Interni konkurs za prijem imama, hatiba i muallima u stalni radni odnos u džematu Boise

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Raspisuje

I N T E R N I   K O N K U R S

Za imame Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike

Za prijem imama, hatiba i muallima u stalni radni odnos u džematu:

Islamic Community of Bosniaks in Boise

  1. Kandidat treba da ispunjava sljedeće uslove:
  2. Završena jedna od priznatih medresa u BiH,
  3. Završen islamski fakultet u Sarajevu ili drugi islamski fakultet čija je diploma nostrificirana na FIN-u,
  4. Tečno govori i piše bosanski jezik,
  5. Solidno govori i piše engleski jezik,
  6. Solidno govori i piše arapski jezik (poželjno),
  7. Poznavanje rada na računaru,
  8. Poželjno prethodno iskustvo rada u džematu,
  9. Poželjno da je kandidat porodičan,
  10. Mogućost dobijanja dekreta Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Napomena: Uz molbu sa biografijom kandidat treba da priloži i sljedeću dokumentaciju:

-Kopije diploma,

-Dokaz o kretanju u službi,

-Ocjenu i mišljenje o radu i karakteru od ranijeg poslodavca,

-Da kandidat pošalje link sa učenjem Kur’ana.

Ponuda džemata:

– Radno vrijeme po dogovoru

– Godišnji odmor po dogovoru

– Plata i druge beneficije po dogovoru.

Islamska Zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike i džematski odbor će razmotriti sve prispjele molbe i obavijestiti kandidate o svojoj odluci 15 – 30 dana nakon zatvaranja konkursa. Prijave slati putem e-maila na obje adrese: mail@icnab.com i icbb@izbsa.com

Konkurs ostaje otvoren 10 (deset) dana od dana objavljivanja

KALENDAR DOGAĐAJA

04. February 2023.

Skupština medžlisa 1

11. February 2023.

Skuština medžlisa 4

18. February 2023.

Skupština medžlisa 2

25. February 2023.

Skupština medžlisa 3