Noć Kur’ana u Bošnjačkom Islamskom Kulturnom Centru Grand Rapids, Michigan

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Promocija učenja dvije mjesečne hatme i promocija 7 novih učača Kur’ana

Bošnjački Islamski Kulturni Centar Grand Rapids je džemat koji se može ponositi brojem svojih učača Kur’ana. Njih je danas skoro 100, od 7 do 77 godina. Međutim, od tog ukupnog broja, 49 učača Kur’ana je dobilo poseban emanet i posebnu čast.

Cjelonoćni program povodom 27. noći Ramazana, lejletu-l-kadra, u našem džematu je započeo sa zajedničkim iftarom kojem je prisustvovalo oko 200 osoba. Svečani program između iftara i teravih namaza je bio u znaku Kur’ana. Imam džemata, dr. Muaz ef. Redžić, predstavio je projekat učenja hatme Kur’an-i-Kerima svakog mjeseca, u kojem je svakom učaču dodijeljen jedan džuz Kur’ana kojeg će redovno učiti svaki mjesec, tako da će se pred kraj mjeseca poklanjati hatma dova. Uvjet za dodjelu džuza je da je učač završio bar jednu hatmu Kur’ana prije. S obzirom da broj učača u našem džematu premašuje broj džuzeva u Kur’anu, svi učači koji su završili jednu ili više hatmi od ranije dobili su džuz koji će redovno učiti, tako da će se u našem džematu učiti svakog mjeseca dvije hatme.

U planu je inšallah da taj broj poraste na tri mjesečne hatme čim trenutna generacija polaznika najstarije mektebske grupe završi svoju hatmu, njih tridesetak. Sedam učača Kur’ana je završilo sufaru polovinom Ramazana i njima su dodijeljeni Kur’ani i diplome učača Kur’an-i-Kerima. Po završetku hatme, i oni će dobiti svoje džuzeve koje će inšallah redovno učiti.

Učači koji su dobili džuzeve, naši džematski džuzhani su:
Imam dr. Muaz ef. Redžić, h. Samir Agić, h. Ibrahim perviz, h. Juso Bristina, Ejub Karađuz, Enis Mahmutović, h. Elvis Mahmutović, h. Semir Marić, Šerif Bobar, Osman Pilav, Haso Berić, Nihad Vila, Adis Gazić, Nedžad Grozdanić, Adin Durić, h. Benjamin Halilović, Nedžad Mahmutović, Salko Fočo, Emir Ombašić, Vedad Grozdanić, Haris Marić, Selmir Lelak, Bilal Redžić, muallima Amela Redžić, Munevera Ibrahimović, Vernesa Kmetaš, Dina Kmetaš, Nermina Avdić, Amira Konjarić, Nasiha Durić, Sanela Mahmutović, Mirsada Durić, Tidža Durić, Nisveta Mahmutović, Aida Džafić, Dina Kmetaš, Aida Vila, Amela Gazić, h. Elma Marić, h. Naza Jašarević, Seida Perviz, Adela Bristina, Mersida Šehić, Hajra Mujić, Rukija Lugonjić, Emila Aganović, Merjem Redžić, Sanela Gazić i Ismira Kmetaš.

Novi učači Kur’ana su:
h. Abid Šehić, Safet Omerović, Nermin Islamčević, Nermin Mujanović, h. Rujka Ademović, Emira Mahmutović i Elvira Omerović.Nekima je možda poznato da se u Sarajevu, u Gazi Husrevebegovoj džamiji svaki dan prouči hatma poslije podne namaza i pokloni se pred dušu rahmetli Gazi Husrevbega.

Trideset džuzhana, ljudi koji su određeni da uče džuzeve, dođu na podne namaz u Gazi Husrevbegovu džamiju i poslije podne namaza prouče hatmu. Dvije hatma dove koje će se učiti mjesečno u našem džematu će se poklanjati pred duše svih naših džematlija i džematlijki koji su učestvovali u gradnji Selam džamije Bošnjačkog Islamskog Kulturnog Centra i koji su bili aktivni članovi našeg džemata. Ovo je vjerovatno jedinstven projekat u cijeloj dijaspori. Prve dvije hatme su naši učači proučili u toku ovog mjeseca ramazana i hatma dove su proučene na kraju programa.Nakon ovog svečanog programa, ibadet je nastavljen klanjanjem teravih namaza, poslije koga je obavljen noćni namaz, zikr, individualni ibadet, zajedniči sehur i sabah namaz.Molimo Allaha dželle šanuhu da hurmetom i bereketom učenja Kur’ana ojača sve naše džemate, da nas zbliži i motivira da budemo aktivni članovi naših džemata. Amin, ja Rabbe-l-Alemin.

Dr. Muaz ef. Redžić

KALENDAR DOGAĐAJA

07. October 2022.
08. October 2022.
15. October 2022.
22. October 2022.