Kako sa djecom postupati u ramazanu

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

9. april 2022. / 8. ramazan 1443. h.g.

Hvala i zahvala pripadaju Allahu Uzvišenom, Stvoritelju i Uzdržavatelju, Gospodaru svih svjetova, Onom pred kojeg će svako stati. Onom kojem ćemo odgovore na pitanja o dunjalučkom životu, o svojim emanetima, o svojim obavezama, o svojim riječima i postupcima dati. Salavati i selami neka su Allahovom, dž.š., poslaniku Muhammedu, a.s., njegovoj časnoj porodici, njegovim ashabima i svima onima koji ih u dobru slijede do Sudnjeg dana.

Poštovana braćo i sestre u dini Islamu, draga djeco i omladino!

U vrijeme modernog džahilijeta (tj. vrijeme neznanja, ignorantnosti) u odnosu prema Islamu, kakvo je ovo u kojem živimo, obavezni smo da nađemo načina kako da sačuvamo i održimo sebe i dolazeće generacije na putu naše uzvišene vjere, odnosno njezinih glavnih izvora – Allahove Knjige Kur`ana i Sunneta Allahovog poslanika Muhammeda a.s..                     

Allah neće prihvatiti nikakav drugi put ni način življenja, kao što kaže u Kur’anu: “A ko traži vjeru ili način života, izvan Islama, to od njega nikad neće biti primljeno, i on će na ahiretu u propasti (kao gubitnik) završiti . ” {Sura Ali ‘Imran, ajet 85}

Dragi roditelji! Prva i glavna odgovornost roditelja-muslimana ovdje u Sjevernoj Americi, ili gdje god na ovoj zemlji, je da odgoje djecu za budućnost islama. Naša djeca, naša omladina, svaki mladi čovjek, koji je na razmeđi raznih puteva, je pred nizom pitanja: Ko sam ja? Odakle sam i čemu pripadam? Kojim putem da krenem u život?, itd. Suočeni sa dva suprotna svijeta, oprećnih pogleda i nazora, osjećaju se, dobrim dijelom i zbog toga što ih mi kao roditelji nismo pripremili za takav izazov, zbunjenim, u kom smjeru i prema kojem cilju krenuti. Neupućeni su u prošlost (svojih predaka), nisu ni izdaleka dovoljno svjesni svoje sadašnjosti, niti imaju viziju za budućnost. Nedostaje im znanje o njihovoj vjeri, ne osjećaju potrebnu vezu sa tom vjerom i nisu svjesni njene ljepote, jer im taj osjećaj nije razvijen u porodičnom domu.

Braćo i sestre, u mjesecu smo ramazanu, El hamdulillah! Ovo je sjajna prilika da iskoristimo taj izvanredan period u godini i pošaljemo pravu poruku islama našoj djeci. Oni su nam darovani od Uzvišenog Allaha kao emanet. A to sa sobom nosi i podrazumijeva i ozbiljnu odgovornost. Nije dovoljno da im damo samo znanje o islamu; nego, treba da im kroz vlastiti primjer pokažemo kako se živi u Islamu i prema učenju Islama.

U našoj je islamskoj tradiciji i praksi da ‘počnemo’ sa njihovom edukacijom čak prije nego se rode. To znači, da sebe i obrazovno pripremimo, što bi, idealno govoreći, trebalo da je već u punom jeku kad počnemo planirati brak i porodicu, kako bi smo, kad nam Dragi Allah daruje porod, već bili dovoljno islamski “kvalificirani” odgajatelji.

Kad naše dijete napuni sedam godina, već treba početi aktivnije ga uvoditi u namaz i različite druge islamske aktivnosti, što će lakše primati, ako je prije toga nas kao roditelje imalo priliku vidjeti kako klanjamo i kako se ponašamo sukladno islamskom učenju i ahlaku.

Sa dostizanjem faze puberteta, treba da su već shvatili značaj izvršavanja dužnosti i čuvanja od zabrana.

Dragi roditelji! Djecu treba početi navikavati na post prije nego dostignu pubertet. Roditeljima se toplo preporučuje da ih ohrabruju da poste makar nekoliko dana, kako bi se navikli na post i usvojili tu vjersku dužnost, kao što su prethodno usvojili namaz. Kasno je početi ih islamski obrazovati kad već napune petnaest godina. Voljeli bismo tada da su u vjeri s nama, ali je šejtan već ‘iskoristio’ svoju priliku i sebi ih u znatnoj mjeri pridobio.

Preneseno je da su ashabi postili dobrovoljni sijam/post, uključujući u to pomalo i svoju djecu. Allahov poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao da će među sedam vrsta ljudi koje će Allah smjestiti u Svoj hlad na Sudnjem danu, kad ne bude drugog hlada, biti i (svaki) mladić koji je odrastao u ibadetu Allahu dž.š..

Poštovana braćo i sestre! Pomozimo našoj djeci da budu u ovoj grupi, inšhallah!

