Završena ljetna škola u St. Louis Islamic Center – Džemat “Nur”

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

U petak, 23. juna 2017. godine u džematu “Nur” u St. Louisu je poslije klanjanja akšam namaza i zajedničkog iftara upriličena dodjela diploma za 44 polaznika “Ljetne škole džemata Nur”. Ovaj program se u džematu Nur održava već osam godina, a ima za cilj očuvanje vjerskog i nacionalnog identiteta kroz odgajanje i obrazovanje naše djece u duhu islamske vjerske kulture i bošnjačke tradicije, kao i medjuvršnjačko upoznavanje i zbližavanje.

Polaznici četiri sedmice prisustvuju nastavi od ponedjeljka do četvrtka od 9:30am do 1:30pm. Jedinstvenost ovogodišnje ljetne škole je da su polaznici prisustvovali i aktivno učestvovali u ramazanskoj mukabli.

Program je uključivao časove historije islama i Bosne i Hercegovine, kur’anskog pisma i tedžvida, općeg islamskog znanja i bosanskog jezika. Polaznici su bili podijeljeni u dvije grupe (stariji i mladi uzrast) na časovima bosanskog jezika i historije a u četiri grupe (prema predznanju) na časovima Kur’ana, sufare i ilmihala.

Po predmetima su pokriveni sljedeći aspekti:

  • Na časovima ilmihala stavljen je akcenat na pravilno obavljanje namaza i poznavanje propisa u vezi sa namazom i postom.
  • Na časovima historije polaznici su učili o poslanicima te napravili presjek o širenju islama od vremena Poslanika s.a.v.s. do danas kroz različite periode i društva.
  • Na časovima bosanskog jezika vršen je aktivan razgovor i diskusije na našem maternjem jeziku uz analizu zanimljivih hikaja, te djeci zanimljivih igara.
  • Na časovima Kur’ana I sufare polaznici ljetne škole su imali ubrzani kurs učenja kur’anskog pisma te priliku da svakodnevno vježbaju čitanje Kur’ana pred svojim muallimima.

Ovakvim programom se pokušalo stići do odredjenih ciljeva i zadataka nastave ljetne škole u nadi da bi rezultati pripremili i osposobili polaznike da nastave da žive u skladu sa islamskim propisima i bošnjačkom kulturom, da se odgajaju u duhu islama i podstiču na praktičnu primjenu islamskih normi u svakodnevnom životu, ali i da razvijaju ljubav prema džamiji. Pored toga, polaznici šire svoje islamsko znanje kroz podučavanje kur’anskom pismu, usavršavanje učenja Kur’ana i iz historije islama, a nadati je se da je kroz poznavanje historije Bosne i Hercegovine i usavršavanje bosanskog jezika došlo do razvijanja ljubavi prema domovini.

Nastavu su vodili Eldin ef. Suša, Eldar ef. Malkić, Amina Suša, Anida Malkić.

KALENDAR DOGAĐAJA

04. February 2023.

Skupština medžlisa 1

11. February 2023.

Skuština medžlisa 4

18. February 2023.

Skupština medžlisa 2

25. February 2023.

Skupština medžlisa 3