Četvrta ramazanska hutba

قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (الأنعام: 162)
لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (الأنعام: 163)

Reci: “Klanjanje moje i obredi moji, i život moj, i smrt moja doista su posvećeni Allahu, Gospodaru svjetova, koji nema saučesnika; to mi je naređeno i ja sam prvi musliman.” (El-En‘am, 162-163)

“Allahu moj, molim te za početna i završna dobra, sveukupno dobro, njegov početak i njegov kraj, njegovu formu i njegovu suštinu, i daj mi najviše stepene u Džennetu. Allahu moj, podari mi najbolje s čim dolazim, najbolje što radim, najbolje što činim, najbolje što krijem, najbolje što pokazujem i najveće stepene u Džennetu.”(Hākim, od Ummi Seleme)

Braćo i sestre,

Hvaljen neka je Allah, Gospodar svjetova. On je stvorio čovjeka od gline i oblikovao ga u najbolji oblik. On ga je uzdigao nad drugim stvorenjima. Nagradio ga je pameću koja pretvara njegovu sumnju u čvrstu vjeru. Dao mu je dva oka, jezik, dvije usne i pokazao mu put dobra i put zla. Poslao mu je Svoje poslanike s vijestima i upozorenjima.

Neka su Allahovi blagoslov i mir Poslaniku Muhammedu, a.s., Vjerovijesniku koji je donio milost ljudima; vodiču ka jasnom putu onih koji vjeruju i čine dobra djela.

U zadnjim smo danima mubarek ramazana, mjeseca koji nam pokazuje koliko čovjek može da se kontroliše, koliko može uspjeti da postigne rezultate u svom životu i šta sve može podnijeti.

Citiraću jedan hadis koji ima divnu poruku: “Jedne prilike je Allahov Poslanik, a.s., bio na minberu i izgovorio tri puta: “Amin.” Kada je sišao sa minbera, pitali su ga: Allahov Poslaniče, šta predstavlja ono tvoje aminanje na minberu. Na to im Allahov Poslanik, a.s., reče: “Došao mi je Džibril i rekao: “Neka je propao svako onaj ko dočeka starost svojih roditelja i to ne bude razlog da mu budu oprošteni grijesi”, nakon čega sam rekao: “Amin.” Zatim je Džibril rekao: “Neka je propao onaj koji kada se ti Muhammede spomeneš ne donese salavat na tebe”, na što sam rekao: “Amin.” Zatim je Džibril rekao: “Neka je propao svako onaj ko dočeka Ramazan a ne bude mu oprošteno”, na što sam rekao: “Amin.”

Postoji jedna arapska izreka koja kaže: “Lejse’l-‘idu limen lebise’l-džedid, inneme’l-‘idu limen ta‘atuhu tezid.” /”Nije bajram onome ko obuče novo odijelo za bajram, nego je bajram u onoga čija se pokornost Allahu povećala.”/

Braćo i sestre, molim Allaha, dž.š., da nam se ne desi da nakon ramazana imamo osjećaj da se nismo dovoljno potrudili da ga iskoristimo i da ga nismo dovoljno, ili bar minimalno, iskoristili. Naravno, post i obavezni namazi za vjernika su neupitni, ali da li nam se dešava da nismo zadovoljni svojim imanskim stanjem sa kojim izlazimo iz ramazana? Potrudimo se da nas taj osjećaj ne proganja nakon odlaska ramazana kojem je ostalo još samo tri dana.

Prilikom iftara, prilikom uzimanja hurme, pijenja vode ili onoga sa čime se mrsimo, nastojmo da nam to ne bude tek prekid nečega što smo radili cijeli dan. Sjetimo dove prije iftara jer se ona prima. Zbog toga, prije nego se omrsimo, sjetimo se Onoga zbog Koga postimo i u čije ime to radimo i recimo: “Allahu, cijeli dan sam gladovao, Tebe radi, a sad si mi Ti dozvolio da se omrsim, zato, ja Rabbi, neka ova hurma i ovaj gutljaj vode bude moj najbolji dio današnjeg dana, zagovornik na Sudnjem danu i dokaz da sam Ti, ja Rabbi, bio pokoran.”

Proteklih dana vidjeli smo koliko smo sposobni kontrolisati sebe. Ramazan je primjer svjesnog načina života, što znači da trebamo biti svjestni svakog svoga čina. Kada postim, ne radim to zato što svi to rade, nego što tragam i priželjkujem Allahov, dž.š., oprost i milost.

