Konkurs za dodjelu prizanja „ĆAMIL EF. AVDIĆ“ – 2018

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

ISLAMSKA ZAJEDNICA BOŠNJAKA SJEVERNE AMERIKE

Objavljuje

Konkurs za dodjelu prizanja „ĆAMIL EF. AVDIĆ“

Pravo učešća

  • Priznanje “ĆAMIL EF. AVDIĆ” dodjeljuje se pravnim i fizičkim licima za životno djelo i izuzetan doprinos vjerskom životu, radu i djelovanju Bošnjaka koji su svojim radom i odnosom prema radu doprinijeli ugledu Islama i Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike, kao i za izuzetan doprinos pisanoj riječi, obrazovnoj i općoj afirmaciji Bošnjaka, te intelektualnom i materijalnom angažmanu za vjeru Islam, Bošnjake i društvo.
  • Inicijativu i prijedlog za dodjelu priznanja “ĆAMIL EF. AVDIĆ” mogu podnijeti pojedinci i organi na svim nivoima Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike, te druge bošnjačke organizacije i pojedinci koji svojim radom i djelovanjem doprinose afirmaciji vjere Islama, nacije, kulture i tradicije Bošnjaka.
  • Inicijativa i prijedlog se podnosi u pisanom obliku i mora sadržavati: ime i prezime, ime roditelja, datum rođenja, mjesto i državu rođenja, državljanstvo, kontakt informacije (adresa, telefon I e-mail) i odogovarajuće obrazloženje prijedloga.
  • Ako se zahtjev podnosi na ime organizacije, prijedlog mora sadržavati naziv pravnog lica ili organizacije, adresu sjedišta pravnog lica, telefon i e-mail, osnovne podatke o pravnom licu ili organizaciji, te odgovarajuće obrazloženje prijedloga.
  • Priznanje “ĆAMIL EF. AVDIĆ” može se dodijeliti i posmrtno i predaje se članovima porodice te osobe.

Komisja za dodjelu priznanja “ĆAMIL ef. AVDIĆ” će po isteku konkursa razmatrati sve pristigle prijedloge te ima pravo da provjeri dostavljene podatke, zatraži dodatna objašnjenja, podatke i mišljenje, te kontaktira i porazgovara sa prijavljenim kandidatima. Konačnu odluku o dodjeli prizanja komisija će pisanim putem obavijestiti sve kandidate najkasnije 7 dana prije svečane dodjele priznanja koje će se upriličiti na 23. Susretima Bošnjaka Sjeverne Amerike koji će se održati od 31. augusta do 2. septembra 2018. godine u St. Louisu.

Sve prijave se šalju putem pošte na adresu:

ICNAB

13246 N. 23rd Ave

Phoenix, AZ 85029

Ili putem e-maila: mail@icnab.com

Konkurs ostaje otvoren do 10 augusta 2018. godine

KALENDAR DOGAĐAJA

04. February 2023.

Skupština medžlisa 1

11. February 2023.

Skuština medžlisa 4

18. February 2023.

Skupština medžlisa 2

25. February 2023.

Skupština medžlisa 3