Hutba: U dobru se ne uzvisi, u zlu ne ponizi

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Život na ovom svijetu sastoji se od stalnih uspona i padova, oscilacija koje nam život čine ponekad tegobnim i mučnim, ponekad lahkim i dragim, ali nadasve zanimljivim. Kada se čovjek susretne sa životnim tegobama uviđa svoju nemoć i slabost. Ponizan je onda jer uviđa da je ovisan o sklopu događaja, ljudi i stvari na ovom svijetu, odnosno da je ovisan o Bogu i Njegovim zakonima na ovom svijetu, te traži slamku pomoći da se za nju uhvati.

Svaka osoba može naći sebe u ovom opisu, jer svaki od nas se susreo sa ovim trenucima. O tome ponašanju govori nam i ona narodna izreka:”U dobru se ne povisi a u zlu ne ponizi.

Tako je život na ovom svijetu sličan lađi koja morem plovi sa teretom ljudi i teretom za ljude. Pa kad je lađa na pučini, nađe se, zajedno sa svojim teretom na vjetrometini koja se poigrava sa njihovom sudbinom i životom. U takvim trenucima čovjek, takodje uviđa svoju slabost i nemoć, te se stoga okreće Gospodaru svjetova i od Njeg traži pomoć. A kad se more smiri, ili kad putnici iz lađe izađu zaborave na nevolje na pučini i vraćaju.

„On vam omogućava da kopnom i morem putujete. Pa kad ste u lađama i kad one uz blag povjetarac zaplove s putnicima, te se oni obraduju tome, naiđe silan vjetar i valovi navale na njih sa svih strana, i oni se uvjere da će nastradati, iskreno se mole Allahu: “Ako nas iz ovoga izbaviš, sigurno ćemo biti zahvalni!”(Junus, 22)

I kada Allah ljude izbavi iz nezgode kojom su pogodjeni, vraćaju se svojemu grijehu. „A kada Mi dopustimo ljudima da osjete milost, poslije nevolje koja ih snađe, oni opet u dokaze Naše neće da vjeruju. Reci: “Allah je brži u kažnjavanju, izaslanici Naši ono što vi ispletkarite doista zapisuju.” (Junus, 21)

A kad ih On izbavi, oni odjednom bez ikakva osnova čine nered na Zemlji! (Junus, 23)

„Zar ne vidiš da lađe Allahovom milošću morem plove da bi vam pokazao neke dokaze Svoje? To su, zaista, pouke za sve strpljive i zahvalne.“ (Lukman, 31)

„A kad ih talas, kao oblak, prekrije, mole se Allahu iskreno Mu vjeru ispovijedajući; a čim ih On do kopna dovede, samo Mu neki zahvalni ostaju. A dokaze Naše samo izdajnik, nezahvalnik poriče.“ (Lukman, 32)

U ovih nekoliko ajeta Allah govori o negativnim osobinama ljudi i njihovim običajima da se Allahu klanjaju da Mu se mole, i da od njega pomoći traže kada im je teško, kad prigusti, kad se nađu u bezizlaznim situacijama.

Nikad se, čini mi se , ljudi više nisu obraćali Dragome Bogu, kao što je to bio slučaj u ratu. Onda su i džamije bile pune i djeca išla u mekteb i omladina bila povučenija, ali, nesta granata, nesta i džemata. Sa krajem rata, čim smo se iskrcali na suho, na kopno, vratismo se svojim uobičajenim životima i našim grijesima.

Ovom prilikom se sjetih i anegdote o čovjeku koji je u ratu, nakon što su mu granate padale sve bliže i bliže,a kako nije znao ništa učiti, počeo govoriti “merhaba, merhaba”, ne bi li se tim riječima pomolio Bogu Dragom. “Uistinu se čovjek uzoholi, čim se neovisnim osjeti” (Alek, 6-7)

A ne valja tako, jer, kao što je došla jedna nevolja kao pouka, doći će druga nevolja, možda kao kazna. Ako iz našeg vlastitog iskustva i historije našeg vlastitoga života ne naučimo osnovu bitisanja na ovom svijetu, propadamo.

Nemojmo sami sebi dozvoliti situaciju, kao što je bio sa jednim čovjekom koji je na rijeci hvatao ribu. Pa kako nije bilo ulova cijeli dan, počeo se moliti Bogu, da bi na kraju mu Dragi Bog dao da ima hajra od svog pecanja. Al’ čim se riba zakačila za udicu i on je izvukao, pomisli: “Beli da ja nisam ovdje cijeli dan hvatao ribu, ne bih ja ništa ni uhvatio, nije to od ove dove.” Ali kako je skidao onu svoju ribu sa udice, ona se iskoprca i izmili u vodu. A on glavu okrenu prema nebu, pa reče: “Bože ja se šalio”.

Gospodaru naš, ne dozvoli srcima našim da zalutaju nakon što si mi na pravi put ukazao. Gospodaru naš, učini da riječ Tvoja bude gornja, a riječ nevjernika bude ona donja. Smiluj Se i pomozi, o naš Gospodaru, svim onima koji pate nepravdu i zlostavljanja na ovom svijetu i pomozi muslimanima i muslimankama širom svijeta. Amin!

Hatib: Dr. Hazim-ef. Fazlić
 

KALENDAR DOGAĐAJA

04. February 2023.

Skupština medžlisa 1

11. February 2023.

Skuština medžlisa 4

18. February 2023.

Skupština medžlisa 2

25. February 2023.

Skupština medžlisa 3