Dopis o kurbanima za 1442. h.g. /2021. godinu

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Islamska Zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike (IZBSA) se ovim putem obraća imamima, vršiocima dužnosti imama i zvaničnim predstavnicima džemata IZBSA na području Sjeverne Amerike da u svojim džematima organizuju prikupljanje uplata za kurbane.

Uplate za kurbane će se proslijediti u Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Rijaset IZ u BiH i ove godine u fokus stavlja povratnička mjesta u gornjem i srednjem Podrinju, istočnoj Hercegovini, zapadnoj Bosni i zapadnoj Hercegovini gdje će se kod povratnika otkupiti kurbani, žrtvovati i podijeliti u povratničkim mjestima.

Kurbansko meso koje se dobije izvršenjem propisa kurbana već duži niz godina se usmjerava u humanitarne svrhe, za potrebe povratnika, siromašnih, ugroženih, zavodima za nezbrinutu djecu i djecu sa potrebama, licima u kolektivnim centrima, socijalnim ustanovama, bolnicama, studentskim domovima, medresama i fakultetima Islamske zajednice u BiH.

Cijena kurbana za područje Sjeverne Amerike odlukom Rijaseta za ovu godinu je $215, za područje Kanade 260 CAD, a krajnji datum za prijave kurbana je 20. juli 2021. godine.

Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike (IZBSA) kao subordinarna organizacija Rijaseta Islamske zajednice BiH na području Sjeverne Amerike prima samo uplate za klanje kurbana u organizaciji Rijaseta Islamske zajednice u BiH.

Uplate se mogu izvršiti na dva načina:

1. U gradovima gdje ima džemat IZBSA isključivo u džematima IZBSA,

2. U gradovima gdje nema džemat IZBSA putem pošte na adresu:

IZBSA – ICNAB

13246 N. 23rd Ave.

Phoenix, AZ 85029

sa naznakom “Kurban ‘21”

Imami, vršioci dužnosti imama i zvanični predstavnici džemata će informaciju o broju uplata dostaviti na e-mail adresu mail@icnab.com najkasnije do 20. jula 2021. godine sa brojem kurbana koji će biti žrtvovani u organizaciji Rijaseta Islamske Zajednice u BiH.

Molimo Allaha Džellešanuhu da sve one koji redovno vrše ovu vjersku dužnost pomogne i da nam naše kurbane, kao i sve naše druge hajirli poslove ukabuli. Amin!

Mahsus selam!

Sabahudin ef. Ćeman

Muftija

KALENDAR DOGAĐAJA

13. May 2023.

Skupština IZBSA

01. September 2023.
16. September 2023.

Otvorenje džamije "Selam" u Grand Rapidsu