Fondacija “Ljiljan” Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike raspisuje konkurs za dodjelu stipendija za školsku 2021./2022. godinu

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Fondacija “Ljiljan” Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike raspisuje konkurs za dodjelu stipendija za studente svih fakulteta u Bosni i Hercegovini za školsku 2021/2022 godinu. Iznos stipendije je 500.00 USD odnosno ekvivalentno u KM shodno kursu dolara nekoliko dana prije dodjele stipendija. Za studente u Bosni i Hercegovini stipendije će se dodjeljivati krajem 2021. godine u Sarajevu sa naknadno dostavljenom informacijom stipendistima o tačnom mjestu i vremenu. Fondacija će za 2021/2022 školsku godinu dodijeliti 100 stipendija u Bosni i Hercegovini. U slučaju da zaprimimo veći broj aplikacija koje zadovoljavaju uslove konkursa, Fondacija će dodijeliti i veći broj stipendija u slučaju dodatnog priliva sredstva za svrhu stipendija od donatora. Rezultati konkursa će biti objavljeni u mjesecu novemberu 2021. godine na web stranici Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike www.icnab.com. Uslovi konkursa:

 1. Pravo na stipendiranje imaju redovni studenti fakulteta u Bosni i Hercegovini sa prosjekom 8 i više.
 2. Prednost imaju socijalno ugrožena djeca, djeca šehida, demobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida, djeca jetimi te djeca povratnika kao i studenti sa postignućem ili ostvarenjem u bilo kojem polju.

Potrebna dokumentacija:

 • Molba sa kratkom biografijom i kontakt informacijama (e-mail obavezan),
 • Dokaz da ste full time student sa prosjekom ocjena zadnjeg semestra,
 • Dokaz o dodatnim postignućima ili ostvarenjima,
 • Kućna lista,
 • Potvrda da ste pripadnik šehidske porodice ili dijete borca Armije RBiH,
 • Preporuka lokalnog imama (Imam džemata vašeg prijavljenog mjesta prebivališta),
 • Izjava da ne primate drugu stipendiju bilo koje institucije ili organizacije ovjerena u opštini,
 • Potvrda o primanjima u porodici (platna lista sa posla ili potvrda sa biroa).
 • Sve aplikacije slati na e-mail: fondacija.ljiljan@izbsa.com.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje. Konkurs ostaje otvoren do 15. oktobra 2021. godine. Više informacija o fondaciji na linku: https://izbsa.com/fondacija-ljiljan/

KALENDAR DOGAĐAJA

13. May 2023.

Skupština IZBSA

01. September 2023.
16. September 2023.

Otvorenje džamije "Selam" u Grand Rapidsu