Buđenje osobine sabura u nama

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

12. april 2022. / 11. ramazan 1443. h.g.

U ime Allaha Milostivog, Samilosnog.

Zahvaljujemo se Gospodaru svih svjetova na prilici ramazana, salavat i selam neka je na Božijeg Poslanika, Muhammeda s.a.v.s, koji je svojim primjerom uistinu najbolji pokazatelj moralnih vrijednosti. Selam i za njegovu časnu porodicu, ashabe, tabiine i sve šehide do Dana obračuna.

Mjesec ramazan je prilika buđenja pozitivnih osobina koje se nalaze u nama .Ponekad takve osobine su u dubinama nemara, ostavljene i potreban je duhovni alarm da ih na vrijeme probudi. Insan je često zaboravan, ponekad i previše očekuje od drugih ljudi. U tom nezadovoljstvu i strpljenje (sabur) dolazi u pitanje. Da li smo uistinu sposobni da izgradimo osoobinu strpljenja?

Mnogi od nas misle da je strpljenje samo situacija u kojoj reagujemo na neko iskušenje, problem, ali sabur je uistinu pojam koji sa sobom donosi jednu novu reviziju ove osobine ličnosti.

Ramazan je posebna škola vremena koja daje insanu priliku da preispita vlastito „ja“ i da na takav način kroz post, suzdržavanje od užitaka ranih vrsta u sebi budi i strpljenje. Svjedoci smo ponekad da osobe koje poste su često nervozne, naročito pred iftarsko vrijeme, kada svojom vidljivom nervozom i druge ponekad ometaju i na njima možemo uočiti nedostatak sabura. Takve osobe trebaju da uvide šta je problem i da zamole Allaha dž.š. da  njihova srca otvori i oplemeni uz dovu da strpljenje bude na nivou, tako da druge osobe oko njega ili nje neće biti uznemiravane. Nedostatak sabura donosi probleme u komunikaciji i odnosima sa drugim osobama, dolazimo do toga da nestrpljive osobe često donose veoma brze odluke i prekidaju proces razgovora sagovornika, bez čekanja da se komunikacijski čin privede do kraja. Vjera islam je kompletan život, stil odgovornosti i ona donosi smjernice ponašanja. U nastavku kroz kur’anske ajete i hadise Muhammeda s.a.v.s. uobličiti  ćemo sliku važnosti sabura (strpljenja).

Kur’anski ajeti:

„O vjernici, tražite sebi pomoći u strpljivosti i obavljanju molitve…“

(El-Bekare, 153.)

O, vjernici, budite strpljivi i izdržljivi, postojano bdijte i bojte se Allaha da biste uspjeli!

 (Ali- Imran, 200.) 

“Kako će divna biti nagrada onima koji su se trudili, / onima koji su strpljivi bili i na Gospodara svoga se oslanjali!”  (El-Ankebut, 58.-59.)

Hadisi – riječi i primjeri Muhammeda s.a.v.s.

Vjerniku se zavidi na njegovom stanju jer svaki njegov posao je hajr. Takvu posebnost posjeduje samo vjernik: Ukoliko ga zadesi nešto čemu se raduje, on zahvaljuje na tome i to biva dobro za njega. Ukoliko ga zadesi neka nevolja, on se strpi, pa i to za njega bude dobro”. (Muslim)

Prenosi se od Ibn Mes’uda da je rekao:“Ušao sam kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada je bio bolestan, dodirnuo sam ga svojom rukom i rekao mu:‘Allahov Poslaniče, ti imaš jaku groznicu!’ Odgovorio je:‘Da, ja trpim groznicu koliko dvojica drugih ljudi.’ Rekao sam: ‘Je li zato imaš i duplu nagradu?’ ‘Da’, odgovorio je. Zatim je kazao: ‘Neće ni jednog muslimana pogoditi neka bolest, a da mu Allah dž.š., time neće obrisati grijehe, koji s njega spadaju kao što lišće spada sa stabla.’” (Buharija i Muslim).

Molimo Allaha dž.š. da nam promjeni naša stanja i da na osnovu jasnih kur’anskih i hadiskih dokaza budemo od onih strpljivih, koji će svojim primjerom i drugim ukazati na jasan put i da osobina strpljivosti bude ukras u mjesecu ramazanu. Strpljivi kako možemo vidjeti posebnu nagradu će imati,  to je uistinu motivacija za sretan život. Ove dane ramazana iskoristimo na najbolji način, jer vrijeme je uistinu blagodat koje ponekad nismo ni svjesni.

Zinaid-ef. Granić
BICC Carlisle, PA

KALENDAR DOGAĐAJA

04. February 2023.

Skupština medžlisa 1

11. February 2023.

Skuština medžlisa 4

18. February 2023.

Skupština medžlisa 2

25. February 2023.

Skupština medžlisa 3