Akcije u sklopu Islamske Zajednice u Bosni i Hercegovini

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Na osnovu zaprimljenih informacija od našh džemata da pojedine humanitarne organizacije koje djeluju na prostoru Sjeverne Amerike, na ime humanitarnog rada, ukupljaju sredstva zekata i Sadekatu-l-fitra kao i uplate za kurbane, IZBSA je izdala saopćenje koje možete pročitati u nastavku.

Esselamu alejkum!

Poštovani,

Tragom dobijenih informacija sa terena o djelovanju humanitarnih udruženja i organizacija na prostoru Sjeverne Amerike želimo podsjetiti rukovodstva džemata, kao i humanitarna udruženja i organizacije o sprovođenju akcija koje su u domenu IZ-e u BiH, te samim tim i Islamske Zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike kao sastavnog dijela IZ-e u BiH.

Na osnovu fetvi koje je Rijaset IZ-e u BiH donio vezane za akcije Zekata i Sadekatu-l-fitra kao i akcije Kurbana, jedini ispravan način izvršavanja pomenutih ibadeta je preko IZ-e odnosno njenih organizacionih jedinica što su zapravo džemati u sastavu IZ-e. Svaki drugi način prikupljanja sredstava za pomenute svrhe, mimo džemata, je suprotno odredbama donesenih fetvi koje su za sve nas šerijat te samim tim i obavezujuće.

Svjesni potrebe prikupljanja i sprovođenja drugih humanitarnih akcija za potrebe naše domovine i socijalno ugroženih kategorija u njoj, humanitarne organizacije na prostoru Sjeverne Amerike zasigurno imaju veoma važnu ulogu. Međutim, rad humnaitarnih udruženja i organizacija ne smije uticati na rad džemata te sprovođenje akcija koje su isključivo u njihovom domenu.

Humanitarne organizacije koje djeluju u i usko sarađuju sa džematima treba da traže saglasnost od džematskih odbora za sprovođenje određenih akcija, a u cilju nastavka rada u harmoniji kako džemata tako i humanitarnih organizacija i udruženja.

Džemati će upoznati humanitarne organizacije i udruženja u svom okruženju o navedenom dopisu kao i svoje džematlije kako bi se izbjeglo kršenje fetve i narušavanje rada i izvršavanja obaveza džemata pri IZ-i u BiH.

Mahsus selam!

Dr. Sabahudin ef. Ćeman

Muftija

KALENDAR DOGAĐAJA

13. May 2023.

Skupština IZBSA

01. September 2023.
16. September 2023.

Otvorenje džamije "Selam" u Grand Rapidsu