Završena ljetna škola u St. Louis Islamic Center – Džemat “Nur”

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

U petak, 23. juna 2017. godine u džematu “Nur” u St. Louisu je poslije klanjanja akšam namaza i zajedničkog iftara upriličena dodjela diploma za 44 polaznika “Ljetne škole džemata Nur”. Ovaj program se u džematu Nur održava već osam godina, a ima za cilj očuvanje vjerskog i nacionalnog identiteta kroz odgajanje i obrazovanje naše djece u duhu islamske vjerske kulture i bošnjačke tradicije, kao i medjuvršnjačko upoznavanje i zbližavanje.

Polaznici četiri sedmice prisustvuju nastavi od ponedjeljka do četvrtka od 9:30am do 1:30pm. Jedinstvenost ovogodišnje ljetne škole je da su polaznici prisustvovali i aktivno učestvovali u ramazanskoj mukabli.

Program je uključivao časove historije islama i Bosne i Hercegovine, kur’anskog pisma i tedžvida, općeg islamskog znanja i bosanskog jezika. Polaznici su bili podijeljeni u dvije grupe (stariji i mladi uzrast) na časovima bosanskog jezika i historije a u četiri grupe (prema predznanju) na časovima Kur’ana, sufare i ilmihala.

Po predmetima su pokriveni sljedeći aspekti:

  • Na časovima ilmihala stavljen je akcenat na pravilno obavljanje namaza i poznavanje propisa u vezi sa namazom i postom.
  • Na časovima historije polaznici su učili o poslanicima te napravili presjek o širenju islama od vremena Poslanika s.a.v.s. do danas kroz različite periode i društva.
  • Na časovima bosanskog jezika vršen je aktivan razgovor i diskusije na našem maternjem jeziku uz analizu zanimljivih hikaja, te djeci zanimljivih igara.
  • Na časovima Kur’ana I sufare polaznici ljetne škole su imali ubrzani kurs učenja kur’anskog pisma te priliku da svakodnevno vježbaju čitanje Kur’ana pred svojim muallimima.

Ovakvim programom se pokušalo stići do odredjenih ciljeva i zadataka nastave ljetne škole u nadi da bi rezultati pripremili i osposobili polaznike da nastave da žive u skladu sa islamskim propisima i bošnjačkom kulturom, da se odgajaju u duhu islama i podstiču na praktičnu primjenu islamskih normi u svakodnevnom životu, ali i da razvijaju ljubav prema džamiji. Pored toga, polaznici šire svoje islamsko znanje kroz podučavanje kur’anskom pismu, usavršavanje učenja Kur’ana i iz historije islama, a nadati je se da je kroz poznavanje historije Bosne i Hercegovine i usavršavanje bosanskog jezika došlo do razvijanja ljubavi prema domovini.

Nastavu su vodili Eldin ef. Suša, Eldar ef. Malkić, Amina Suša, Anida Malkić.

KALENDAR DOGAĐAJA

07. October 2022.
08. October 2022.
15. October 2022.
22. October 2022.