Konkurs za imama u džematu Saint Louis Islamic Center –  “Nur”

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini

Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike

Raspisuje

K O N K U R S

za prijem prvog imama, hatiba i muallima u stalni radni odnos u džematu

Saint Louis Islamic Center – džemat   “Nur” ̏, Saint Louis, Missouri, SAD

Pored općih uslova predviđenih članom 7. Pravilnika o imamima, kandidat treba da ispunjava i sljedeće uslove:

–      završena jedna od priznatih medresa

–      završen Fakultet islamskih nauka (imamski ili teološki smjer), ili drugi islamski fakultet čija je diploma nostrificirana na FIN-u u Sarajevu

–      znanje bosanskog jezika

–      poznavanje engleskog i arapskog jezika

–      poznavanje rada na računaru

–      skori rad u institucijama Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na aktivnostima sa mladima

–      da posjeduje komunikacijske, liderske i organizacijske sposobnosti i spremnost na rad u dinamičnom okruženju i sa omladinom

–      da nema drugih prepreka za postavljenje od strane Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Kanditat je dužan priložiti:

–      Molba sa kratkom biografijom na bosanskom jeziku

–      Ovjerene kopije dokumenata o školskoj spremi

–      Ocjena i mišljenje o radu i karakteru ranijeg poslodavca

–      Plan i program rada sa omladinom na godišnjem nivou

Saint Louis Islamic Center  – džemat “Nur” nudi sljedeće uslove:

–      Plata prema Pravilniku

–      Naknada za zdravstveno osiguranje

–      Pokriveni troškovi papirologije za vizu

–      Pomoć pri dolasku, obezbjedjivanju smještaja i ostalih neophodnih aspekata potrebnih za uspješan početak u novoj sredini

Saint Louis Islamic Center – džemat “Nur” je džemat prve kategorije sa oko 600 familija (aktivnih članova), preko 250 učenika u mektebu i izgrađenom džamijom. Džemat ima i pomoćnik imama.

Prijavu na konkurs sa traženom dokumentacijom dostaviti na adresu Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Uprava za vjerske poslove, ul. Zelenih beretki br. 17, 71000 Sarajevo ili putem maila: uprava.vp@rijaset.ba i obavezno na mail adresu: stlic@izbsa.com 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Uprava za vjerske poslove će u koordinaciji sa Islamskom zajednicom Bošnjaka Sjeverne Amerike i džematskim odborom razmotriti sve prispjele prijave i obavijestiti kandidate o svojoj odluci najkasnije 15 dana nakon zatvaranja konkursa. Kandidati koji budu ispunjavali gore navedene kriterije obavit će intervju odmah po završetku konkursne procedure.


U slučaju pravovremenog rješavanja vize, kandidat treba biti spreman da imamsku dužnost preuzme tokom 2022.godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

KALENDAR DOGAĐAJA

04. February 2023.

Skupština medžlisa 1

11. February 2023.

Skuština medžlisa 4

18. February 2023.

Skupština medžlisa 2

25. February 2023.

Skupština medžlisa 3