Interni konkurs za prijem imama, hatiba i muallima u stalni radni odnos u džematu: Bosnian American Islamic Center of Detroit, MI, USA

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI

ISLAMSKA ZAJEDNICA BOŠNJAKA SJEVERNE AMERIKERaspisuje

I N T E R N I K O N K U R S

Za prijem imama, hatiba i muallima u stalni radni odnos u džematu: Bosnian American Islamic Center of Detroit, MI, USA

Kandidat treba da ispunjava sljedeće uslove:

  1. Završena jedna od priznatih medresa u BiH,
  2. Završen Fakultet islamskih nauka u Sarajevu ili drugi islamski fakultet čija je diploma nostrificira na FIN-u,
  3. Solidno poznavanje engleskog i arapskog jezika,
  4. Mogućost dobijanja dekreta Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Posebni uslovi:

  1. Da posjeduje razvijene komunikacijske i organizacijske sposobnosti,

Napomena: Uz molbu kandidat treba da priložisljedeće:

– CV sa fotografijom,

– Kopije diploma,

– Dokaz o kretanju u službi ako je radio kao imam,

– Dvije reference.

Ponuda od strane džemata :

  1. Plata prema Pravilniku o radu imama Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike,
  2. Plačeno zdravstveno osiguranje,
  3. Džematska kuća na raspolaganju.

Obrazloženje:

Džemat ima 635 porodica članova, veliki broj djece u mektebu kao i aktivne omladine. Želja nam je da budući imam, uz podršku džematskog odbora, predano radi na vjerskom planu i na pokretanju niza aktivnosti koje su potrebne našoj zajednici.

Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike će zajedno sadžematskim odborom razmotriti sve prispjele molbe i obavijestiti kandidate o svojoj odluci najkasnije 15 dana nakon zatvaranja konkursa. Prijave možete slati putem pošte na adresu:

BAIC Detroit

3437 Caniff St.

Hamtramck, MI 48212

Ili putem e-maila: baicdetroit@gmail.com

Dodatne informacije možete dobiti od predsjednika DŽ.O. Suada Durakovića na telefon: 313-461-2613 ili putem e-maila: suaddurak@yahoo.com

Konkurs ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja

KALENDAR DOGAĐAJA

07. October 2022.
08. October 2022.
15. October 2022.
22. October 2022.