Dova za druge

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

6. april 2022. / 5. ramazan 1443. h.g.

Hvala Uzvišenom Stvoritelju na svim blagodatima sa kojima nas je počastio, a koje ni
izbrojati ne možemo. Salavat i selam na Muhammeda s.a.v.s., njegovu porodicu i na sve njegove
sljedbenike do Sudnjega dana. Gospodaru naš, znanje nam povećaj i upiši nas među one koji su
iskreni i olakšaj nam staze koje ka istini vode. Amin.
Nalazimo se na samom početku mubarek ramazana a to je mjesec u kojem je Uzvišeni
Stvoritelj posebno milostiv. Dragocjeno vrijeme koje je pred nama iskoristimo da popravimo
naše stanje, a jedan od načina je i intenzivno činjenje dove za druge. Imajmo na umu da melek
čini dovu za onoga kome se čini dova u njegovom odsustvu, kao i za onoga koji mu čini dovu.
Dokaz za to jeste predanje koje imam Muslim bilježi od Safvana, a on je ispričao: “Stigao sam u
Šam i posjetio Ebud-Derdaa, radijallahu anhu. Ne nađoh ga u kući, ali tu bijaše Ummud-Derda,
radijallahu anha. Ona me upita: ‘Hoćeš li ići na hadž ove godine?’ ‘Hoću’, odgovorih. ‘Čini dovu
da nam Allah podari dobro’, reče ona ‘jer je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,
govorio: ‘Dova muslimana za njegova brata u odsustvu primljena je. Pored njegove glave bdije
melek koji je zadužen da kada god on uputi hajr-dovu za svoga brata, taj melek uzvrati riječima:
‘Amin! Neka i tebi bude dato to isto!‘ Ja se uputih prema pijaci, i na putu sretoh Ebud-Derdaa,
radijallahu anhu, koji mi, prenoseći od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, reče to isto.”
Međutim, ako su osobe preselile na Ahiret, to ne znači da ne možemo učiniti
dobročinstvo za njih. Ovdje posebno treba obratiti pažnju na činjenje dove roditeljima.
Komentarišući Allahove riječi: ”Budi zahvalan Stvoritelju i roditeljima svojim”, Sufjan ibn
Ujejne je rekao: ”Ko klanja pet dnevnih namaza, on time zahvaljuje Allahu, a ko prouči dovu za
svoje roditelje poslije svakog namaza, on time zahvaljuje svojim roditeljima.” Spominje sa da je
Rebia ibn Husejm sklanjao smetnje sa puta i kad god bi sklonio kamen ili granu, govorio je: ”
Ovo je za moju majku, ovo je za moga oca.” Od Ebu Hurejre r.a. se prenosi da je Allahov
Poslanik a.s. kazao:” Zaista će Allah uzdigniti položaj svoga iskrenog roba u džennetu, a on će
kazati: „Gospodaru moj odakle meni ovoliko dobrih djela ? „Bit će mu odogovoreno: “Ovo je
rezultat dove i moljenja za oprost tvoje djece.” (Ahmed)

Od uslova da bi dova bila kabul/primljena kod Allaha dž.š. jeste da Mu se iskreno,
skrušeno i uporno obraćamo, te da o halal opskrbi računa vodimo. Imajmo na umu da se
Uzvišeni obraduje molbi molitelja. Prilikom učenja dove vodimo računa o našoj poniznosti te ne
požurujemo primanje iste od strane Stvoritelja. Selman r.a., prenosi da je Allahov Poslanik
s.a.v.s., rekao: „Vaš Gospodar, Blagoslovljeni i Uzvišeni, je Stidljiv i Častan – stidi se od Svoga
roba, koji podigne svoje ruke ka Njemu, da mu ih vrati praznim!“ (Ebu Davud) Ebu Hurejre r.a.,
prenosi da je Muhammed s.a.v.s., rekao: „Nema tog vjernika, koji upravi lice svoje prema Allahu
dž.š., moleći Mu se, a da mu Uzvišeni ne udovolji dovi: ili na dunjaluku, ili će mu je sačuvati za
ahiret – sve dok ne bude brzao! Rekoše: Allahov Poslaniče, kako će to čovjek brzati? Reče:
Govoriće – učio sam dovu i učio, ali ne vidim da mi se na dovu odaziva!?“ (Buhari) Takve riječi
mogu biti razlog da dova ne bude primljena kod Allaha. Cijenimo dovu, jer sa njom zaista
mnogo dobijamo, a ništa ne gubimo. Kada osjetimo da nam se dova ne prima sumnjajmo u sebe i
svoje postupke a ne u Allaha. Preispitajmo sebe, jesu li se ispunili uslovi za primanje dove. Pored
iskrenosti, uslov da bi dova bila primljena jeste i halal ishrana. Nastojmo u narednim večerima
pojačati ibadete, jer je Muhammed s.a.v.s. rekao: „Allah se spušta svake večeri u zadnjoj trećini
noći na nama najbliže nebo i kaže ko mi sada dovu čini da mu se odazovem, ko nešto traži pa da
mu dam, ko traži oprost pa da mu oprostim sve dok se ne pojavi zora.“ (Buhari i Muslim) U toku
ramazana posebno obratimo pažnju na 2 perioda kada Uzvišeni Allah izrazito prima dove a to su:
neposredno pred iftar te u posljednjoj trećini noći a to je i period kada ustajemo na sehur pa
iskoristimo ove trenutke da makar par minuta odvojimo za dove koje su nam itekako potrebne.
Allah dz.s. u Kur’anu kaže: „A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu:
odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju
u Mene, da bi bili na Pravom putu.“ (El-Bekare, 186)
Želim sretne i blage ramazanske dane i da u njima zaslužimo Božiji oprost i milost.
Molimo Uzvišenog da mjesec ramazan ispostimo i da u miru, sigurnosti i slobodi dočekamo
Bajram bez iskušenja u kojima smo ovih dana. Gospodaru naš, oprosti nama, roditeljima našim,
braći i sestrama našim i ne dopusti da u srcima našim bude imalo zlobe. Gospodaru naš podari
nam dobro na dunjaluku i na ahiretu i sačuvaj nas kazne u vatri.
Allahu dragi, primi naš post, namaz, učenje Kur’ana, sadaku, zekat i druge ibadete, očisti

nas u potpunosti od grijeha u mubarek mjesecu ramazanu. Počasti nas proživljenjem u društvu
Muhammeda s.a.v.s. i učini da budemo među onima koji će biti pozvani sa džennetske kapije
“Rejjan“ na Sudnjem danu i koji će bez polaganja računa ući u Džennet. Amin!!!

Sead-ef. Isović
Islamic Community of Bosniaks in North Carolina 

KALENDAR DOGAĐAJA

04. February 2023.

Skupština medžlisa 1

11. February 2023.

Skuština medžlisa 4

18. February 2023.

Skupština medžlisa 2

25. February 2023.

Skupština medžlisa 3