Biografije

Osman ef. Brkić rodom je iz Lugova kod Busovače od roditelja Hrustana i Hafize. Osnovno obrazovanje stekao je u rodnom kraju. Završio je Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu, a nakon medrese, školovanje  nastavlja na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici. Diplomirao je na temi “Porodični odgoj...
Dr. Senad ef. Agić Završio je Gazi Husrevbegovu medresu u Sarajevu 1980, a visoko obrazovanje stiče na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1985. godine. Godine 2004 stiče titulu doktora islamskih nauka i dobija nagradu Jalaluddin Rumi za naučni rad i doprinos u oblasti povijesti islama ...

KALENDAR DOGAĐAJA

04. February 2023.

Skupština medžlisa 1

11. February 2023.

Skuština medžlisa 4

18. February 2023.

Skupština medžlisa 2

25. February 2023.

Skupština medžlisa 3