Interni konkurs za imama, hatiba i muallima u džematu Islamski centar “Bošnjak” u Kansas City

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Islamska Zajednica Bošnjaka u Sjevernoj Americi

Džemat Islamic Center Bošnjak Kansas City raspisuje

I N T E R N I K O N K U R S

Za prijem imama, hatiba i muallima u džematu Islamic Center Bošnjak Kansas City, Missouri, Sjedinjene Američke Države.

Pored općih, kandidat treba da ispunjava i sljedeće uslove:

• Završena jedna od priznatih medresa u BiH,

• Završen islamski fakultet,

• Aktivno poznavanje engleskog jezika (održavanje hutbi na engleskom jeziku),

• Da posjeduje razvijene komunikacijske i organizacijske sposobnosti,

• Da ima državljanstvo SAD-a/ Green Card,

• Da ima saglasnost Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovni za postavljenje.

Napomena: Uz molbu kandidat treba da pošalje sljedeće:

• CV sa fotografijom,

• Dokaz o kretanju u službi,

• Dokaz o državljanstvu/Green Card SAD-a.

Islamska Zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike zajedno sa džematskim odborom razmotrit će sve prispjele molbe i obavijestiti kandidate o svojoj odluci najkasnije 7 dana nakon zatvaranja konkursa.

Prijave možete slati putem pošte na adresu:

Islamic Center Bošnjak

3607 Ne Antioch Road

Knsas City, MO 64117

ili putem maila: icnbkc@icnab.com

Konkurs ostaje otvoren 10 (deset) dana od dana objavljivanja.

KALENDAR DOGAĐAJA

04. February 2023.

Skupština medžlisa 1

11. February 2023.

Skuština medžlisa 4

18. February 2023.

Skupština medžlisa 2

25. February 2023.

Skupština medžlisa 3