Postoji mnogo načina da im se pomogne i u tom ih obrazuje u mjesecu ramazanu. Najbolje i najvažnije, kao što je ranije spomenuto, je dati im dobar praktični primjer, tako što ćemo mi postiti (i druge islamske dužnosti izvršavati) i ponašati se kako nam je to naš voljeni Poslanik Muhammed, a.s., pokazao. To će oni, onda, Allahovom milošću, s lahkoćom primiti od nas. Jednom, kada ispunite ovu važnu dužnost, bez većeg napora ćete ih naučiti čemu želite, a i utjecati na njih da naučeno prakticiraju.

Evo nekoliko savjeta kako pomoći našoj djeci tokom mjeseca ramazana u izgradnji njihove ličnosti i svijesti o Allahu, dž.š.,(tj. takvaluka):

Ohrabrite ih da poste određen broj dana, zavisno od njihovog uzrasta, što su stariji to više dana, tako da one koji su skoro u pubertetu podstaknete da poste čitav ramazan. Probudite ih za sehur, čak i ako ne poste, a i za sabah/fedžr-namaz. One koji su još podalje od puberteta, privolite da poste makar dan ili dva i pohvalite ih pred rodbinom i prijateljima za taj uspjeh. Mala djeca koja ne mogu da izdrže čitav dan, neka poste nadošivanjem (pola dana poste pa jedu malo, pa nastave post do iftara).

Povedite svoju djecu sa sobom kada idete kod rođaka, prijatelja ili u džamiju na iftar, kako bi osjetili veličinu posta i jedinstva muslimana u obožavanju Allaha dž.š.. Pustite ih da jedu s vama dok se iftarite i naučite ih lijepoj praksi i adetima iftara, pa čak i ako su prije toga jeli. Poučite ih dovi koja se običava pred sami čin iftara: „Allahumme leke sumtu ve‘ ala rizqike eftartu – Allahu moj! Za tvoj rizaluk (zadovoljstvo) sam postio i tvojom opskrbom se iftarim.” Pored ove dove zadužite svoju djecu, da svako noć pred iftar upućuju Allahu, dž.š., i dove, (za siromašne, bolesne, dove za održavanje rodbinskih veza, za potlačene, za primanje posta, namaza, učenja Kur’ana) jer u tim trenucima se dova ne odbija a posebno od djece.

Naučite ih važnosti da se nahrani postač (makar i da mu se dadne samo hurma) i recite im o Allahovoj nagradi za to (i slično ili veće) dobro djelo.

Povedite ih na Teravih-namaz kako bi se navikli i znali za to od malih nogu. U džamiji ih taktično držite pod kontrolom i dajte im dobre smjernice.

Ispravite ih ako se ponašaju pogrešno (na bilo kojem mjestu, uključujući i džamiju), ili izgovore neprikladnu riječ i podsjetite ih da to nije uredu kad se posti, niti općenito za vrijeme ramazana, jer zbog takvog ponašanja mogu izgubiti nagradu koju je Uzvišeni Allah obećao vjernicima.

Naučite ih da (nauče i onda) redovno uče Kur’an i kažite im da je Allahov Poslanik običavao u ramazanu proučiti čitav Kur`an (a u zadnjem svom ramaznu je to učinio dva puta).

Kažite im dragi roditelji o važnosti dobročinstva, naročito za vrijeme ramazana. Pokažite to ličnim primjerom pred njima (na primjer, dajte donaciju za džamiju ili humanitarnu organizaciju u njihovom prisustvu) i učite ih da i oni daju sadaku, jer se nagrada povećava u mjesecu ramazanu. Dajte im priliku da doniraju svojom rukom (tako što ćete im pružiti koji dolar), kako bi razvijali naviku davanja.

Pobrinite se da se za Bajram okupaju, najljepše obuku i dotjeraju, pa ih povedite sa sobom u džamiju. Pripremite im poklon za Bajram, ili im dajte novca da mogu sebi nešto kupiti za tu svečanu priliku. Također ih naučite da je Bajram naš-muslimanski praznik, a Božić, Uskrs, Dan zahvanosti i drugi praznici nisu naši. Naglasite razliku. To je vaša roditeljska dužnost!

Braćo i sestre u dini-Islamu, dragi roditelji! Molim Allah dž.š. da ojača naš iman, podari nam uspjeh u našim dobrim nastojanjima, i pomogne nam da našu djecu uputimo na Njegov put, kako bismo stekli Njegov rahmet i spasili se od džehennema! Amin, ja Rabbel-alemin!   

Ismail ef. Fetić
Bosnian Islamic Centre Hamilton

KALENDAR DOGAĐAJA

04. February 2023.

Skupština medžlisa 1

11. February 2023.

Skuština medžlisa 4

18. February 2023.

Skupština medžlisa 2

25. February 2023.

Skupština medžlisa 3