Biografija dr. Senad ef. Agića

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Dr. Senad ef. Agić

Završio je Gazi Husrevbegovu medresu u Sarajevu 1980, a visoko obrazovanje stiče na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1985. godine. Godine 2004 stiče titulu doktora islamskih nauka i dobija nagradu Jalaluddin Rumi za naučni rad i doprinos u oblasti povijesti islama u Americi. U svom izuzetno zanimljivom i korisnom istraživanju i doktorskoj disertaciji naučno je elaborirao sociološki i povijesni kontekst iskustva Bošnjaka u SAD, kontekst procesa asimilacije Bošnjaka u američki \”Melting Pot\”, kao svojevrsni američki put u multikulturalizam i na kraju specifičnosti iskustva bošnjačke populacije u američkom društvu na primjeru zajednice iz Čikaga. Godine 2006. stiče stepen doktora nauka sa koncentracijom na islamskim zananostima (Ph.D.) iz oblasti historije islama u Americi na Graduate Theological Foundation u South Bend, IN, u SAD a disertacija mu biva proglašena za najbolju odbranjenu u 2006. godini iz islamskih znanosti na ovoj visokoškolskoj instituciji (GTF), koja je formalno povezana sa Oxfordskim sveučilistem. Iste godine biva imenovan profesorom islamskih nauka na GTF. Na toj dužnosti ostaje do 2015.

U svojstvu imama i administrativnog direktora Islamskoga kulturnoga centra u Northbooku radi od 1989-2010., a 1994. godine biva imenovan za glavnog imama IZ Bošnjaka SAD. Na toj dužnosti ostaje do 2011. U periodu od 1985-1989 radio je u Izdavačkoj djelatnosti Mešihata IZ za BiH, Hrvatsku i Sloveniju. Od 2010. do danas imam je džemata SABAH – Čikago u Franklin Parku.

Autor je knjige Muslimanska lična imena, na bosanskome jeziku i Immigration & Assimilation, The Bosnian Muslim Expirience In Chicago, The Rhodes-Fulbright Library, Lima, OH: Windham Hall Press, 2004, na engleskom, urednik monografije “100 Godina Bošnjaka u Americi” na engleskom i bosanskom (2006), koautor knjige o “Hadžu i umri”, te autor pedesetak radova. Objavljivani su mu prijevodi sa engleskog i arapskog, intervjui i prikazi o Kur’anu, arapskoj književnosti, religiji i nasilju u Bosni i duhovnim tradicijama. Diskutirao mir i konflikt u i među religijama na “National Public Radio”, “Voice of America”, “Radio Free Europe”, “IslamRadio.com”, “Deutche Welle”. Bio konsultant i gostujući profesor na nekoliko univerziteta širom Amerike. Koristio je 2003. kraći studijski boravak na Oxfordskom sveučilistu.

Njegov trenutni interes je fokusiran na tradicionalni umjereni islam bez ekstremizma i religioznog animoziteta a u korist koegzistencije, međusobnoga uvažavanja i vitalne kooperacije.

Jedan je od osnivača IZ Bošnjaka u Americi, stranke SDA u Americi, Kongresa Bošnjaka u Sjevernoj Americi. Član je Vrhovnog islamskog savjeta Amerike, učesnik Prvog i Drugog Svjetskog kongresa imama i rabina u Briselu i Sevilji, bivši član Međuvjerskog savjeta Parlamenta svjetskih religija u Čikagu, Izvršnog odbora “Iqra’ International Educational Foundation”, Izvršnog odbora “Savjeta islamskih organizacija Čikaga” (The Council of Islamic Organizations of Greater Chicago) i bivši predsjednik Udruženja svećenika Northbrooka.

KALENDAR DOGAĐAJA

04. February 2023.

Skupština medžlisa 1

11. February 2023.

Skuština medžlisa 4

18. February 2023.

Skupština medžlisa 2

25. February 2023.

Skupština medžlisa 3