Hutba: A ti opominji, opomena će od koristi biti

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Hvala Allahu dž.š. Koji milošću svojom obuhvata univerzum, Koji je stvorio čovjeka od zemlje, Koji će ga vratiti u zemlju i Koji će ga proživjeti iz zemije, Koji žestoko kažnjava i obilno nagrađuje, neka je salavat i selam na prvaka vjerovjesnika, pečata poslaničkog, Muhammeda s.a.v.s., uzora za sva vremena i sve narode.

Braćo i sestre, učinimo istigfar i pokajmo se za svoje grijehe prije nego što dođe čas kad ne koristi ljubav bližnjega, imetak bogatoga, ugled velikodostojnika!

Znano nam je kako iz našeg vlastitog iskustva tako i iz komuniciranja i suradnje sa drugim ljudima, iz života kao takvog, da je čovjek griješno biće. Allah dž.š. u jednom hadisi kudsi veli da bi ovaj svijet uništio i drugi uspostavio ukoliko ljudi ne bi griješili i ne bi tražili oprost od Njega. Ljudi svakodnevno čine grijehe i to je sastavni dio njihova prolaznog života. Neki traže oprost od Boga, većina ih je zaboravna.

Zaboravljajući na svoje grijehe čovjek ih sve više čini i postaje ovisan o njima. Na srcu njegovom stvaraju se crne tačke koje ga uzastopnim griješenjem potpuno zatamne, pa ono više nema svoju Bogom danu ulogu da isijava dobro.

Zato što je čovjek zaboravan, treba ga opomenuti i podsjetiti.

„i nastavi savjetovati, savjet će vjernicima, doista, koristiti.“ (Ez-Zarijat, 55)

Opomena neposredno neće doći ni od jednog drugog bića osim ljudskog roda. Zato je čovjek oslonjen na čovjeka, kao što je drvo oslonjeno na drvo.

Svako onaj ko vidi zlo, da li mjereno islamskim ili općim ljudskim principima, potrebno je da mu to kaže, da ga spriječi, ili na neki način skrene pažnju na njegovo nedjelo.

Tako doprinosi boljitku cjelokupne zajednice, a u isto vrijeme zaslužuje nagradu kod Dragog Boga za budući vječni svijet.

„Onaj ko se bude za dobro zalagao – biće i njemu udio u nagradi, a onaj ko se bude za zlo zauzimao – biće i njemu udio u kazni. – A Allah nad svim bdi.“ (EnNisa:85)

Svaka neutralnost i nepristrasnost po ovom pitanju je samo doprinos zlu, grijehu i nepravdi. Stoga ni jedan prisutan ne može reći ga se ne tiče i da on nema ništa sa zlom i grijehom koji je njegov brat musliman radio. Ostati ravnodušan na riječi, djela i postupke koji doprinose zlu a ne dobru, znači biti saučesnik u njima.

Stoga nam Uzvišeni Gospodar naređuje: “I neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati, oni će šta žele postići.” (Ali-Imran, 104)

Kod nas je upravo obratno. Mi ćemo na dobro pozivati i o dobru govoriti samo ako smo sigurni da nećemo primiti kritike od prisutnih. A kad vidimo zlo koje se čini, mi to ili posmatramo kao neku zabavu i uživamo u tome, ili glavu okrenemo i odemo od našeg brata ostavljajući ga da čini grijeh do kraja života, istodobno kritikujući i ogovarajući ga u njegovu odsustvu.

Kad čovjek zaboravi, treba ga opomenuti. Ako opomena ne koristi, potrebno je naći način da zlo i grijeh koji čini prestane. Poslanik Istine je rekao:“ Ljudi, Allah vam kaže: “Naređujte dobro a sprečavajte zlo i ružno prije nego što budete molili pa vam Ja ne budem htio odgovoriti, prije nego budete što iskali, pa vam Ja ne budem bio voljan dati, prije nego li Me budete molili za pomoć i Ja vam nebudem htio pomoći” Ibn Madže, Ibn Hibban

Durre bint Ebi Leheb kaže da je jednom prilikom upitala:

„Allahov Poslaniče, ko spada u redove najboljih ljudi?“

„Oni koji se najviše pribojavaju Allaha, oni koji najviše paze i obilaze svoju rodbinu, oni koji upućuju ljude da čine dobra i vjerom naređena i preporučena djela, a odvraćaju ih od djela koja su vjerom zabranjena i pokuđena.“ Ibn Hibban, Bejheki

Zarad dobra naše zajednice, zarad bratskih, ljudskih i dobrosusjedskih odnosa, preporučimo jedni drugima dobro, a odvratimo jedni druge što je loše. Ne ostajmo ravnodušni na počinjeni grijeh, jer će taj grijeh posredno ili neposredno i nas pogoditi i koštati. A onaj koji bude opomenut i upozoren, koji bude savjetovan i zamoljen, nek ne misli da je među najpametnijim ljudima, nek se ne ljuti na opomenu i savjet, nek zahvali Allahu što mu je dao dobra insana koji mu o njegovim djelima neće spočitavati iz leđa, nego mu dolazi kao čovjek i musliman, da ga odvrati sa puta koji nije za njega.

Gospodaru naš, ne dozvoli srcima našim da zalutaju nakon što si im na pravi put ukazao. Gospodaru naš, učini da riječ Tvoja bude gornja, a riječ nevjernika bude ona donja. Smiluj se i pomozi, o naš Gospodaru, svim onima koji pate nepravdu i zlostavljanja na ovom svijetu i pomozi muslimanima i muslimankama širom svijeta. Amin.

KALENDAR DOGAĐAJA

07. October 2022.
08. October 2022.
15. October 2022.
22. October 2022.