Održan sastanak Ureda za vjerske poslove IZBSA

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

U utorak 18. decembra 2018. godine održan je prvi sastanak novoformiranog Ureda za vjerske poslove IZBSA u sastavu: šef Ureda Muaz ef. Redžić i radna komisija Ureda sa članovima: Ismet ef. Zejnelović, Begzudin ef. Jusić i Osman ef. Brkić. Na sjednici se raspravljalo o predstojećem takmičenju polaznika mektebske nastave u 2019. godini. Odlučeno je da Ured pripremi Pravilnik o mektebskom takmičenju do narednih skupština svih medžlisa IZBSA i da u što kraćem roku pripremi pitanja za naredno mektebsko takmičenje. Predložena je i dopuna radne komisije Ureda sa još jednim članom. Odlučeno je da Ismail ef. Fetić upotpuni Radnu komisiju Ureda.

KALENDAR DOGAĐAJA

13. May 2023.

Skupština IZBSA

01. September 2023.
16. September 2023.

Otvorenje džamije "Selam" u Grand Rapidsu