Iskoristimo život prije smrti

7. april 2022. / 6. ramazan 1443. h.g.

Vjera islam, kroz Kur’an i sunnet nas podsjeća da stalno budemo u stanju budnosti, stanju spremnosti i iskorištavanju onoga što imamo za ono što dolazi, a pogotovo za ono što dolazi iznenada. Od svih blagodati koje svakodnevno uživamo, ona koja je najneizvjesnija i koja se najbrže može prekinuti je upravo naš život.

Smrt je neizbježnost od koje niko ne može pobjeći. Dolazi iznenada, često u trenucima nemara i ne bira, niti godine, niti položaje. Dolazi po naredbi Gospodara svjetova.

Zato bi trebao svaki insan da se zapita svakog dana, da li sam spreman u ovakvom stanju u kakvom jesam, sa ovolikim grijesima pri sebi, napustiti ovaj svijet i vratiti se svome Gospodaru!?

Naš Poslanik a.s. nas podučava da budemo od onih  koji prednjače u dobru i da koristimo dobro i blagodati  u kojima se nalazimo.

Prenosi Ibn Abbas r.a., da je Poslanik a.s. rekao:

Iskoristi pet stvari prije drugih pet: život prije smrti, zdravlje prije bolesti,slobodno vrijeme prije zauzetosti,mladost prije starosti i bogatstvo prije siromaštva.” (Hakim i Bejheki)

Jedna od stvari na koju nas Poslanik a.s.upozorava u ovom hadisu jeste da iskoristimo život prije smrti. Koliko je ljudi koji se kaju zbog upropaštenog i protraćenog života i lutanja u svim tim godinama gdje se moglo privrijediti mnogo na putu islama. Koliko je samo onih koji su živote proveli u  nemaru, prepušteni samo ovosvjetskim uživanjima zaboravljajući na svoga Gospodara a kasnije kada je smrtni čas nastupio a vrata tevbe se zatvorila pokušali da isprave stvari, ali je bilo prekasno. Jedan mudrac je davno kazao:

“Sjeti se Allaha kada si pored ražnja a ne samo kad si na ražnju!”

Interesantno je napomenuti da u gore citiranom hadisu sve nabrojane blagodati imaju jednu zajedničku stvar, a to je da su prolazne. Neke od tih blagodati su prolazne preko noći, mogu prestati odjednom. Danas smo zdravi a već sutra možemo biti bolesni. Slobodno vrijeme je tu, a već sutra možemo biti zauzeti. Imetak je tu, a već sutra možemo biti iskušani neimaštinom. Život je tu a već sutra može da nestane. Primjetit ćemo da Allah Uzvišeni u Svojoj plemenitoj Knjizi nigdje ne spominje žurbu i natjecanje, osim u situacijama koje su vezane za ahiret:

Požurite ka oprostu Gospodara svoga i Džennetu koji je prostran kao nebesa i Zemlja koji je obećan bogobojaznima.” (Ali-Imran:133)

O vjernici,Allaha se bojte, i neka svaki čovjek gleda šta je za sutra pripremio i Allaha se bojte jer On dobro zna šta radite.” (El-Hašr:18)

Nije Uzvišeni Allah rekao….neka svaki čovjek gleda šta je za Sudnji dan pripremio jer bi mi pomislili da je to hiljadama godina daleko ispred nas, nego kaže: “….neka svaki čovjek gleda šta je za sutra pripremio…“, jer je to “sutra” blizu.

Islamska ulema kaže da postoji veliki Sudnji dan koji je za sve ljude, a Sudnji dan svakog čovjeka je njegova smrt. Zato što tada završava njegovo privređivanje i što je do tada uspio zaraditi od dobrih djela, uspio je. Jer, onaj ko preseli danas a Sudnji dan nastupi za hiljadu godina, on tih hiljadu godina ne može više iskoristiti. On je primoran da boravi u svome kaburu koji će biti ili prostrana džennetska bašča iz koje će posmatrati svoje mjesto u Džennetu ili jedna od džehennemskih jama iz koje će posmatrati svoje mjesto u vatri.

U svome nemaru i trčanju za materijalnim stvarima ne osvrćemo se  na Allahove riječi:“Džinne i ljude sam stvorio samo zato da Me obožavaju.” (Ez-Zarijat:56). Ne osvrćemo se ni na riječi Poslanika a.s. koji je kazao da se melek smrti svake noći uzdiže svome Gospodaru, uzima bijeli papir ispod Arša na kojem piše troje: vrijeme, mjesto i kome treba uzeti dušu. Allah je već sinoć uzeo Sebi, ne stotine, već hiljade duša a ostavio je moju i tvoju i rekao: “O dušo, vrati se u svoje tijelo, tebi je ostalo još samo malo vremena!” Zato braćo i sestre iskoristimo ovo malo vremena koje nam je ostalo, iskoristimo život prije smrti!

Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

Edin ef.Alija
Bosniaks Cultural Community of Houston

Posljednje vijesti

KALENDAR DOGAĐAJA

29. December 2023.