Interni konkurs za imama u džematu Syracuse

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

ISLAMSKA ZAJEDNICA BOŠNJAKA SJEVERNE AMERIKE

Džemat Islamic Cultural Center of Bosniaks in Syracuse, NY

raspisuje

I N T E R N I  K O N K U R S

Za imame Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike

Za prijem imama, hatiba i muallima u stalni radni odnos u džematu:

Islamic Cultural Center of Bosniaks in Syracuse, NY

Pored općih, kandidat treba da ispunjava i sljedeće uslove:

  1. Završena jedna od priznatih medresa u BiH,
  2. Završen islamski fakultet u Sarajevu ili drugi islamski fakultet čija je diploma nostrificirana na FIN-u,
  3. Tečno govori i piše bosanski jezik,
  4. Solidno govori i piše engleski jezik,
  5. Poznavanje rada na računaru,
  6. Radno iskustvo u džematu i sa mladima,
  7. Da posjeduje komunikacijske, liderske i organizacijske sposobnosti i spremnost na rad u dinamičnom okruženju i sa omladinom,
  8. Mogućnost dobijanja dekreta Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Napomena: Uz molbu sa biografijom kandidat treba da priloži i sljedeću dokumentaciju:

-Kopije diploma o školskoj spremi,

-Ocjenu i mišljenje o radu i karakteru od ranijeg poslodavca,

Ponuda Džemata:

– Plata prema pravilniku IZBSA i uslovima života u Centralnom NY.

– Finansijska pomoć na odredjeno vrijeme (6 mjeseci) za troškove stana i zdravstvenog       

osiguranja imama (porodice).

  • Dodatne informacije možete dobiti putem telefona: (315) 627-0727 Mirzet Hajdarević.

Islamic Cultural Center of Bosniaks in Syracuse, NY je džemat prve kategorije sa oko 300 familija (aktivnih članova), preko 100 učenika u mektebu. Ukupan broj Bošnjaka, većinom iz Istočne Bosne, je oko 3000. Džemat posjeduje otplaćeni objekat uslovan za obavljanje svih vjerskih aktivnosti. Također, džemat Syracuse je u završnoj fazi izgradnje prelijepe bosanske džamije sa preko 50 dunuma zemljišta u vlasništvu džemata.

Islamska Zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike i džematski odbor će razmotriti sve prispjele molbe i obavijestiti kandidate o svojoj odluci najkasnije 10 dana nakon zatvaranja konkursa. Prijave slati putem e-maila na obje adrese: mail@izbsa.com i iccbs@izbsa.com.

Konkurs ostaje otvoren 7 (sedam) dana od dana objavljivanja.

KALENDAR DOGAĐAJA

07. October 2022.
08. October 2022.
15. October 2022.
22. October 2022.