Allahov poslanik, a.s, je rekao: “Neka vaši poslovi budu ispravni i umjereni, jer nikoga neće gotovo djelo uvesti u Džennet.” “Jeli ni tebe, Allahov Poslaniče?”- upitaše prisutni. “Ni mene”, odgovori Poslanik, a., s., “osim ako mi se Allah ne smiluje. Znajte da je Allahu najdraže ono djelo u kojem čovjek ustraje, makar ono i neznatno bilo.” (Buharija, Muslim)

Dakle, završetku Ramazana pripada najbolji, najodabraniji dio. Etapa koja se naziva oslobađanjem mu’mina od džehennemske vatre i u kojoj Allah, dž.š., otklanja svaku duhovnu i fizičku kaznu. Ramazan se svojim neizmjenim blagodatima, Božijom voljom, primiče karaju a večeras se susrećemo sa najvećeom vrijednošću ramazana, opisanom ajetima sure “Ek-Kadr”.

Večerašnju noć očekujemo sa puno uzbuđenja, želja i nadanja jer NOĆ KADR JE BOLJA OD HILJADU MJESECI. U ovoj noći se svaka mudra stvar raščlanjuje, određuju se ljudske sudbine i sve što će se desiti za slijedeću godinu. To je i početak objave Kur’ana, a Allahova objava i riječ vrhunac je istine i pravde, i tu riječ nikada niko ne može promijeniti, uništiti niti iz ljudskih srca i duša izbrisati.

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْر
وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْر
لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ
تَنَزَّلُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ
سَلاَمٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

“Mi smo ga počeli objavljivati u noći Kadr,

a šta ti misliš šta je noć Kadr?

Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci-

meleki i Džibril, s dozvoljom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake,

sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane.” (“El-Kadr”)

Značaj ove noći je mnogostruk, ali je najvažniji da je u ovoj noći počela objava Kur`ana, posljednje Allahove, dž.š., objave i upute čovječanstvu.

Kur’an noć Objave naziva “Lejletu-l-kadr”, što znači da je to noć časti, najveće vrijednosti i priznanja, a također je naziva i imenom “Lejletun-mubarekeh”, noć blagoslova, blagodati, najvećih darova i poklona.

Nema sumnje da je Kur’an objavljen u ovoj noći u mjesecu ramazanu. Međutim, Kur’an nije kazao koja je to noć, niti se to iz ajeta sure “El-Kadr” može naslutiti. Ni Muhammed, a.s., nije precizno označio kada je noć Lejletu-l-kadr, mada je, želeći da udovolji znatiželji ashaba, približno odredio vrijeme ove mubarek noći. Muhammed, a.s., kaže: “Tragajte za Lejletu-l-kadrom u zadnjoj desetini ramazana”. Kad to nije bilo dovoljno ashabima, rekao je: “Tragajte za Lejletu-l-kadrom u neparnim noćima posljednje desetine ramazana”. Većina ashaba je na stanovištu da je noć Kadra 27. noć ramazana.

Tragaoci za vrijednošću i blagodatima noći Kadra su zapravo tragaoci za porukom Kur’ana, njegovim smislom i sadržajem, jer Kur’an je živa riječ i zakon života vjernika. Vjernici ne drže Kur’an samo u rukama, nego u srcima, dušama i mislima. Svi oni koji traže noć Lejletu-l-kadr trebaju ovu noć tražiti u duhu poruke Resulullaha, a.s., koji veli: „Ko provede Lejletu-l-kadr u ibadetu i iskrenoj vjernosti, računajući na sticanje njezinih blagodati, biće mu oprošteni prošli grijesi”.

Među najodabranije ibadete spada učenje i slušanje učenja Kur’ana. O vrijednosti ovoga ibadeta govori nam Allah, dž.š., u ajetu sure El-Enfal gdje kaže:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زَادَتْهُمْ إيماناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (الأنفال: 2)

Pravi vjernici su samo oni čija se srca strahom ispune kada se Allah spomene, a kad im se riječi Njegove kazuju, vjerovanje im učvršćuju i samo se na Gospodara svoga oslanjaju.” (El-Enfal, 2).

Kur’an je je snagom svoje poruke postao neizbrisiv u svijesti ljudi i sastavni dio života muslimana cijele planete Zemlje. Ušao je u povijest kao snaga bez premca, postao je zakon i program života, kodeks ponašanja i morala.

Noć Kadr je noć Allahove, dž.š., milosti sa kojom je došla objava i poslanstvo Muhammedu, a.s., Noć Kadr je noć smirenosti cijelog ljudskog bića, a na ovaj stupanj se može uzdići samo onaj koji je u dubini svog bića svjestan potrebe predanosti Allahu, dž.š.

Noć Kadr je vrhunac slavljenja Gospodara, noć združenog ibadeta svih meleka, ljudi i čitavog kosmosa. Džamije širom planete večeras su tijesne i odišu ibadetom koji izvire iz vjerničkih srca. Sve je u ibadetu: duša, srce, um i tijelo. U ovoj noći čovjek se oslobađa svih okova – ličnih i opštih, i predaje samo Allahu, dž.š., Jednom i Jedinom Gospodaru.

