Fondacija “Ljiljan” Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike uručila 157 stipendija za studente u Bosni i Hercegovini i Americi

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Fondacija „Ljiljan“ koja djeluje u okviru Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike uspješno je realizirala podjelu stipnedija za studente u Bosni i Hercegovini i Americi za školsku 2021/2022 godinu. Nakon što je raspisan konkurs u septembru mjescu 2021. godine za dodjelu 100 stipendija, na isti se prijavilo ukupno 254 kanidata. Članovi Odbora Fondacije su intenzivno radili dva mjeseca na procesuiranju molbi, odabiru kandidata, korespodenciji sa kandidatima, a potom i na organiziriranju podjele stipendija na terenu. Iako je inicijalno konkurs raspisan za 100 stipendija, zahvaljujući donacijama koje su zaprimljene od pojedinačnih donatora, džemata i medžlisa IZBSA, skupljena su dodatna sredstva, a imajući u vidu broj prijava, odbor je dodijelio ukupno 157 stipendija u iznosima od po $500.00 i to 153 u Bosni i Hercegovini i četiri bosanskim studentima koji se trenutno školuju u Americi.

U periodu od 19. do 26. januara 2022. godine, u saradnji sa svim muftilucima u domovini, organizirana je  dodjela stipendija putem muftiluka kako bi olakšali studentima da preuzmu stipendije u gradovima u kojima se školuju, te kako bi izbjegli veća okupljanja zbog pandemije. Muftija Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike dr. Sabahudin-ef. Ćeman je boravio u Bosni i Hercegovini u pomenutom periodu, te je lično uručio sve stipendije. Muftiluci u domovini su upriličili prijeme za muftiju Ćemana a potom ustupili svoje prostorije za zvaničnu dodjelu stipendija. Muftije u Bosni i Hercegovini nisu krili svoje riječi zahvalnosti IZBSA i Fondaciji, ali i svim donatorima koji su učestvovali u ovom hairli projektu kako bi se podržalo obrazovanje studenata u BiH. Muftija Ćeman je tokom svojih posjeta također uputio riječi zahvale svim muftijama i njihovim saradnicima na nesebičnoj pomoći pri realizaciji ovog projekta a koji je zahtjevao značajne organizacijske pripreme.  Nakon posjete 8 gradova u kojima su sjedišta muftijstava (Travnik, Mostar, Sarajevo, Bihać, Banjaluka, Goražde, Tuzla i Zenica) u svega 8 dana od strane muftije Ćemana, svi studenti su se odazvali i preuzeli svoje stipendije zahvaljujući se svima koji su sudjelovali u ovom projektu.

U razgovoru sa muftijom Ćemanom o aktivnostima Fondacije za ovu godinu i cjelokupnom procesu, kazao je da je akcija stipendiranja studentata projekat koji je jako pozitivno odjeknuo širom domovine uz mnoštvo pozitivnih komentara. Također je naglasio da je Odbor Fondacije pokazao da se upornim radom mogu postići ciljevi koje stavimo ispred sebe. „Naša Fondacija je relativno mlada, ovo je tek treća podjela stipendija, a već smo stipendirali oko 420 studenata i uručili preko $210,000.00. Mnogo je vremena i truda uloženo u dodjelu stipendija i ove godine, od momenta raspisivanja konkursa pa do same podjele: prikupljanje potrebnih sredstava, zavođenje aplikacija, korespodencija a potom i velika odgovornost odabira kandidata zahtjeva kohezivan rad cijelog odbora, a što su oni profesionalno i na vrijeme sve izvršili“. Muftija je također tokom podjela stipendija isticao važnost donatora, pojedinačnih uplata, džemata i medžlisa, bez kojih ovaj projekat ne bi uspio. Studentima je naglašavao da imaju na umu da je neko od sebe odvojio ova sredstva za njih i da se sjećaju tih ljudi u svojim dovama, te da, kada budu u prilici i oni sutra, stipendiraju buduće generacije.

Odbor Fondacije „Ljiljan“ se iskreno zahvaljuje svim donatorima ponaosob koji su podržali ovaj projekat za školsku 2021/2022 godinu, pozivajući ih da nastave pružati podršku Fondaciji kroz svoje donacije već za narednu godinu, uz molbu da kroz svoj rad i djelovanje uključe i druge donatore i na taj način im pruže priliku da i oni učine dobro djelo. Posebnu zahvalu Odbor Fondacije upućuje muftiji Sabahudin-ef. Ćemanu na velikom naporu koji je uložio u jako kratkom vremenu, kako bi obišao sve muftiluke i uručio studentima stipendije.

Fondacija koristi priliku da se još jednom zahvali i svim muftijama u Bosni i Hercegovini, zajedno sa njihovim osobljem, na svemu što su učinili proteklih mejsec dana kao bi se podjela stipendija obavila na način kako je to i zamišljeno. Da ih Allah dž.š. sve nagradi svojom posebnom nagradom.

Odbor Fondacije na kraju obajveštava sve donatore da svoje uplate mogu slati već od danas putem pošte na adresu:

IZBSA

13246 N. 23rd Ave.

Phoenix, AZ, 85029

Sa naznakom: Fondacija Ljiljan

Ili putem Zelle računa preko e-mail adrese: mail@icnab.com ime na računu je: ISLAMSKA ZAJEDNICA BOSNJAKA SJEVERNE AMERIKE.

KALENDAR DOGAĐAJA

04. February 2023.

Skupština medžlisa 1

11. February 2023.

Skuština medžlisa 4

18. February 2023.

Skupština medžlisa 2

25. February 2023.

Skupština medžlisa 3