubavlju i poštovanjem. U sklopu ovih prezentacija, svoj govor je otpočeo Imam IKC-Bošnjak h.hfz. Nermin ef. Spahić. Sve prisutne je podsjetio na prve dolaske naših bošnjaka na ove prostore. Podjsetio na brige, sa kojima su naši bošnjaci došli na ove prostore, na dove koje su upućivane i period kada su kupio prvi objekat i preuredio za potrebe džemata. Ogromni uspjesi i rezultati su postignuti u proteklom period, koji je iza nas. Mnogo je naše djece naučilo učiti u Kur’anu, naučilo klanjati. Naša djeca koja idu u škole, ne stide se kazati, da poste mjesec ramazan… Velika je to blagodat i radost svakog bošnjaka muslimana! A zatim se osvrnuo na sam projekat prve džamije, ukazao na važnost blagodati i emaneta, kojim nas je počastio Uzvišeni Allah dž.š., Predstavio je odluku IKC-Bošnjak, da se prva džamija gradi na temeljima bogobojaznosti i doborovoljnog darivanja u svrhu potpomaganja svoje vjere, s ciljem postizanja Božijeg zadovoljstva.

Imam hafiz Nermin ef. Spahić, prezentirao je ideju VAKIFA prve džamije, pod motom „ 1000 VAKIFA“ za prvu džamiju.

VAKIFI DŽAMIJE ES-SELAM:

• DIJAMANTSKI VAKIF $ 20.000

• PLATINSKI VAKIF $ 15.000

• ZLATNI VAKIF $ 10.000

• SREBRENI VAKIF $ 5.000

• BRONZANI VAKIF $ 3.000

• VAKIF $ 1.000

IKC-Bošnjak će u čin zahvalnosti svim vakifima, obezbijediti sljedeće:

• Vakufname za sve vakife

• Svake godine će se proučiti Hatma za sve vakife

• Napravit će se zid vakifa

• Napisat će se ,, Knjiga Vakifa”, u kojoj će se opisati generacija bošnjaka muslimana, koji su došli na ove prostore i sagradili prvu džamiju, opisati njihove životne puteve, vrijeme, prostor i sudbine, da se ne zaboravi

Na kraju želim da se zahvalim Allahu dž.š., koji nam je ukazao čast i podario u emanet da sagradimo prvu džamiju na ovim prostorima.

Neka nam dragi Allah bude na pomoći, osvijetli nam put kojim trebamo hoditi, podari nafake i bereketa u njoj, zaštiti naše porodice, poslove, kuće u kojima stanujemo i mjesto u kojem živimo. Amin!

Imam IKC-Bošnjak

h.hfz. Nermin ef. Spahić

U prilogu dostavljamo galeriju slika sa svečane večere i donatorske akcije, za izgradnju prve džamije.

Idejni projekat Selam džamije

KALENDAR DOGAĐAJA

04. February 2023.

Skupština medžlisa 1

11. February 2023.

Skuština medžlisa 4

18. February 2023.

Skupština medžlisa 2

25. February 2023.

Skupština medžlisa 3