Search
Close this search box.

Veliki uspjeh Bosanske škole u Čikagu

Proteklog vikenda u BICC-u upriličena je svečana dodjela prvih diploma Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine u okviru Bosanske škole.

Bosansku školu u BICC-u ove godine pohađalo je 100 učenika, a preko 60 učenika uspješno je položilo obrađeno gradivo i zasluženo preuzelo svoje prve diplome.

Najveće zasluge za veliki uspjeh Bosanske škole pripada vrijednim profesoricama, Amini Sendić-Mešići Enisi Omerović, a veliku pomoću realizaciji ovog projekta pružio je i Generalni konzulat BiH u Čikagu.

Inače, ovo je većčetvrta godina od kako Bosanska škola djeluje u BICC-u, a do sada u nju je bilo upisano preko 300 učenika i održano preko 160 radnih časova u okviru koji su djeca učila bosanski jezik, historiju i geografiju Bosne i Hercegovine, te se upoznavala sa umjetničkimstvaralaštvom naše zemlje.

Bosanska škola u Čikagu jedina je ovakve vrste na teritoriji Sjeverne Amerike koja djeluje prema programu Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine za dopunsku nastavu u dijaspori za djecu od I do IV razreda osnovne škole i ponosni smo na tu činjenicu.

Posljednje vijesti

KALENDAR DOGAĐAJA