Lejletu-l-Kadr je najveći praznik naših duša, noć ibadeta u čijoj milozvučnosti skladno učestvuju ljudi i meleki. Sa nama u ibadetu učestvuje i najodabraniji melek Džebrail. To nam dočarava hadis Muhammeda, a. s., koji kaže: “Kada nastupi noć Kadr silazi Džibril sa skupinama meleka čineći dove i donoseći pozdrave svakom onom koji je u ibadetu u položaju stajanja ili sjedenja i spominjanju Allaha, dž.š.”

Lejletu-l-kadr je i noć u kojoj se prima svaka iskrena dova, želja i nada. Imajući na umu da je dova Allahu, dž.š., bila i ostala spona i most koji nas povezuje sa Stvoriteljem, nemojmo propustiti da u noći Lejletu-l-kadr nastojimo dokučiti Allahovu, dž.š., milost, blagodat i bereket.

Dova je posebno potrebna današnjem čovjeku koji u brzom i dinamičnom životu često izgubi orijentaciju i islamsku ravnotežu između duhovnog i materijalnog. Dova je vid svakodnevne veze sa Stvoriteljem, od jutarnjeg buđenja do večernjeg lijeganja; dovom čistimo svoju dušu i istrajavamo na Allahovom, dž.š., putu.

Ipak, da bi naš Gospodar primio našu dovu – naš iman treba biti kristalno čist – bez ikakve sumnje. Zato u ovoj noći zamolimo Allaha, dž. š., da primi našu tewbu – pokajanje.

Trebamo znati da je ovo i noć kada i obične svakodnevne želje i nade možemo uputiti svome Gospodaru Allahu, dž.š., koji dove, želje i nade vjernika prima i ispunjava. Allah, dž.š. dozvoljava da naše želje i nade ožive u ovoj mubarek noći i da dobiju krila. Zato, u ovoj noći otvorimo svoja srca i duše i ne sumnjajmo u Allahovu, dž.š., beskrajnu dobrotu milost.

Aiša, r.a., pripovijeda da je pitala Resulullaha, a.s., šta je najbolje učiti u noći Lejletul-Kadra, a Resulullah joj odgovara:

اَللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبَّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

“Bože, Ti si onaj koji prašta, voliš oprost, pa oprosti i meni.”

Poslanik, a.s., je takođe učio dovu:

أَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَعَفْوِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ

“Utječem se Tvojim zadovoljstvom, od Tvoje srdžbe i Tvojim oprostom od Tvoje kazne!“

Lejletu-l-kadr je noć potpunog pouzdanja u Allaha, dž.š. Jer, jedino se Njemu treba prikloniti cijelim svojim bićem.

Lejletu-l-Kadr je noć Tewhida i iskrenog izgovaranja riječi: “La ilahe illallah” – „Nema boga osim Allaha!“ Ove riječi monoteizma su formula najveće iskrenosti i bogobojaznosti. Ovo je poziv istini i najčvršća veza sa svojim Gospodarom Allahom, dž.š. Ovo je džennetski ključ. Formula “La ilahe illallah” kod Allaha, dž.š., ima posebnu počast i tretman. Ko izgovori iskreno riječi “La ilahe illallah” i po njima živi Allah, dž.š., će ga uvesti u džennet!

U hadisu Muhammed, a.s., kaže: “Najbolje što sam izrekao ja i vjerovjesnici prije mene je: “La ilahe illallah, vahdehu la šerike lehu, lehul-mulku, ve lehul-hamdu, ve huve ‘ala kulli šejin kadir”, što znači: “Nema Boga osim Allaha, On je Jedini, nema druga, Njemu pripada vlast nad svim, Njemu pripada svaka hvala i On je svemoćan”!

Braćo i sestre, na globalnom planu ova noć je bolja od hiljadu mjeseci, a hoće li to biti na našem ličnom planu sudbonosna noć, noć tevbe-pokajanja i prekretnice u našem životu, noć našeg buđenja, aktiviranja, žustrog i odlučnog iskoraka ka Allahu, dž.š., ili će ovo biti još samo jedna obična noć u nizu, – to najviše ovisi od nas!

Molimo Gospodara, Uzvišenoga da nam u ovoj mubarek noći očisti dušu, prosvijetli um, otvori oči i osnaži volju da odlučnije krenemo Njegovim, dž.š., putem jer je to jedini put uspjeha!

Ja Rabbi, evo nas ovdje, u ovom mubarek mjesecu ramazanu, u ovom mubarek danu, petku, pred veličanstvenom noći Kadra, stojimo pred Tobom i iskreno Ti, iz dubine srca svojih, dovu upućujemo: Smiluj nam se, ja Rabbi, grijehe nam oprosti, na vrata Dženneta Svoga nas uvedi, a od vrata vatre, milošću Svojom odvrati i udalji, tako Ti bereketa ovog mubarek mjeseca i veličine ove mubarek noći! Amin!

Posljednje vijesti

KALENDAR DOGAĐAJA

29. December 2023.